Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Ռուբեն Ալբերտի Գևորգյան

Պրոֆեսոր | Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
Կրթություն
2000 թ-ի Հուլիս Մակրոէկոնոմիկա և Էկոնոմետրիկա, Ամառային դպրոց, Բիշկեկ
1999, Հունիս
1995 - 1997 թթ. Երևանի Պետական Համալսարանի, Ֆիզ-մաթ գիտությունների թեկնածուի աստիճան
1994 թ-ի հունվար - մայիս Ռուսաստանի Դաշնության ֆինանսների նախարարություն, Արժեթղթերի շուկայի ուսումնական դասընթացներ
Արժեթղթերի շուկայում աշխատելու իրավունք տվող 1-ին կարգի ատեստատ, Մոսկվա
1983 - 1990 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, Տեսաբան ֆիզիկոսի դիպլոմ

Աշխատանքային փորձ
2008 թ-ի մարտ Ամերիաբանկ Փայատիրական հիմնադրամների բաժնի պետ
2006 հունիս - 2007 սեպտեմբեր Կասկադ ինվեստմենտս ՓԲԸ, Փոխտնոօրեն
2002 թ-ի մայիս Երևանի պետական համալսարան, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Տնտեսագիտությունում մաթեմաթիկական մոդելների ամբիոն,
2004 նոյեմբեր - 2006 մայիս Կասկադ ինվեստմենտս ՓԲԸ, Ֆինանսական վերլուծաբան
2002 նոյեմբեր - 2004 հունիս IBM business consulting services, USAID-ի կողմից ֆինանսավորվող «ՀՀ Կապիտալ Շուկաների Զարգացման Ծրագրի» (2-րդ փուլ), ֆինանսական վերլուծաբան
2001 սեպտեմբեր - 2002 նոյեմբեր ՀՀ Արժեթղթերի Հանձնաժողով, Գլխավոր տնտեսագետ
1999 փետրվար - 2001 սեպտեմբեր Pricewaterhouse Coopers LLP-ի կողմից իրականացվող, USAID-ի կողմից ֆինանսավորվող «ՀՀ Կապիտալ Շուկաների Զարգացման Ծրագրի» ֆինանսական անալիտիկ
1998 մարտ - 1999 փետրվար Զարգացման հայկական բանկի դիլերային և բրոքերային գործառնությունների բաժնի ղեկավար
1997 մարտ - 1998 մարտ Հայաստանի Հանրապետության Սեփականաշնորհման և օտարերկրյա ներդրումների նախարարության միջազգային մրցույթների կազմակերպման բաժնի գլխավոր մասնագետ
1995 - 1997 ՀՀ Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Ռադիոֆիզիկայի և Էլեկտրոնիկայի Ինստիտուտի գիտական աշխատող
1994 - 1995 թթ. «Ռուստրաստ» ինվեստիցիոն ընկերության ֆինանսական տնօրեն, Մոսկվա
1990 - 1994 թթ. ՀՀ Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Ռադիոֆիզիկայի և Էլեկտրոնիկայի Ինստիտուտի կրտսեր գիտական աշխատող

Մասնակցությունը դրամաշնորհների (ներկա և անցյալ)
Տնտեսագիտական ուսուցման և հետազոտությունների կոնսորցիում(Մոսկվա), «Բաց թողնված տվյալների պրոբլեմը ՀՀ ՊԿՊ-ների եկամտաբերության կորի կառուցման օրինակով» հետազոտություն 2002թ.
Կրթության զարգացման ակադեմիա, Տնտեսագիտական Հետազոտությունների ծրագիր, «Կորպորատիվ կապիտալի կառուցվածքի ազդեցությունը Հայաստանի բաժնետիրական ընկերությունների գործունեության վրա» հետզոտություն, 2002թ.

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

(+374 10) 54-49-83 / ներքին 1-26/, (+374 10) 54-59-66,(+374 10) 56-27-87

Թվային փոխակերպումների զարգացման միտումները ՀՀ-ում
2022 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2022 № 3 (39), էջ 92-101
|
R. Gevorgyan , G. Gevorgyan
The Impact of Behavioural Prerequisites And Institutions on the Welfare of Countries
2021 | Հոդված/Article
Journal of Contemporary Issues in Business And Government, 2021, N 27 (2), p. 4886-4897
Ռուբեն Գևորգյան , Կարինե Մինասյան, Հրաչյա Զաքարյան
Թվայնացման գործընթացները և ֆինանսական կայունությունը
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2020 № 3 (33), էջ 35-51
|
Ռ. Գևորգյան , Մ. Ղազարյան
Քանակական մեթոդների կիրառությունը համատեղ տնտեսության մոդելներում
2020 | Հոդված/Article
«Այլընտրանք», 2020, թիվ 3, էջ 12-21
Ռ. Գևորգյան , Հ. Սարգսյան, Կ. Մինասյան, Ժ. Մխիթարյան, Հ. Զաքարյան
ՀՀ տնտեսության թվային փոխակերպումների ինստիտուցիոնալ համակարգի ձևավորման հիմնախնդիրները
2020 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2020, 160 էջ, Հայաստան
Ռ.Ա.Գևորգյան , Հ.Ջ.Ղահրամանյան, Ժ.Ս.Մխիթարյան, Վ.Կ.Սարգսյան
ՀՀ ԿԲ անկախությունը սահմանադրականության համատեքստում
2019 | Գիրք/Book
Էդիթ Պրինտ, 2019, 64 էջ
Ռուբեն Գևորգյան , Գայանե Գևորգյան
Ինստիտուցիոնալ և արժեհամակարգային բարեփոխումները ՀՀ-ում
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 2 (29), էջ 49-56
|
Ներկառուցված ոչ ֆորմալ ինստիտուտների գործառնումը սահմանադրականության համատեքստում
2019 | Հոդված/Article
«ԷԿՈնոմիկա ԳԻՏԱԿԱՆ» գիտական պարբերական, Երևան, 2019, էջ 15-28
|
Սարգսյան Հ. , Հարությունյան Գ., Գևորգյան Ռ.
Սահմանադրականություն. ինստիտուտների ընկալումը և երկրների բարեկեցությունը
2018 | Գիրք/Book
Զանգակ, Երևան, 2018, 208 էջ
Социально-институциональные признаки разграничения уровня конституционализма стран с переходной экономикой
2018 | Հոդված/Article
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, 2018, 12/554, стр. 147-158
|
Ինստիտուցիոնալ վերափոխումների արդի առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում
2018 | Հոդված/Article
Ի՞նչ անել.Հայաստանի տնտեսության զարգացման արդի հիմնախնդիրները և ռազմավարական ուղղությունները, 2018, 37-42 էջ
R. A. Gevorgyan , N. D. Margaryan
Existence of maximum entropy problem solution in a general n-dimensional case
2018 | Թեզիս/Thesis
Emil Artin International Conference. 2018, 54-55 pp.
|
Геворгян Р. А. , Маргарян Н. Д.
Построение распределения цен активов на основе цен производных финансовых инструментов
2018 | Հոդված/Article
Управление финансовыми рисками. 2018, 01(53), стр. 12-23
|
Ruben A. Gevorgyan , Narek D. Margaryan
Existence of Maximum Entropy Problem Solution in a General N-Dimensional Case
2018 | Հոդված/Article
Mathematical Problems of Computer Science, 2018, 49, 97-102 pp.
|
Assessment of the Level of Constitutionalism in Transition Economies
2017 | Հոդված/Article
Journal of Advanced Research in Law and Economics Volume VIII Issue 4(26). p. 1126-1135, 2017
|
Հարությունյան Գ. Գ., Սարգսյան Հ. Լ. , Գևորգյան Ռ. Ա.
Սահմանադրականություն. Ախտորոշման, մշտադիտարկման և կառավարման խնդիրներ
2017 | Գիրք/Book
Զանգակ, 2017թ․, 139 էջ
Հարությունյան Գ. Գ., Սարգսյան Հ. Լ. , Գևորգյան Ռ. Ա.
Սահմանադրականություն. Ախտորոշման, մշտադիտարկման և կառավարման խնդիրներ
2017 | Գիրք/Book
Մենագրություն: Զանգակ: 2017թ․, 139 էջ, Հայաստան
Վեկտորական ավտոռեգրեսիոն մոդելների և միաժամանակյա հավասարումների համակարգերի կիրառումը ՀՀ էներգետիկայի սեկտորում
2017 | Հոդված/Article
Ֆինանսատնտեսական ժամանակային շարքերի վերլուծություն: 2017թ․, 978-9939-64-267-3, 89-91 էջ, Հայաստան
|
Конституционализм: проблемы диагностики, мониторинга и управления
2017 | Հոդված/Article
Конституционное Правосудие. 2017, 2, стр. 5-44
|
Գևորգյան Ռ. Ա. , Բադախչյան Վ. Գ.
Ոչ հստակ պատահական մեծությունների թվային բնութագրիչներ
2017 | Հոդված/Article
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր: 2017թ․, Հատոր 14, N 1, 9-13 էջ, Հայաստան
|
Геворкян Р. А. , Бардахчян В. Г.
Нечеткая оценка наименьших квадратов по выпуклым оболочкам а-уровней
2017 | Հոդված/Article
Известия НАН Армении: Математика. 2017, том 52, стр. 78-84
Применение методов классификации и распознавания к задачам определения уровня конституционализма
2016 | Հոդված/Article
IX-я Международная школа-семинар «МНОГОМЕРНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ЭКОНОМЕТРИКА». 2016, стр. 44-46
|
Սահմանադրականության մակարդակի գնահատման մեթոդական որոշ մոտեցումներ
2016 | Հոդված/Article
Հանրային կառավարում: 2016թ․, 2, 104-113 էջ, Հայաստան
|
Конституционная диагностика на основе сравнительного анализа характеристик демократического развития стран с переходной экономикой
2016 | Հոդված/Article
Актуальные проблемы экономической теории и практики. 2016, 20, стр. 35-49
|
Конституционная диагностика и мониторинг: инструментарий и методы реализации
2016 | Հոդված/Article
Конституционное Правосудие. 2016, 4 (74), стр. 56-75
|
Ռուբեն Գևորգյան , Արև Համբարձումյան
Նոր բանկային գործիքների պահանջարկի գնահատումը ՀՀ-ում
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2015 № 3 (18), էջ 73-81
|
Բնական ռեսուրսների արժեչափման և օգտագործման հիմնախնդիրները ՀՀ տնտեսությունում
2014 | Հոդված/Article
ՀՏՄ տարեկան գիտաժողով, հունիս 20-23, Ե. 2014, 18 էջ
Саргсян Г. , Геворгян Р. , Саргсян Н., Оганисян Л.
Структурные сдвиги и экономический рост: закономерности и перспективы
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի տարեգիրք 2012,Երևան ԵՊՀ հրատարակչություն 2013, 17 էջ
Применение принципа максимума энтропии в прогнозировании структуры ресурсов страны
2012 | Հոդված/Article
Доклад на УШ-ая Международная школа- семинар, ''Многомерный статистический анализ и эконометрика'', Цахкадзор, Респувлика Армения, Труды Москва, 2012г., стр. 189
Четырехсекторная модель структурных узменений на рынке труда переходных экономик
2011 | Հոդված/Article
Գիտական զեկուցում ԵՊՀ գիտ. սեմինարում: Նոյեմբեր, 2011, 16 էջ
Современные проблемы формирования и управления интеллектуальными ресурсами организаций (Աշխատանքի շուկայում կառուցվածքային փոփոխությունների վերլուծական մոդել)
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 135.5, Երևան 2011թ., էջ 26-35
|
Սոցիալական հիմնական զարգացումների վերլուծությունը Հայաստանի անցումային տնտեսությունում
2011 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2011, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2011, էջ 44-54
Четырехсекторная модель структурных изменений на рынке труда переходных экономик
2011 | Հոդված/Article
Տարեգիրք 2011թ., էջ 351-359
Аналитическая модель структурных преобразований на рынке труда
2011 | Գիրք/Book
Տարեգիրք 2011թ.,էջ 351
Logit and probit models in SPSS
2010 | Գիրք/Book
Yerevan, 2010
The Influence of Economic Factors on the Market Bid Function of T-Bills Primary Auctions
2010 | Հոդված/Article
Information Technologies and Management, 6, August, 2010
Influence of Information on Decision Making under Uncertainty, Financial Risk Management
2010 | Հոդված/Article
N4, 2010, Moscow
Տնտեսական վերափոխումների ընթացքը և ճգնաժամը Հայաստանում
2010 | Հոդված/Article
Արդարություն մատենաշար թիվ 6, խորդրաժողովի նյութեր, Երևան, 2010 թ., 8 էջ
Մասնավոր փոխանցումներն անցումային երկրներում. օրինաչափությունները և հիմնախնդիրները
2008 | Թեզիս/Thesis
«Անցման սոցիալական և ժողովրդագրական գինը» միջազգային գիտաժողով, 2008 թ., 1 - 4 հոկտեմբեր, Աղվերան, զեկուցումների թեզիսներ, Երևան 2008, էջ 97 - 101
Missing data problem and the empirical yield curve analysis: an example of T-bills market in Armenia
2004 | Հոդված/Article
EERC Working Papers 04/03, Moscow, 2004
The Effect of Ownership Type and Concentration on Performance of Joint Stock Companies in Armenia
2004 | Հոդված/Article
Armenian International Policy Research Group, Working Paper No. 04/06, Washington, 2004
Անցումային երկրների ֆինանսական շուկաները և տնտեսական աճը
2004 | Հոդված/Article
«էկոնոմիկա. Հայաստան» ամսագիր, թիվ 10 - 11, 2004 թ., էջ 13 - 26
|
Peculiarities of Calculation of Stock Exchange Indexes in Transition Countries: Case of Armenia
2002 | Հոդված/Article
Finance & Economics of Armenia, No 9, June-July, 2002
ՀՀ ՊԿՊ-ների շուկայի արդյունավետության քննարկումը և կառավարման հիմնախնդիրները
2001 | Հոդված/Article
Ֆինանսական և էկոնոմիկա. Հայաստան, ամսագիր, թիվ 5, 2001թ., էջ 48 - 52