Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Ընդհատված թռիչք կամ «ժողովրդական կապիտալիզմի» ձևավորման փորձը և հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Հոդված/Article
«ԷԿՈնոմիկա ԳԻՏԱԿԱՆ», N 3, 2020թ., էջ 5-31
Էլյանորա Մաթևոսյան , Ա․Մարկոսյան
Բաժնետիրական սեփականության ձևավորման և զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Հոդված/Article
«Տնտեսական հրաշքները». գործարկման ուղիները Հայաստանում» (սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում – Հատոր 1)։ Գիտաժողովի նյութեր / ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ, 2020թ., էջ 32-51
Էլյանորա Մաթևոսյան , Kh.Markosyan, S.H.Tokmajyan
The issues of effectiveness of state entrepreneurship and perspectives of its development in the Republic of Armenia
2020 | Հոդված/Article
Bulletin of High Technology, N 3 (14) / 2020, Stepanakert, pp. 59-74
Էլյանորա Մաթևոսյան , Ա.Մարկոսյան, Վ.Խաչատուրյան
Ժամանակակից պետության տնտեսագիտություն. տնտեսության պետական կարգավորման գործիքակազմը
2020 | Գիրք/Book
Երևան, «Անտարես» հրատ., 2020թ., 628 էջ
Աշոտ Մարկոսյան , Է.Մաթևոսյան
Ընդհատված թռիչք կամ «ժողովրդական կապիտալիզմի» ձևավորման փորձը և հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Հոդված/Article
«ԷԿՈնոմիկա ԳԻՏԱԿԱՆ», N 3, 2020թ., էջ 5-31
Պետական սեփականության իրավունքի բարեփոխումները և առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Գիրք/Book
«Անկախությունը և ազատական բարեփոխումները» գրքում (էջ 61-84-ը), Երևան, «Անտարես» հրատ., 2020թ., 272 էջ
Աշոտ Մարկոսյան , Է․Մաթևոսյան
Բաժնետիրական սեփականության ձևավորման և զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Հոդված/Article
«Տնտեսական հրաշքները». գործարկման ուղիները Հայաստանում» (սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում – Հատոր 1)։ Գիտաժողովի նյութեր / ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ, 2020թ., էջ 32-51
Աշոտ Մարկոսյան , А.Г.Захарян
Проблемы инновационного развития экономики Республики Армения, Менеджмент и предпринимательство в парадигме устойчивого развития
2020 | Հոդված/Article
Материалы III Международной научно-практической конференции (Екатеринбург, 28 мая 2020 г.), Екатеринбург Изд.-во Уральского государственного экономического университета, 2020, с.154-157
Աշոտ Մարկոսյան , E.N.Matevosyan, S.H.Tokmajyan
The issues of effectiveness of state entrepreneurship and perspectives of its development in the Republic of Armenia
2020 | Հոդված/Article
Bulletin of High Technology, N 3 (14) / 2020, Stepanakert, pp. 59-74
Աշոտ Մարկոսյան , Վ.Խաչատուրյան, Է.Մաթևոսյան
Ժամանակակից պետության տնտեսագիտություն. տնտեսության պետական կարգավորման գործիքակազմը
2020 | Գիրք/Book
«Անտարես» հրատ., 2020թ., 628 էջ: