Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Գագիկ Սերյոժայի Գալստյան

Ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար | Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն
Կրթությունը
2017թ. Պրոֆեսոր
1993 - 1994թթ. «Շուկայական համակարգի տնտեսագիտություն» դասընթաց ՀԱՀ, Երևան, ՀՀ
1990 թ. «Տնտեսագիտության դասավանդման մեթոդներ», Կիևի պետական համալսարան
1989 թ.Դոցենտ
1984 թ. Տնտեսական գիտությունների թեկնածու
1981 - 1984 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա, քաղաքատնտեսության ամբիոն
1971 - 1976 թթ. ԵՊՀ, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ,

Մասնագիտական գործունեությունը
2016-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոնի վարիչ
2009 - 2010 թթ. Տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
1989 - 2016 թթ․ դոցենտ, ԵՊՀ, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, տնտեսագիտության տեսության ամբիոն
1984 - 1989 թթ. ասիստենտ, ԵՊՀ , Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, քաղաքատնտեսության ամբիոն
1998 - 1999 թթ. ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի տնտեսագիտական վարչության պետ
1991 - 1992 թթ. ՀՀ Ազգային Ժողովի տնտեսական հանձնաժողովի գլխավոր փորձագետ
1976 - 1980 թթ. Երևանի քաղսովետի ԳՀԻ աշխատակից

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն և անգլերեն կարդում եմ և կարող եմ բացատրվել

E-mail: gagik.s.galstyan@gmail.com

K.Marx’s Economic Theory and Current Significance
2021 | Հոդված/Article
International Journal of Applied Research in Bioinformatics (IJARB) Volume 11, Issue 2, Article 5, 2021
Միգրացիայի տնտեսագիտություն
2020 | Հոդված/Article
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան։ ՍԻՄ տպ․, 2020թ․ - 167 էջ
Տնտեսական աճի հիմնախնդիրները և պետական կառավարումը /Բանբեր Երևանի համալսարանի:
2019 | Հոդված/Article
Սոցիոլոգիա, տնտեսագիտություն: 2019թ, հ․ 1, էջ՝ 71-79։
Տնտեսական հեղափոխություն թե՞ բարեփոխումներ /Ի՞նչ անել 2. Տնտեսական հեղափոխություն. ընկալումը և գործարկումը
2019 | Հոդված/Article
Եր., Անտարես, 2019թ․ էջ՝ 41-49։
Տնտեսական աճի հիմնախնդիրը և պետական կառավարումը
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 1 (28), էջ 71-77
|
Անցումային տնտեսություններ.տեսության և վերափոխումների հարցերի շուրջ
2017 | Գիրք/Book
«Լիմուշ» ՍՊԸ, 2017թ․, 158 էջ
Տնտեսական համակարգերի նույնականացման շուրջ
2017 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, հասարակական գիտություններ, հ. 1, 2017թ. Էջ՝ 33-42։
Անցումային տնտեսություններ․ տեսության և վերափոխումներիհարցերի շուրջ
2017 | Հոդված/Article
Եր․։ Լիմուշ հրատ․, 2017․-158էջ։
Տնտեսական համակարգերի նույնականացման շուրջ
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 1 (22), էջ 33-42
|
Տնտեսագիտական մտքի պատմության հիմունքները
2016 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ: Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2016, 136 էջ
Переходный период в РА и проблемы развития
2015 | Հոդված/Article
Материалы III междухородной конференции «Феномен рыночного хозяйства». Краснодар 2015, стр. 246-256
Անցումային տնտեսության տեսության ներածություն
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 143.5, 2014թ. (№ 2), էջ 21-27
|
Մակրոտնտեսագիտություն
2014 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան 2014, ԵՊՀ հրատարակչություն, 80 էջ
Հարկային քաղաքականության տեսական հիմունքները
2013 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, Լիմուշ, 2013
Տնտեսագիտական մտքի պատմություն
2009 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2009, 170 էջ
Հայաստանի տնտեսական աճի անատոմիան
2004 | Հոդված/Article
«Տասնամյա հանրագումար» ժող. ՌԱՀՀԿ Երևան
Անցումային տնտեսության ուսումնասիրության տնտեսական և մեթոդաբանական սկզբունքները
2004 | Գիրք/Book
Տնտեսագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրայի կրթական ծրագիր
Փուչիկային աճի, աղքատների «գլխաքանակի» և դիմում գրող ջրվորի մասին
2004 | Հոդված/Article
Ազգ, 16 հունիս
Աղքատության արմատները և հաղթահարման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում
2002 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (107), Երևան 2002թ., էջ 45-51
|
Աղքատության արմատները և հաղթահարման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում
2002 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի հասարակական գիտություններ
Սիզիփոսի առասպելը. Ազգային տարբերակ
2002 | Հոդված/Article
Ազգ, 5 մայիս
Տնտեսագիտական մտքի պատմություն
2001 | Գիրք/Book
Տնտեսագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատի կրթական ծրագիր
Անցման շրջանի տնտեսական քաղաքականության շուրջ
2000 | Հոդված/Article
«Մարդը և օրենքը» ժող. «Գոշ» հրատարակ.
Վայրի լիբերալիզմ, թե արհեստավարժ դիլետանտիզմ` գումարած սողացող կոմունիզմ
1999 | Հոդված/Article
Ազգ, 11 մարտ
Տունը կառուցվում է քարը քարի վրա դնելով
1997 | Հոդված/Article
Ազգ, 18 նոյեմբեր
Ձերբազատվել ոչ թե քաղաքատնտեսությունից, այլ հավակնոտ փառասիրությունից
1996 | Հոդված/Article
Գրախոսություն Պ. Սամյուելսոնի «Տնտեսագիտություն» դասագրքի հայերեն թարգմանության կապակցությամբ, Ազգ, 5 նոյեմբեր
Ազատականության կենտրոնում մարդն է` իր ազատությամբ
1996 | Հոդված/Article
Ազգ, 19 հունիս
Իրական ազատականությունը և ազատական շղարշի տակ գործող հեղափոխականությունը
1995 | Հոդված/Article
Ազգ, 4 ապրիլ
«Դրամ…»
1995 | Հոդված/Article
Ազգ, 7 մարտ
The problems of transformation in post-social societies (Ownership)
1995 | Հոդված/Article
Report of the seminar "Social and economic problems in the period of Transition" Tsakhkadzor, 2-4 October. 1995 RA, UNESCO
Ազատական տնտեսության գինը
1995 | Հոդված/Article
«Պայքար» ամսագիր համար 1
Драм не стабилен
1995 | Հոդված/Article
Время, 1 март
«Տնտեսագետը համոզված է, որ նոր ծրագիրը ճշմարիտ է»
1995 | Հոդված/Article
«Երկիր Նաիրի», 20-26 հունվար
Մի «ինտելեկտուալի դատողությունների» կապակցությամբ
1993 | Հոդված/Article
Ազգ, 16 նոյեմբեր
Նորից նույնի մասին (խորհրդարանում քննարկվող «1993թ. սոցիալ-տնտեսական ծրագրի» կապակցությամբ)
1993 | Հոդված/Article
Ազգ, 2 ապրիլ
Սոցիալական ինֆրակառուցվածքը սոցիալիզմի պայմաններում
1983 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (50), Երևան 1983թ., էջ 20-34
|