Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>

Բակալավրիատ

Տնտեսագիտություն

Ֆինանսներ

Կառավարում

Մագիստրատուրա

Տվյալների գիտությունը բիզնեսում, 

«Տնտեսական քաղաքականություն և իրավունք», «Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների», Մոդելավորումը ֆինանսատնտեսական համակարգերում», «Ֆինանսներ», «Բանկային գործունեության կազմակերպում», «Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ», «Գործարար վարչարարություն (կառավարում)», «Ինովացիոն կառավարում», «Պետական կառավարում և տեղական ինքնակառավարում»

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Սամսոն Դավոյան , Ա. Սարգսյան
Երկրների տնտեսական զարգացման մակարդակների գնահատումը
2021 | Հոդված/Article
ԳԼԱՁՈՐ 30, Համալսարանի հոբելյանական գիտական նստաշրջանի հոդվածների ժողովածու. Եր.: «Վան Արյան», 2021, էջ 122-136, ISBN 978-9939-70-390-9
Մ. Եղիազարյան, Մ. Բունիաթյան
ՀՀ ընկերությունների վճարունակության եւ ֆինանսական կայունության ցուցանիշների վերլուծությունը ըստ տնտեսության ճյուղերի
2021 | Հոդված/Article
2021/Հոդված/Article, Եվրոպական Համալսարան,էջ 319-330
K.Marx’s Economic Theory and Current Significance
2021 | Հոդված/Article
International Journal of Applied Research in Bioinformatics (IJARB) Volume 11, Issue 2, Article 5, 2021
Կոնտրոլինգի և ներքին վերահսկողության համակարգի համատեղ կիրառումը կազմակերպությունում՝ որպես վերջինիս զարգացման նախապայման
2021 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում պարբերական, Երևան 2021թ․, էջ 42-49 (անգլերեն)
Ֆինանսական կազմակերպությունների վարկանշումը ռիսկերի կառավարման համատեքստում
2021 | Հոդված/Article
Պատմություն և քաղաքականություն հանդես, Երևան 2021 թ․, 3/13 համար