Քիմիայի ֆակուլտետ
Faculty of Chemistry
Քիմիայի դասավանդումը համալսարանում սկսվել է դեռևս 1921 թ.-ից:
>
Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոն
Օրգանական քիմիայի ամբիոն
Ֆիզիկական եւ կոլոիդների քիմիայի ամբիոն
Ազոտ-, թթվածին- և ծծումբ պարունակող հետերոցիկլիկ միացությունների քիմիայի ԳՀ լաբորատորիա
Կենսաբանական նշանակություն ունեցող համակարգերում մոլեկուլային փոխազդեցությունների ԳՀ լաբորատորիա
Անօրգանական նյութերի սինթեզի և հետազոտության ԳՀ լաբորատորիա
Էկոլոգիական անվտանգության կենտրոն
Ապակեգործական արհեստանոց
Ֆարմտեխնոլոգիայի և ֆարմացիայի էկոնոմիկայի ու կառավարման ամբիոն
Կենսաբժշկագիտության ամբիոն
Հետերոցիկլիկ ամինաթթուների սինթեզի ԳՀ լաբորատորիա