Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Ամալյա Սարիբեկի Սարիբեկյան

Պրոֆեսոր | Կառավարման և գործարարության ամբիոն
Կրթություն
1986-1990 թ.թ. ՀՀ Պետպլանին կից Տնտեսագիտության և պլանավորման գիտահետազոտական ինստիտուտի ասպիրանտուրա, «Գիտատեխնիկական առաջընթացի էկոնոմիկա» մասնագիտացում, գիտական աստիճան՝ տնտեսագիտության թեկնածու
1975-1977 թ.թ. Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, հասարակական ֆակուլտետ, մասնագիտացում` լրագրող, դիպլոմ՝ թղթակից
1972-1977 թ.թ. Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, էներգետիկայի ֆակուլտետ, մասնագիտացումը՝ ատոմային կայաններ, դիպլոմ՝ ինժեներ ջերմաէներգետիկ

Դասընթացներ
2016թ., ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման կրթագիտական 5-ամյա ծրագիր, ԵՊՀ, վկայական
2015թ., Բիզնես գործընթացների կառավարում /TOT/, Ինովացիոն լուծումների և տեխնոլոգիաների կենտրոն՝ ISTC /հիմնադիրներ՝ IBM, USAID, EIF/, սերտիֆիկատ
2014թ., ITEP – անգլերենի իմացության միջազգային ակադեմիական հենքային քննություն, միջին մակարդակ, ԱՄՆ ակադեմիական վարկանշման զարգացման ինստիտուտ, սերտիֆիկատ
2012թ.,Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց, տնեսագիտություն, 80 ժամ, ԵՊՀ, ՀՀ ԿԳՆ
2007 թ, «Բանկերի ֆինանսական վերլուծում և գնահատում», Օքսֆորդի դասընթաց, սերտիֆիկատ
2006 թ., «Բանկային ռազմավարություն», Օքսֆորդի դասընթաց, Վիեննա, սերտիֆիկատ
2000 թ, Դասախոսական հմտությունների զարգացման ծրագիր, Կալիֆորնիայի պետական համալսարան,
2000 թ, «Կոնֆլիկտների կառավարում» դասընթաց, Հարվարդի համալսարան, սերտիֆիկատ
1996 թ, «Միջազգային առևտուր և ինվեստիցիաներ» ինտենսիվ դասընթաց, Հունաստան, սերտիֆիկատ
1994-1995 թ.թ., Անգլերեն լեզվի ինտենսիվ դասընթացներ, Երևան, սերտիֆիկատ
1993 թ, «Առևտրային քաղաքականության հատուկ դասընթաց», Առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն, Ժնև, դիպլոմ:

Աշխատանքային գործունեություն
2010 թ.-ից առ այսօր՝ ԵՊՀ տնտեսագիտական ֆակուլտետի կառավարման և գործարարության ամբիոնի պրոֆեսոր
2005-2010 թ.թ. ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամ
2000-2005 թ.թ. ՀՀ արժեթղթերի հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ
1999-2000 թ.թ. ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ, տնտեսագիտական վարչության խորհրդատու
1997-1998 թ.թ. ՀՀ Սեփականաշնորհման և օտարերկրյա ներդրումների նախարարի խորհրդական
1996-1997 թ.թ. ՀՀ կառավարություն, վարչապետի օգնական
1992-1996 թ.թ. ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության արտաքին առևտրի բաժնի գլխավոր մասնագետ
1983-1992 թ.թ. ՀՀ Պետպլանին կից Տնտեսագիտության և պլանավորման ԳՀԻ, տնտեսագետ
1977-1982 թ.թ. Միութենական «Էներգիա» գիտա-արտադրական միավորման հայկական մասնաճյուղի՝ Ատոմային էլեկտրական կայաններ ԳՀԻ-ի միջուկային ռեակտորի լաբորատորիայի ինժեներ

Աշխատանքներ համատեղության կարգով
2017թ.-ից առ այսօր «Հայաստանի ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ-ի կառավարման խորհրդի անդամ
2016-2018 թ.թ. ՀՀ Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի խորհրդական
2010թ-ից առ այսօր «Էկոնոմիկա» հասարարական, տնտեսական և մշակույթային ամսագրի գիտական խորհրդի անդամ
2007-2010 թ.թ. ՏԶՀԿ/OECD/-ի կոմից` ՀՀ-ում ֆինանսական կրթության զարգացման ծրագրի կոորդինատոր
2006-2014 թ.թ. Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանի կառավարման խորհրդի անդամ
1998-2001 թ.թ. ՀՀ կառավարությանն առընթեր կառավարման և տնտեսական բարեփոխումների ինստիտուտի գիտական քարտուղար
1995-1998, 1999-2010 թ.թ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի կառավարման և գործարարության ամբիոնի դոցենտ

Պայմանագրային աշխատանքներ
08.1999-02.2000 թ.թ. ՄԱԿ-ի «Հայաստանը գլոբալիզացիոն գործընթացների շրջանակներում» ծրագրի «Մարդկային զարգացում 2000թ.» զեկույցի հեղինակ
01.1999-05.1999 թ.թ. Եվրասիա հիմնադրամ, Գործարար պլան-մեթոդական ձեռնարկ, համահեղ.
12.1998-05.1999 թ.թ. «Բնակչության զբաղվածությունը և աշխատանքի շուկան ՀՀ-ում» տեսա-կիրառական ծրագիր, համահեղինակ
09.1998-12.1998 թ.թ. ՀՀ սոցապ նախարարություն՝ Գործազուրկների վերապատրաստման ծրագիր, «Գործարարության կազմակերպում և կառավարում» դասընթացավար
09.1998-11.1998 թ.թ. “ PERNOD RICARD” Երևանի կոնյակի գործարան, խաղողի մթերման տարածքային վերահսկիչ հանձնաժողովի նախագահ
1997-1998 թ.թ. Եվրոխորհրդի TACIS ծրագրի շրջանակներում՝ Խորհրդատվություն սեփականաշնորհման նախարարին, ծրագրի համակարգող,
1994-1996 թ.թ. Համաշխարհային բանկի օժանդակությամբ ՀՀ-ում EX-IM բանկի ստեղծման հետ կապված նախնական աշխատանքների համակարգող
1994-1996 թ.թ. Եվրոխորհրդի TACIS ծրագրի շրջանակներում Առևտրի Համաշխարհային կազմակերպությանը / GATT/ WTO / ՀՀ-ի անդամակցության աշխատանքների համակարգող, տեղական փորձագետ

Դասավանդվող դասընթացներ
Բիզնեսի կազմակերպում և կառավարում, Նախագծերի կառավարում, Բիզնես ռազմավություններ,
Հանրային կառավարում, Հակակոռուպցիոն քաղաքականություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Պետական տնտեսական քաղաքականություն, Հասարակական-տնտեսական զարգացում,
Կրթության ոլորտ. տնտեսագիտական կրթություն, Ֆինանսական կրթություն, Կոռուպցիա և ստվերային տնտեսություն, Նախագծային զարգացում

Գիտական աշխատանքներ և հրատարակություններ
1995-ից առ այսօր հայրենական և օտարերկրյա հրատարակություններում ունեմ տպագրված շուրջ 80 գիտական հոդվածներ, թեզիսներ, մեթոդական ձեռնարկներ և մենագրություններ:

Լեզուներ
ռուսերեն՝ ազատ, անգլերեն՝ լավ, վրացերեն՝ լավ

Այլ գիտելիքներ. համակարգչային գիտելիքներ՝ Microsoft Word, Microsoft Excel, հեռավար դասավանդման Moodle, Meet և այլ հարթակներում e-learning՝ կրթական էլեկտրոնային կառավարման և Zoom գործիքակազմի կիրառման հմտություններ:

Էլ. փոստ
amalya.saribekyan@ysu.am

Հետպատերազմական Հայաստան. վստահության ճգնաժամը և սոցիալական կապիտալի դերը այդ համատեքստում
2022 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2022 № 3 (39), էջ 3-21
|
Կոռուպցիայի տեսագործնական հիմնախնդիրների շուրջ
2020 | Հոդված/Article
ՀՀ ԳԱԱ, Հայկական տնտեսագիտական հանդես, N 1, 2020թ., էջ 54-74
Նախագծային կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ պետական կառավարման համակարգում
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2020 № 1 (1), էջ 40-49
|
«Սպառողական գներ-ծախս-եկամուտ» կապը. դրսևորումները և զարգացումները ՀՀ-ում
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 2 (29), էջ 26-40
|
Ստվերային տնտեսությունը որպես տնտեսական անվտանգության համակարգային սպառնալիք
2019 | Հոդված/Article
ՀՀ ԱԻՆ, Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա, Գիտական հանդես՝ «Ճգնաժամային կառավարում և տեխնոլոգիաներ», N 2 (15), 2019, էջ 53-65: «Աղետների ռիսկի կառավարման արդիական հարցեր» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 12-19 նոյեմբեր, 2019, Երևան, 431 էջ
A number of anti corruption activities in Armenia
2019 | Հոդված/Article
Bulletin of high technology, N3 /10/, 2019, Shushi, p. 29-36
Կոռուպցիայի և ստվերային տնտեսության կապը. դրսևորումները և խնդիրները
2019 | Հոդված/Article
<<Այլընտրանք>> գիտական հանդես, N3, հուլիս- սեպտեմբեր, 2019թ., էջ 164-182
Ստվերային տնտեսության գործոնային ազդեցությունները և պատճառա-հետևանքային դրսևորումները, Ինչ անել-2
2019 | Հոդված/Article
Գիտա-գործնական խորհրդաժողով. <<Տնտեսական հեղափոխություն. ընկալումը և գործարկումը>>, ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆ-տ և ՀՀ գործարարների միություն, Երևան, հր. Անտառես, 2019, էջ 178-197
The theoretical and practical manifestations and problems of shade economy: Armenian shade economy in that context
2018 | Հոդված/Article
Bulletin of high technology, 3 /7/, 2018թ., Shushi, p. 74-89
Կոռուպցիան որպես ազգային անվտանգության սպառնալիք. Հակակոռուպցիոն քաղաքականության խնդիրները և մոտեցումները
2017 | Հոդված/Article
Հանրային կառավարում, 2017, 3-4, էջ 531-541
|
Կրթության զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. տնտեսագիտական կրթության բարելավման մեթոդաբանական մոտեցումներն այդ համատեքստում
2016 | Հոդված/Article
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի Գիտական հոդվածների ժողովածու: 2016թ․, 13-21 էջ, Հայաստան
|
Հասարակական-տնտեսական զարգացման հայեցակարգային տեղաշարժերի արդի դրսևորումները. գիտելիքը և կրթությունն այդ համատեքստում
2016 | Հոդված/Article
Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ: 2016թ․, N1, 15-24 էջ, Հայաստան
|
Տնտեսական ակտիվության էվոլյուցիան Հայաստանում, պատճառահետևանքային դրսևորումները և արդի խնդիրները
2016 | Հոդված/Article
«ԷԿՈնոմիկա» տնտեսական, հասարակական, կրթամշակութային վերլուծական եռամսյա պարբերական: 2016թ․, N31, 50-54 էջ, Հայաստան
|
Տնտեսական ակտիվության ժամանակագրական դրսևորումները էթնո-հայեցակարգային առանձնահատկությունները
2016 | Հոդված/Article
«ԷԿՈնոմիկա» տնտեսական, հասարակական, կրթամշակութային վերլուծական եռամսյա պարբերական: 2016թ․, N31, 59-64 էջ, Հայաստան
|
Ամալյա Սարիբեկյան , Լիլիթ Պողոսյան
Ռազմավարական կառավարման և նախագծերի կառավարման փոխազդեցությունները ՀՀ առևտրային բանկերում
2016 | Հոդված/Article
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, Գիտական հոդվածների ժողովածու: 2016թ․, N603, 317-325 էջ, Հայաստան
|
Կրթության զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. տնտեսագիտական կրթության բարելավման մեթոդաբանական մոտեցումներն այդ համատեքստում
2016 | Հոդված/Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու, ՀՀ ԳԱԱ, Գիտակրթական միջազգային կենտրոն— Եր.: Զանգակ, 2016, էջ 13-21, 344 էջ
Տնտեսական ակտիվության էթնոհայեցակարգային հենքը. խթան, թե՞ խոչընդոտ
2016 | Հոդված/Article
«ԷԿՈնոմիկա» տնտեսական, հասարակական, կրթամշակութային վերլուծական եռամսյա պարբերական, N32, 2016, էջ 23-31
Հասարակական-տնտեսական զարգացումը և կրթությունը. խնդիրները և մոտեցումները Հայաստանի Հանրապետությունում
2015 | Հոդված/Article
«Էկոնոմիկա» տնտեսական, հասարակական, մշակույթային վերլուծական հանդես, N30, 2015թ., էջ 21-28
Հասարական-տնտեսական զարգացման գլոբալ գործընթացները և կրթության դերը
2015 | Հոդված/Article
«Էկոնոմիկա» տնտեսական, հասարակական, մշակույթային վերլուծական հանդես, N30, 2015թ., էջ 36-38:
Հասարակական-տնտեսական զարգացման արդի առանձնահատկությունները
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 144.5, 2014թ. (№ 3), էջ 11-24
|
Ðասարակական-տնտեսական գործընթացների կառավարման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանում
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 130 -140
|
Модернизация сферы культуры как стратегической основы социально-экономического управления
2013 | Հոդված/Article
Личность и культрура, научный ж-л, Санкт-Петербург, 2013, 42 - 50
|
Արդյունավետ կառավարումը որպես զարգացման հենք. արդի խնդիրները և մոտեցումները
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ տնտեսագիտական ֆակուլտետ, Տարեգիրք, 2012, Երևան, 2013, 102 - 115
Հասարակական-տնտեսական զարգացման արդի խնդիրները
2012 | Գիրք/Book
Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան, Երևան, 2012, էջ 199
|
Ամալյա Սարիբեկյան , Կարեն Պողոսյան
Հասարակական-տնտեսական ներուժի գործոնային վերլուծությունը
2012 | Հոդված/Article
«Համաշխարհային տնտեսության փոփոխման միտումները և Հայաստանի մարտահրավերները» հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Գյումրի, «Դպիր» հրատարակություն, 2012, էջ 14 - 20
Նախագծային կառավարումը որպես ձեռնարկության հետճգնաժամային զարգացման արդի մոտեցում
2012 | Հոդված/Article
Գիտական հոդվացների ժողովածու «ՀՀ սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները», «Անանիա Շիրակացի» միջազգային հարաբերությունների համալսարան, 2012, էջ 31 - 40
Ա. Սարիբեկյան , Լիլիթ Պողոսյան
Հաշվեկշռային ցուցանիշ ների համակարգը կազմա կերպությունում` հետճգնա ժամային ռազմավարական կառավարման ներդրման տեսանկյունից
2012 | Հոդված/Article
«Համաշխարհային տնտեսության փոփոխման միտումները և Հայաստանի մարտահրավերները» հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Գյումրի, «Դպիր» հրատարակություն, 2012, էջ 6 - 14
Կառուցվածքային քաղա քականության արդի խնդիրները և մոտեցումները
2012 | Հոդված/Article
«Համաշխարհային տնտեսության փոփոխման միտումները և Հայաստանի մարտահրավերները» հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Գյումրի, «Դպիր» հրատարակություն, 2012, էջ 102 - 115
Задачи управления в кон тексте современных про явлений социально-эконо мических отношений
2012 | Հոդված/Article
Тематический сборник: Актуальные вопросы практической психологии и социальных технологий, Балтийская педагогическая академия, 2, Санкт-петербург, 2012, 113 - 117
|
Ձեռնարկությունների զարգացման հիմնախնդիրները հետճգնաժամային արդի պայմաններում
2012 | Հոդված/Article
Գիտական հոդվացների ժողովածու «ՀՀ սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները», «Անանիա Շիրակացի» միջազգային հարաբերությունների համալսարան, 2012, էջ 40 - 50
Հայ հասարակության զարգացման արդի խնդիրները և մոտեցումները` հոգևոր առաջնայնությունները որպես ելակետ
2012 | Հոդված/Article
«Էկոնոմիկա» տնտեսական, հասարակական, մշակութային, վերլուծական հանդես N 2, 2012, էջ 6 - 10
Armenians Socioeconomic Potential in The Context of Post-Crisis Development
2011 | Հոդված/Article
Central Asia and The Caucasus, Journal of social and political Studies, CA&CC Press, SWEDEN, Volume 12, Issue 1, 2011, էջ 87 - 101
|
Система ценностей как основа общественно-экономического Потенциала в свете современного развития
2011 | Հոդված/Article
Сборник материалов XXI Международной научно-пракической конференции: Система ценностей современного общеста, Новосибирск, 2011, 147 - 158
|
Հասարակական-տնտեսական զարգացման հոգևոր առաջնայնությունները` որպես Հայաստանի կայուն առաջընթացի երաշխիք
2011 | Հոդված/Article
ԵՊՀ տնտեսագիտական ֆակուլտետ, Տարեգիրք, Երևան, 2011, էջ 119 - 126
The Financial and Economc Crisis: Development and Ways to Overcom it in Transition Economies
2010 | Հոդված/Article
Central Asia and The Caucasus, Central Asia and The Caucasus, Journal of social and political Studies, CA&CC Press, SWEDEN, Volume 11, Issue 1, 2010, p. 91 - 107
|
Տնտեսագիտական և ֆինանսական կրթվածությունը հանրային կարևորություն են ստացել
2010 | Հոդված/Article
«Էկոնոմիկա» տնտեսական, հասարակական, մշակութային, վերլուծական հանդես N 2(14), 2010, էջ 70 - 77
Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը, զարգացումը և հաղթահարման ուղիներն անցումային երկրներում
2010 | Հոդված/Article
«Էկոնոմիկա» տնտեսական, հասարակական, մշակութային, վերլուծական հանդես N 1(13), 2010, էջ 26 - 34
|
Ամալյա Սարիբեկյան , Անի Մանուկյան
Ձեռնարկությունների զարգացման խնդիրները և մոտեցումները ճգնաժամի պայմաններում
2010 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, Երևան, N 5, 2010, էջ 133 - 143
Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը. հաղթահարման ուղիները և հետճգնաժամային զարգացումները
2010 | Հոդված/Article
«Էկոնոմիկա» տնտեսական, հասարակական, մշակութային, վերլուծական հանդես N 3, 2010,
էջ 32 - 40
Ա. Ս. Սարիբեկյան , Ա.Ռ. Բեժանյան
Խորհրդատվության և վերապատրաստման դերը ՀՀ ձեռնարկատիրության զարգացման համակարգում
2009 | Գիրք/Book
Երևան, հեղինակային հրատարակություն, 2009 թ., էջ 263
|
Բարեփոխումների նոր ելակետային պայմանները և տնտեսության զարգացման խնդիրները Հայաստանում
2009 | Հոդված/Article
«Էկոնոմիկա» տնտեսական, հասարակական, մշակութային, վերլուծական հանդես N 2(11), 2009, էջ 66 - 73
Ա. Սարիբեկյան , Տաթևիկ Վարդևանյան
Ներդրումային ինստիտուտները և տնտեսական աճը
2009 | Հոդված/Article
«Տարածքային կառավարմ. արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում», Հայաստանի պետ.տնտեսագիտակ. համալսարանի, Գյումրու մասնաճյուղի, հանրապետ. գիտական ժողովածուի նյութեր՝ նվիրված երկրաշարժի 20-րդ տարելիցին, «Նահապետ» 2009 թ., էջ 96 - 100
Հասարակություն-պետություն փոխհարաբերության շուրջ
2008 | Թեզիս/Thesis
«Անցման սոցիալական և ժողովրդագրական գինը» միջազգային գիտաժողով, Երևան 2008,
էջ 239 - 242
Զարգացման շուկայական տնտեսության ձևավորումը պահանջում է տարածություն և ժամանակ
2008 | Թեզիս/Thesis
«Անցման սոցիալական և ժողովրդագրական գինը» միջազգային գիտաժողով, Երևան 2008,
էջ 243 - 246
Բարեփոխումների նոր ելքային պայմանները և երկրի զարգացման ռազմավարական ու մարտավարական առաջնահերթությունները
2008 | Թեզիս/Thesis
«Անցման սոցիալական և ժողովրդագրական գինը» միջազգային գիտաժողով, Երևան 2008,
էջ 247 - 251
Մասնավոր փոխանցումներն անցումային երկրներում. օրինաչափությունները և հիմնախնդիրները
2008 | Թեզիս/Thesis
«Անցման սոցիալական և ժողովրդագրական գինը» միջազգային գիտաժողով, 2008 թ., 1 - 4 հոկտեմբեր, Աղվերան, զեկուցումների թեզիսներ, Երևան 2008, էջ 97 - 101
Ամալյա Սարիբեկի Սարիբեկյան , Հարություն Հարությունյան
Հասարակության ներուժը և դրա բացահայտման ուղիները
2008 | Թեզիս/Thesis
«Անցման սոցիալական և ժողովրդագրական գինը» միջազգային գիտաժողով, Երևան, 2008,
էջ 215 - 219
Ա. Սարիբեկյան , Անի Բեժանյան
Необходимость формирования новой модели бизнес-школы в РА как стратегический фактор, стимулирующий развитие предпринимательской деятельности
2008 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, Երևան 2008 թ., էջ 169 - 176
Ամալյա Սարիբեկյան , Ներսես Մխիթարյան
Ձեռնարկությունների ֆինանսավորման այլընտրանքային ուղիները զարգացող երկրներում
2007 | Հոդված/Article
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտ. ինստիտուտ «Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում» (գիտաժողովի նյութեր), 2007թ., Երևան, էջ 344 - 346
Ամալյա Սարիբեկյան , Ներսես Մխիթարյան
Ձեռնարկությունների ֆինանսավորման այլընտրանքային աղբյուրները Հայաստանում
2007 | Հոդված/Article
ՀՀ Ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն, Տնտեսական հետազոտությունների ինստիտուտ, ՀՀ սոցիալ-տնտեսական արդի հիմնախնդիրները, գիտ. հոդվածների ժողովածու, 2007թ. N 10, Երևան, էջ 72 - 75
Ամալյա Սարիբեկյան , Անի Բեժանյան
Вопросы подготовки и переподготовки кадров в контексте развития предпренемательской деятельности в Армении
2006 | Հոդված/Article
«Ֆինանսներ և էկոնոմիկա Հայաստան» ամսագիր, թիվ 6, 2006թ., էջ 9 - 17
Ամալյա Սարիբեկյան , Անահիտ Կիրակոսյան
Ձեռնարկության ռազմավարության ձևավորման հարցերի շուրջ
2005 | Հոդված/Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու, ՀՀ ՖԷՆ, 2005թ., էջ 5 - 13
Ամալյա Սարիբեկյան , Անի Նազարյան
Բարեփոխումները տնտեսության միկրոմակարդակում. առանձնահատկությունները և հիմնախնդիրները
2005 | Հոդված/Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու, ՀՀ ՖԷՆ, 2005թ., էջ 6 - 12
Անցումային երկրների ֆինանսական շուկաները և տնտեսական աճը
2004 | Հոդված/Article
«էկոնոմիկա. Հայաստան» ամսագիր, թիվ 10 - 11, 2004 թ., էջ 13 - 26
|
Կոլեկտիվ ներդրումային համակարգը. հիմնախնդիրները և զարգացման հեռանկարները
2002 | Հոդված/Article
ՀՀ արժեթղթերի հանձնաժողով, 2002 թ. էջ 90
Амаля Сарибекян , Ашот Егиазарян
Проблемы вхождения Армении во Всемирную торговую организацию (ВТО)
2001 | Հոդված/Article
Общественно-политический журнал 6 (18) «Центральная Азия и Кавказ», Швеция, 2001г.,
ст. 193 - 199
|
Արժեթղթերի շուկան և տնտեսական զարգացումը
2001 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա. Հայաստան, թիվ 5, հոկտեմբեր, 2001 թ., էջ 18 - 22
ՀՀ ՊԿՊ-ների շուկայի արդյունավետության քննարկումը և կառավարման հիմնախնդիրները
2001 | Հոդված/Article
Ֆինանսական և էկոնոմիկա. Հայաստան, ամսագիր, թիվ 5, 2001թ., էջ 48 - 52
Մասնավոր հատվածի կայացումը և օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման հիմնախնդիրները Հայաստանում
2000 | Հոդված/Article
Ելույթների ժողովածու, «Ներդրումները Հայաստանում. ներկա իրավիճակը և հեռանկարները», ԱՄՆ դեսպանատ. «ԱԿՍԵԼՍ» կազմակերպություն, Երևան, 2000 թ., էջ 61 - 65
Գործարար պլան
1999 | Գիրք/Book
Մեթոդական ձեռնարկ՝ տեստային ապահովումով, «Նահապետ», Երևան, 1999թ, էջ 176 /15-43/
Ներդրումների կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
1999 | Հոդված/Article
Զեկույց, ԵՊՀ 80 ամյակին նվիրված համաժողով, հոդվածների ժողովածու, Երևան, 1999, էջ 19 - 23
Հետսեփականաշնորհման գործընթացը և օտարերկրյա ներդրումների ներդրման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
1999 | Հոդված/Article
Հոդվածների ժողովածու, Գյումրի, 1999թ., էջ 154 - 157
Հայաստանը գլոբալիզացիոն գործընթացներին ինտեգրվելու ճանապարհին
1999 | Հոդված/Article
Մարդկային զարգացման զեկույց, ՄԱԿԶԾ, Երևան, 1999 թ., էջ 61
Լիզինգը ՀՀ-ում
1998 | Հոդված/Article
Հոդվածների ժողովածու, Գյումրի, 1998 թ., էջ 135 - 143
Հատուկ թողարկում Հայաստանի համար
1996 | Հոդված/Article
«Եվրոմանի» ամսագիր, 1996 թ. 90 - 93
ՀՀ-ի Առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը /ԱՀԿ/ անդամակցության հուշագիր
1995 | Հոդված/Article
ՀՀ տնտեսական քաղաքականության վերլուծություն, ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն, ԱՀԿ, Երևան - ժնև, 1995 թ., էջ 115
Համատեղ ձեռնարկությունները ՀՀ-ում
1990 | Հոդված/Article
«Էկոնոմիկա» հանդես, Երևան, 1990 թ., էջ 77 - 82
Ամալյա Սարիբեկյան , Բենիկ Եղիազարյան
Ինտենսիֆիկացիան և նյութախնայողականությունը ՀՀ-ի արդյունաբերությունում
1989 | Հոդված/Article
Հոդվածների ժողովածու, Երևան, 1989 թ., էջ 121 - 132
Բենիկ Եղիազարյան , Ամալյա Սարիբեկյան
ՀՀ արդյունաբերական արտադրության ինտենսիֆիկացիայի վերլուծություն
1989 | Հոդված/Article
Հոդվածների ժողովածու, Երևան, 1989 թ., էջ 25 - 35
ՀՀ արդյունաբերական արտադրության ինտեսիֆիկացիայի ուղիները 13-րդ հնգամյակում և հեռանկարը
1989 | Հոդված/Article
Հոդվածների ժողովածու, Երևան 1988 թ., էջ 119 - 203
Գիտատեխնիկական պրոգրեսի ազդեցության գնահատականը նյութախնայողության աճի վրա
1989 | Հոդված/Article
Հոդվածների ժողովածու, Թբիլիսի, 1989 թ., էջ 93 - 97
Վառելիք-էներգետիկ ռեսուրսների կանխատեսումը Հայաստանում
1985 | Թեզիս/Thesis
Ելույթների թեզիս. ժողով. Երիտասարդ տնտ. գիտն. 8-րդ հանրապետ. կոնֆ. Թբիլիսի, 1985 թ., էջ 174 - 176
Վառլիքաէներգետիկ ռեսուրսների պրոգնոզավորումը Հայաստանում
1985 | Հոդված/Article
Հոդվածների ժողովածու, Թբիլիսի, 1985 թ., էջ 179 - 181