Քիմիայի ֆակուլտետ
Faculty of Chemistry
Քիմիայի դասավանդումը համալսարանում սկսվել է դեռևս 1921 թ.-ից:
>
Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոն
Օրգանական քիմիայի ամբիոն
Ֆիզիկական եւ կոլոիդների քիմիայի ամբիոն
Էկոլոգիական անվտանգության կենտրոն
Օրգանական քիմիայի գիտահետազոտական լաբորատորիա
Ֆիզիկական քիմիայի գիտահետազոտական լաբորատորիա
Անօրգանական քիմիայի գիտահետազոտական լաբորատորիա
Ֆարմքիմիայի և ֆարմակոգնոզիայի ամբիոն
Ֆարմտեխնոլոգիայի և ֆարմացիայի էկոնոմիկայի ու կառավարման ամբիոն
Կենսաբժշկագիտության ամբիոն
Հետերոցիկլիկ ամինաթթուների սինթեզի ԳՀ լաբորատորիա