Քիմիայի ֆակուլտետ
Faculty of Chemistry
Քիմիայի դասավանդումը համալսարանում սկսվել է դեռևս 1921 թ.-ից:
>
Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոն
Օրգանական քիմիայի ամբիոն
Ֆիզիկական եւ կոլոիդների քիմիայի ամբիոն
Ազոտ-, թթվածին- և ծծումբ պարունակող հետերոցիկլիկ միացությունների քիմիայի բազային լաբորատորիա
Քիմիական և կենսաբանական համակարգերի ֆիզիկաքիմիական հետազոտությունների բազային լաբորատորիա
Անօրգանական քիմիայի բազային լաբորատորիա
Էկոլոգիական անվտանգության կենտրոն