Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Գրիշա Ալեքսանի Ղարիբյան

ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, պրոֆեսոր | Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն
Կրթություն, գիտ. կոչում, աստիճան
1949 - 1954 թթ. ԵՊՀ Տնտեսագիտության ֆակուլտետ
1960 - 1962 թթ. Մոսկվայի պետական համալսարանի ասպիրանտուրա

Պաշտոնը
1954 - 1957 թթ. ԵՊՀ քաղաքատնտեսության ամբիոնի ավագ լաբորանտ
1957 - 1961 թթ. ԵՊՀ քաղաքատնտեսության ամբիոնի ասիստենտ
1963 - 1977 թթ. ԵՊՀ քաղաքատնտեսության ամբիոնի դոցենտ
1966 - 1976 թթ. ՀԽՍՀ պետպլանի տնտեսագիտության ինստիտուտի բաժնի վարիչ
1977 - 1978 թթ. ԵՊՀ քաղաքատնտեսության ամբիոնի վարիչ
1977 - 1978 թթ. ԵՊՀ կուսակցական կոմիտեի երկրորդ քարտուղար
1978 - 1991 թթ. ԵՊՀ պրոռեկտոր
1993 - 2000 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ‎ֆակուլտետի դեկան
1993 - 2008 թթ. ԵՊՀ-ի ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչ
2001 թ-ից մինչ օրս Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերություններ ամբիոնի պրոֆեսոր և պատվավոր վարիչ
Շուրջ 30 տարի գլխավորում է 015 տնտեսագիտության մասնագիտության գիտական աստիճաններ շնորհող խորհրդի աշխատանքները

Հետազոտությունների բնագավառը
Հիմնական աշխատությունները վերաբերում են բնակչության կենսամակարդակի, ընտանիքների եկամուտների ու ծախսերի ձևավորման, բնակչության նվազագույն ապահովման, անցման տնտեսությունում աղքատության գոյացման, դրա չափակցման ու հաղթահարման, ինչպես նաև մարդկային կապիտալի վերարտադրության հարցերին:

Պարգևներ (գիտական, պետական)
1999 թ. Պարգևատրվել է ՀՀ Մովսես Խորենացու մեդալով,
2010 թ. շնորհվել է «ՀՀ գիտության վաստակավոր գործիչ» պատվավոր կոչում
2010 թ. շնորհվել է ՀՀ վարչապետի շնորհակալագիր:
Պարգևատրվել է ԵՊՀ ոսկյա երկու մեդալով, ակադեմիկոս Վ. Համբարձումյանի անվան հուշամեդալով, ՀՀ Կենտրոնական բանկի ոսկե հուշամեդալով, ՀՊՏՀ ոսկե մեդալով և Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մեդալով:
2010 թ. Սյունիքի մարզպետի կողմից նրան շնորհվել է «Պատվավոր սյունեցի» կոչում:

Ֆիրուզա Մայիլյան, Գրիշա Ղարիբյան , Ռազմիկ Իսահակյան
Տնտեսական մրցակցությունը և համագործակցությունը սոցիալական կապիտալի համատեքստում
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 2 (29), էջ 41-48
|
Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացումները և մարդկային կապիտալի վերարտադրության հիմնախնդիրները անկախության տարիներին
2017 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 340 էջ
Գրիգոր Ղարիբյան , Առնո Հովակիմյան
Սյունիքի լեռնահանքային արդյունաբերության զարգացման հեռանկարները ՀՀ սոցիալ-տնտեսական ու էկոլոգիական խնդիրների լուծման համատեքստում
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 24-33
|
Բնակչության առողջությունը՝ մարդկային կապիտալի բաղադրամաս. կորուստները և կանխման հիմնախնդիրները
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 180-193
|
Գործազրկությունը և մարդկային կապիտալի կորուստները Հայաստանի Հանրապետությունում
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 354-366
|
Ղարիբյան Գ. , Իսահակյան Ռ.
Միգրացիան արտագաղթի տեսակ և դրա զարգացումները Հայաստանի Հանրապետությունում
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 55-70
|
Բնակչության եկամուտների բաշխման և վերաբաշխման հարաբերությունները Հայաստանի Հանրապետության անցումային տնտեսությունում
2011 | Գիրք/Book
Երևան, 2011թ.,140 էջ
Կապիտալի նախասկզբնական կուտակումը և հարստության բևեռացումը
2011 | Գիրք/Book
Տարեգիրք, Երևան,2011թ.,82 էջ
Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման, հարստության ու եկամուտների բևեռացման առանձնահատկությունները և կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ անցումային տնտեսությունում
2011 | Գիրք/Book
Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2011 թ., 82 էջ
ՀՀ աշխատաշուկայի վերլուծություն
2010 | Գիրք/Book
Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2010թ., 199 էջ:
Անցումային տնտեսության տեսություն
2008 | Գիրք/Book
ԵՊՀհրատարակ.,Երևան, 2008թ., 150 էջ
Բնակչության վերարտադրության հիմնախնդիրների արտացոլումը տնտեսագիտական մտքի զարգացումներում
2006 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, N 2(66),2006 թ. էջ 210-217
|
Մոդելային մտածողության ներմուծումը քաղաքատնտեսության մեջ մակրոտնտեսական պարզ վերարտադրության տեսության էվոլյուցիայի համատեքստում
2006 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (118), Երևան 2006թ., էջ 63-71
|
«Մարդկային զարգացման հիմունք¬ներ» դասընթացի ուսումնական ծրագիր: Տնտեսագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրայի կրթականծրագիր
2004 | Հոդված/Article
Երևանի համալս.հրատ., 2004թ., էջ 25-27
Ղարիբյան Գ. Ա. , Կիրակոսյան Գ.Ե., Սարգսյան Հ. Լ. , Ղուշյան Հ. Բ., Պետրոսյան Մ. Ե., Մարզպանյան Հ. Ա.
«Տնտեսագիտություն» դասագիրք ավագ դպրոցի աշակերտների համար
2004 | Գիրք/Book
Երևան, 2004թ.228 էջ
Գ. Ա. Ղարիբյան , Ա.Խ.Մարկոսյան, Հ.Հ.Ասատրյան
Մարդկային զարգացման հայեցակարգը և մարդկային կապիտալի զարգացման աստիճանի գնահատումը
2004 | Հոդված/Article
Սոցիալ-տնտեսական վերափոխումները և զարգացման միտումները ՀՀ-ում: Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր2004 թ., էջ 114-117
Գլոբալացման պայմաններում համաշխարհային միգրացիայի դրսևորումների հարցի շուրջ
2004 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2004 թ.,N 10-11էջ 130-133
Միգրացիան ԱՊՀ տարածքում
2004 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա Հայաստան, #10-11, սեպտեմբեր-հոկտեմբեր 2004թ., էջ 133-132
Միգրացիան ԱՊՀ ինտեգրացիոն տարածքում
2004 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2004 թ., N 10-11էջ 133-135
|
Ն.Ս. Սահակյան, Ն.Բ. Եղիազարյան, Կ.Ս. Դանիելյան, Կ.Ս. Դանիելյան , Ա.Գ. Գասպարյան, Ա.Վ. Խոյեցյան , Կ.Վ. Գրիգորյան , Ս.Ա. Բալոյան, Հ.Ա. Մարզպանյան, Ա.Հ. Համբարձումյան , Գ.Ա. Ղարիբյան , Գ.Շ. Հովհաննիսյան, Լ.Մ. Դավթյան, Հ.Լ. Սարգսյան , Ա.Խ. Մարկոսյան, Ա.Գ. Վաղարշյան , Կ.Ս. Գաբուզյան , Վ.Վ. Քոչարյան , Գ.Ս. Ղազինյան , Ա.Շ. Հարությունյան, Լ.Պ. Ալեքսանյան, Ն.Կ. Հարությունյան , Ս.Հ. Խաչատրյան , Ս.Ս. Պետրոսյան , Գ.Ա. Մելքումյան
Մարդկային զարգացման հիմունքներ
2004 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ մագիստրանտների համար, Նոյան Տապան հրատ., Երևան, 2004, 318 էջ
Գ. Ա. Ղարիբյան , Ա. Գ. Խուրշուդյան
Ձեռնարկության այլընտրանքային առաքելությունների կարևորության վրա ռազմավարական իրողությունների և տնտեսագիտական մտքի զարգացման ազդեցությունը
2003 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (111), Երևան 2003թ., էջ 23-29
|
Ետսոցիալիստական հասարակության սոցիալական կառուցվածքի ուսումնասիրության մեթոդաբանական մոտեցումներ
2003 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (110), Երևան 2003թ., էջ 3-10
|
Գ. Ա. Ղարիբյան , Ա. Գ Խուրշուդյան
Ձեռնարկության շահագրգիռ կող¬մերի դինամիկ հավասարակշռումը. Համագործակցության կենսունա¬կու¬թյունը և արդյունավետությունը
2003 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2003 թ.N 14-15, էջ 42-45
Գ. Ա. Ղարիբյան , Ա. Գ Խուրշուդյան
Ֆինանսական ակտիվների եկա¬մտա¬բերության և ռիսկայնության միջև հարաբերակցության կախվա¬ծությունը ժամանակային գործոնից. Մեթոդաբանությունը և իրական զարգացումները
2003 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2003 թ.,N 10-11, էջ 62-69
Գ. Ա. Ղարիբյան , Ա. Գ Խուրշուդյան
Ձեռնարկության այլընտրանքային առաքելությունների կարևորության վրա ռազմավարական իրողություն¬ների և տնտեսագիտական մտքի զարգացման ազդեցությունը
2003 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, 2003թ, N 3,էջ 23-29
Անցումային տնտեսության բաշխման հարաբերությունները և բնակչության կենսամակարդակի շերտավորման ու սոցիալական արդարության հիմնախնդիրներ
2003 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, 2003թ, N 1,էջ 43- 52
Կ. Ավետիսյան, Գ. Ղարիբյան
Մարդկային կապիտալի տեսության ձևավորումը և զարգացումը
2003 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, 2003 թ.,N 1էջ 37-42
Ետսոցիալիստական հասարակության սոցիալական կառուցվածքի ուսումնասիրության մեթոդաբանական մոտեցումներ
2003 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի Համալսարանի, 2003թ, Հ.2(110), էջ 3-10
Գ. Ա. Ղարիբյան , Ա. Գ Խուրշուդյան
Կապիտալի շարժունակության ազդեցությունը հայրենական ձեռնարկությունների գործունեության վրա
2003 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2003 թ.,N 4-5,էջ 102-105
Մարդկային կապիտալի տեսության ձևավորումը և զարգացումը
2003 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (109), Երևան 2003թ., էջ 37-42
|
Անցումային տնտեսության բաշխման հարաբերությունները և բնակչության կենսամակարդակի շերտավորման ու սոցիալական արդարության հիմնախնդիրները
2003 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (109), Երևան 2003թ., էջ 43-52
|
Մարդկային կապիտալի տեսության ձևավորումը և զարգացումը
2003 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի Համալսարանի» 1(109), Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2003
Ձեռնարկության կառավարման հարցի շուրջ
2002 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, 2002, N 1 /106/,էջ 148-152
«Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման» առանձնահատկությունները պլանայինից շուկայական տնտեսության անցման շրջանում
2002 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, Երևան, 2002թ.,էջ 4-9
Ձեռնարկության կառավարման հարցի շուրջ
2002 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (106), Երևան 2002թ., էջ 148-152
|
Դասախոսի սոցիալ-տնտեսական նկարագիրը (հատուկ հետազո¬տու¬թյան նյութերով)
1999 | Հոդված/Article
ԵՊՀ – 80Գիտական նստաշրջան Երևան, 1999թ.
Population Stratification of Armenia: the Realities of Social Economic Transformations
1999 | Հոդված/Article
Russian Academy of Sciences, Society and Economy,#6, 1999
Գ. Ա. Ղարիբյան , Գ. Ա. Գևորգյան
Ներդրումային ուղենիշի դերը ներդրումային գործունեության արդյունավետության գնահատման ընթացքում
1998 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (96), Երևան 1998թ., էջ 120-125
|
Ղարիբյան Գ.Ա. , Մարզպանյան Հ.Ա.
Բնակչության կենսամակարդակը ՀՀ-ում. ՀՀ տնտ. և ձեռնարկա-տիրության զարգացման արդի խնդիրներըiving Standard in the Republic of Armenia: the Current Problems of Economy and Proprietorship Development in the Republic of Armenia
1998 | Գիրք/Book
ՀՀ տնտեսության և ձեռնարկատիրության զարգացման արդի խնդիրները, Ազգային գիտաժողովի նյութեր, «Նոյանտապան» Երևան, 1998 թ.
IHE Lecturers: the Unprotected Middle Class
1998 | Հոդված/Article
Yerevan, 1998
Գ. Ա. Ղարիբյան , Հ. Ա. Մարզպանյան
Բնակչության եկամուտների և կենսամակարդակի փոփոխությունների միտումները Հայաստանում (1980 - 90 թթ.)
1998 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (94), Երևան 1998թ., էջ 27-41
|
Բուհի դասախոսի սոցիալ-տնտեսական նկարագիրը
1997 | Գիրք/Book
«Փոփոխվող հասարակություն» ամսագիր, սոցիալական քաղաքականություն, Երևան, 1997թ.
The Present and Future of Economics Department of Yerevan State University
1995 | Գիրք/Book
Center of Strategic Social Economics Research, 1995
Population Income Differentiation: Poverty and Scanty Means Families
1995 | Հոդված/Article
Economic Education and Policy Analysis During the National Transition. Yerevan, 1995
The Social Problems of Population Living Standard in Armenia
1995 | Գիրք/Book
UNESCO, 1995
Գիտական աբստրահման մեթոդի կիրառումը Կ. Մարքսի «Կապիտալսւմ»
1974 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (24), Երևան 1974թ., էջ 3-10
|