Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Սարգիս Լևոնի Ղանթարջյան

Պրոֆեսոր | Նորարարության տնտեսագիտության ամբիոն
Կրթություն
1980 թ, Նովոսիբիրսկի պետական համալսարան, դոկտորական ատենախոսության պաշտպանություն
02.1972-07.1972 թթ, Նոտհինգեմի համալսարան, Քիմիական տեխնոլոգիայի ֆակուլտետ, ստաժոր
1963 -1966 թթ, ասպիրանտուրա, Տնտեսամաթեմատիկական մոդելավորում մասնագիտությամբ, Երևանի պետական համալսարան, տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան
1956-1961 թթ, Երևանի պետական պոլիտեխնիկական ինստիտուտ. էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաներ, դիպլոմ

Աշխատանքային փորձ
2016 թ. – առ այսօր՝ Երևանի պետական համալսարան, տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի Նորարարության տնտեսագիտության ամբիոնի պրոֆեսոր
2003 – 2016 թթ.՝ Երևանի պետական համալսարան, Կառավարման և գործարարության ամբիոնի վարիչ
1992-2002 թթ.՝ ՀՀ կառավարությանն առընթեր արտոնագրային վարչություն, պետ
1977-1992 թթ՝ ՀՍՍՀՄ խորհուրդ, վարչապետի օգնական, բաժնի վարիչ
1975-1977 թթ.՝ Երևանի պետական ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ, Կիբեռնետիկայի ֆակուլտետի դեկան
1966-1975 թթ.՝ «Պոլիմեր» գիտահետազոտական ինստիտուտ, Տնտեսագիտական հետազոտությունների բաժնի պետ
1961-1963 թթ.՝ Երևանի ճարտարագիտական ինստիտուտ, ասիստենտ

Դասավանդվող դասընթացներ
Մտավոր սեփականության գնահատում, ինովացիոն կառավարում, մարքեթինգ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Քիմիական տեխնոլոգիայի տիպային պրոցեսների տնտեսամաթեմատիկական մոդելավորում,
Մտավոր սեփականության գնահատում, ինովացիոն կառավարում, մարքեթինգ

Պարգևատրումներ, անդամակցություն
Եվրասիական արտոնագրային վարչության ոսկյա (2006թ.) և արծաթյա (2001թ.) շքանշաններ,
Համաշխարհային մտավոր սեփականության գործակալության դիպլոմ, Ժնև, 10.02.1997թ. - 21.02.1997 թ., (դիպլոմ)
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի թղթակից անդամ, 1991 թ.
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի ակադեմիկոս, 1999 թ.

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

С. Кантарджян , Рима Мартиросян
Экономические аспекты роботизации социальной сферы
2021 | Հոդված/Article
"CHRONOS" экономические науки. №3 (31), 2021. 7 с.
Մարքեթինգի կառավարում (երկրորդ հրատարակություն)
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Մեկնարկ: 2017թ․, 172 էջ
Кантарджян С. Л. , Айриян А. А.
Оценка инновационного потенциала изобретений и полезных моделей, зарегистрированных в сфере сельского хозяйства республики Армения
2017 | Հոդված/Article
Научный результат. Экономические исследования. 2017, 1, 27-30
|
Տաթեվիկ Ռաֆյան, Սարգիս Ղանթարջյան
Բարդ արտադրաեղանակ ունեցող գործընթացների կառավարման համակարգերի մշակման փորձի մասին
2017 | Հոդված/Article
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ, 2017, 10, էջ 254-259
|
Սարգիս Ղանթարջյան , Նարե Թադևոսյան
Foreign Direct Investments in Armenia: Opening the Doors is Not Enough to Attract Investment
2016 | Հոդված/Article
Caucasus Analytical Digest, 2016, 82, pp. 2-5
|
Սարգիս Ղանթարջյան , Սեդա Նահապետյան
Սեփականության իրավունքների պաշտպանությունն ինովացիոն նախագծերում
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 2 (20), էջ 67-73
|
Սարգիս Ղանթարջյան , Արսեն Հայրիյան
Արդյունաբերական սեփականության օբյեկտների առևտրայնացման ներկա վիճակը և հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2016 | Հոդված/Article
Այլընտրանք: 2016թ․, 3, 38-46 էջ, Հայաստան
|
Սարգիս Ղանթարջյան , Նարե Թադևոսյան
Արդյունաբերական օբյեկտների գնահատումը և դրանց նկատմամբ սեփականության իրավունքի պաշտպանությունը տարբեր գործառույթներ են
2016 | Հոդված/Article
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ: 2016թ․, 9, 135-143 էջ, Հայաստան
|
Кантарджян С. Л. , Рафян Т. А.
Совершенствование управления химико- технологическими системами (ХТС) с помощью экономико-математических моделей
2016 | Հոդված/Article
Научный результат. Экономические исследования. 2016, Т.2, №4, стр. 28-31
Նորարարական ծրագրերի բարելավման ուղիները ՀՀ կրթության ոլորտում
2016 | Հոդված/Article
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ: 2016թ․, 9, 30-39 էջ, Հայաստան
Մտավոր սեփականության առանձնահատկությունները և իրացման ձևերը
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2015 № 3 (18), էջ 65-72
|
Ռիսկերի որոշումը ինովացիոն նախագծերում
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2015 № 2 (17), էջ 52-56
|
Մտավոր սեփականության օբյեկտների առևտրայնացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 542-546|
|
Ռիսկերի նույնականացումն ինովացիոն նախագծերում
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 537-541
|
Մասնագիտության արդիական հիմնախնդիրները (Ինովացիոն կառավարում)
2014 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ, 2014թ
|
Մտավոր սեփականության օբյեկտների առևտրայնացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 542-546
|
Սպասարկման կազմակերպում (մենեջմենթ)
2012 | Գիրք/Book
Դասախոսի ձեռնարկ, Երևան, 2012թ.
Ինովացիոն և վենչուրային մարքեթինգ
2012 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ, 2012թ., 120 էջ
|
Մարքեթինգի մենեջմենթ
2011 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2011 թ.
Ս.Լ. Ղանթարջյան , Ռ.Հ. Աբրահամյան
Ռիսկերի կառավարման փորձը զարգացած երկրների գյուղատնտեսությունում
2011 | Հոդված/Article
«ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի Տարեգիրք-2011», Երևան, ԵՊՀ հրատ., էջ 402-410
Մարքեթինգի կառավարում
2011 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2011 թ.
|
Marketing Management
2011 | Գիրք/Book
Manual, YSU, 2011
Մասնագիտության ներածություն
2010 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2010 թ.
Modern problems of specializations
2010 | Գիրք/Book
Manual, YSU, 2010
Մասնագիտացման արդի խնդիրներ (կառավարում)
2010 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2010 թ.
|
Production management methods and models
2009 | Գիրք/Book
Manual, YSU, 2009
Արտադրական մենեջմենթի մեթոդները և մոդելները
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2009 թ.
|
Կառավարում մասնագիտության ներածություն
2008 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ.,Երևան,2008,124 էջ
Introduction to the profession
2008 | Գիրք/Book
Manual, YSU, 2008
Ս.Լ. Ղանթարջյան , Ա.Ռ. Գալստյան
Մասնագիտության ներածություն (կառավարում)
2008 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2008 թ.
|
Innovation management
2007 | Գիրք/Book
Manual, YSU,2007
Ինովացիոն մենեջմենթ
2007 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2007 թ.
|
Ս. Ղանթարջյան , Ա. Սարգսյան
Վենչուրային և ինովացիոն կառավարում
2006 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2006 թ.
Innovation and Venture Management
2006 | Գիրք/Book
Manual, YSU, 2006
Կառավարման և գործարարության ընտրովի հարցեր
2005 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2005, 38 էջ
Some issues on Management
2005 | Գիրք/Book
Manual, YSU, 2005
Նորարարությունների կառավարում և մտավոր սեփականության օբյեկտների գնահատում
2004 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2004 թ.
|
Innovation Management and Intellectual property evaluation
2004 | Գիրք/Book
Manual, YSU, 2004