Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Թորոս Շահենի Թորոսյան

Պրոֆեսոր | Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն
Գիտական վերապատրաստում և միջազգային սերտիֆիկատներ:
1988 - Հունգարիա /Գիտությունների ակադեմիա/;
1990 - Գերմանիա /Գիտությունների ակադեմիա/;
1993 - ԱՄՆ /Կոլորադոյի համալսարան/;
1994 - ԱՄՆ /Նյու Յորքի Ամերիկյան բանկային ինստիտուտ/;
1994 - ԱՄՆ /Գրիննել քոլեջ/
1996 – Հունաստան, /ՍԾՏՀ/;
2000 - Միացյան թագավորություն /Բորնեմութ համալսարան, Տեմպուս/;
2001 – Հունաստան /Մակեդոնիայի համալսարան, Տեմպուս/;
2002 – Թուրքիա /Ստամբուլ/;
2003 - ԱՄՆ /Կալիֆորնիայի պետական համալսարան, Ֆրեզնո/.
2002-2004 – Կանադա /ԱՀԿ/:

Զբաղեցրած պաշտոնները
2016 մինչ օրս ԵՊՀ, “Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերություններ” ամբիոնի պրոֆեսոր
1992 -12.2016: ԵՊՀ, “Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ” ամբիոնի հիմնադիր վարիչ
1989: Պրոֆեսոր
1985: Տնտեսագիտության դոկտոր
1979- 1992: Գիտական քարտուղար և “Միջազգային տնտեսական կապերի” բաժնի վարիչ ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Տնտեսագիտության ինստիտուտում
1978: Տնտեսագիտության թեկնածու.
1976-1979: Կրտսեր գիտաշխատող ՀՀ Գիտությունների ակադեմիայի Տնտեսագիտության ինստիտուտում
1973-1976: Ասպիրանտ ՀՀ Գիտությունների ակադեմիայի Տնտեսագիտության ինստիտուտում
1968-1973: Ուսանող, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1957-1967: Թիվ 35 բարձրագույն դպրոց, Երևան.

Պարգևատրումներ
2009թ. և 2010թ. պարգևատրվել է ԵՊՀ «Ոսկե մեդալով»:

Դասավանդվող առարկաները.
Միջազգային տնտեսագիտություն
Միջազգային առևտուր
Միջազգային ֆինանսներ

Ներկայիս մասնագիտացումները.
ՀՀ-ի արտաքին տնտեսական կապերի հիմնահարցեր:
ՀՀ-ի տնտեսական համագակցթյուն Եվրամիության և ԱՊՀ երկրների հետ::

Լեզվական ունակությունները: Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Էլեկտրոնային հասցեն: tstoros@yahoo.com,t.torosyan@ysu.am

Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները ՀՀ և ԻԻՀ միջև
2016 | Հոդված/Article
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները, 2016, 1(23) , 20-25 էջ
Թորոս Թորոսյան , Անվար Յուսեֆի
Հայ-իրանական արտաքին առևտրի ազդեցությունը ՀՀ և ԻԻՀ տնտեսական աճի վրա
2016 | Հոդված/Article
Այլընտրանք, 2016, # 1հունվ.-մարտ, 132-136 էջ
Թորոս Թորոսյան , Մեհդի Հոսեյնին Նավեհ
Iran and Armenia: possible potential of economic cooperation
2016 | Հոդված/Article
Այլընտրանք, 2016, # 4, 319-326 էջ
Հանրապետության համեմատական առավելությունները եվ Հայաստանի Հանրապետության հետ դրանց ընդհանրություններն ու առանձնահատկությունները
2015 | Հոդված/Article
Այլընտրանք: 2015թ․3, 70-74 էջ
|
Состояние и перспективы армяно-грузинских торгово-экономических отношений
2015 | Հոդված/Article
Перспективы модернизации современной науки. 2015, стр. 87-90
Թորոս Թորոսյան , Մաջիթ Աֆրա
Конкурентные преимущества товаров иранского происхождения на армянском рынке
2015 | Հոդված/Article
Фундаментальные и прикладные научные исследования. 2015, стр. 56-58
Թորոսյան Թ. , Սարգսյան Լ.
Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը տարածաշրջանային տնտեսական համակարգում
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 378-387
|
Հայաստանը և Թուրքիան տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրման գործընթացներում
2012 | Գիրք/Book
Երևան, Գիտություն, 2012, 240 էջ
Հայաստանի և Եվրամիության միջև առևտրատնտեսական կապերի կատարելագործումը
2010 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, «Գիտություն», 2010, 178 էջ
ՀՀ տնտեսության հիմնախնդիրները ֆինանսատնեսական ճգնաժամի պայմաններում
2009 | Հոդված/Article
ՀՀԳԱԱ, Քոթանյանի անվան տնտեսագիտական ինստիտուտ, Երևան 2009, էջ 109-119
Միջազգային տնտեսագիտություն (միջանկյալ մակարդակ)
2009 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երրորդ հրատարակություն - Երևան, 2009, 205 էջ
Հ.Մ. Վենետիկյան, Ջ.Ա. Ուոր‎ֆիլդ, «Համաշխարհային առևտրի ‎ֆինանսավորում»
2006 | Գիրք/Book
Թարգմանված է անգլերենից, Գիտ. խմբ. տ.գ.դ., պրո‎ֆ. Թ. Շ. Թորոսյան, Ե., ԵՊՀ, 2006, 728 էջ
Միջազգային տնտեսագիտություն. առևտուր և ‎ֆինանսներ
2005 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, 2005, 384 էջ
Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամակցության ազդեցությունը Հայաստանի արտաքին առևտրատնտեսական համակարգի վրա
2004 | Գիրք/Book
Ուսումնագիտական ձեռնարկ, Երևան, ԱՌՏ, 2004,159 էջ
Միջազգային տնտեսագիտություն
2003 | Գիրք/Book
Ուսումնագործնական ձեռնարկ, Երևան, ԱՌՏ, 2003, 256 էջ
Հայաստան - Իրան. առևտրատնտեսական կապերը
2002 | Գիրք/Book
Մենագրություն, «Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա» ամսագիր N 6,7, 2002, 12 էջ
Հայաստան-Թուրքիա. առևտրատնտեսական կապեր
2001 | Գիրք/Book
Մենագրություն,Երևան, 2001, 118 էջ
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին տնտեսական կապերի վիճակը և հեռանկարները
1999 | Գիրք/Book
Մենագրություն, «Օբշեստվո ի Էկոնոմիկա» ամսագիր, հ.6,1999, 19 էջ
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին տնտեսական կապերի զարգացման հեռանկարները
1992 | Գիրք/Book
Մենագրություն, «Էկոնոմիկա» ամսագիր, N5-6, N7-8,N9-10, Երևան, 1992, 36 էջ
Արտաքին տնտեսական կապերի վիճակը և հեռանկարները
1992 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Հայաստանի արտաքին տնտեսական կապերի զարգացման նախադրյալները, ՀԱԱ, ՏԻ, 1992, հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, 48 էջ
Հայաստանի արտաքին տնտեսական կապերի զարգացման հեռանկարները
1989 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Հայաստանի արտաքին տնտեսական կապերի հեռանկարները, Եր., ՀԱԱ, ՏԻ, 1989, ռուսերեն, անգլերեն, 100 էջ