Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Արզուման Զորիկի Հակոբյան

Դոցենտ | Ֆինանսահաշվային ամբիոն
Կրթություն
1965-1970 թթ. Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտական ֆակուլտետ, տնտեսագիտական կիբեռնետիկա
1973-1976 թթ. ԽՍՀՄ ԳԱ ՏՄԿԻ /ЦЭМИ/ ասպիրանտ։
1983 թ-ին տնտեսագիտության թեկնածուի
17.07.2006 թ-ին ԵՊՀ դոցենտի դիպլոմ։
16.10.2006թ-ին դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթացների հավաստագիր
01.03.2010թ-ին դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթացների հավաստագիր

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական ատենախոսության թեման` «Ոչ արտադրական ոլորտի զարգացման, պլանավորման մոդելների հակամարգը»

Աշխատանքային փորձ
1970-1973 թթ. ՀՍՀ Պետպլանի Հաշվողական Կենտրոն- կրտսեր գիտաշխատող
1976-1988թթ. ՀՍՀ Պետպլանի Հաշվողական Կենտրոն` սեկտորի վարիչ
1988-1990թթ ՇԷԿԳԻ. Երևանի մասնաճյուղ` բաժնի պետ
1990-1995թթ- ՀՀ Էկոնոմիկայի Նախարարություն` բաժնի պետ
1995-1998 թթ. ՀՀ Կառավարությանն առընթեր Կառավարման և տնտեսական պարեփոխումների ինստիտուտ` բաժնի պետ
1998-ից ԵՊՀ Ֆինանսահաշվային ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Ֆինանսական շուկաներ, Ֆինանսական վերլուծություն, Ֆինանսներ, Բանկային գործ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Դոկտորական ատենախոսության թեման` «Համակարգային մոտեցումը Էվոլյուցիոն տնտեսագիտության տեսանկյունից»

Օտար լեզուներ
ռուսերեն, գերմաներեն, վրացերեն

Չվճարումների առաջացման պատճառները և դրանց հաղթահարման ուղիները ՀՀ-ում: Գույքի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2011 | Հոդված/Article
Գիտաժողովի նյութեր 2001թ: Երևան Նահապետ, 2001թ.
Ինստիտուցիոնալ մատրիցաները տնտեսական համակարգի էվոլյուցիոն զարգացման հիմք («Հայաստանի տնտեսության զարգացման արդի հիմնախնդիրները» թեմայով հանրապետական գիտաժողով նվիրված Մ.Ադոնցի 100 ամյակին 17-18 մայիսի 2010թ.):
2010 | Հոդված/Article
Երևան Տնտեսագետ 2010թ.
Պլանավորված էր արդյոք 2008թ. ֆինանսական ճգնաժամը /□Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունները ֆինանսական ճգնաժամի պայմաններում. հիմնախնդիրները և զարգացման հեռանկարները թեմայով (Միջազգային գիտաժողովի նյութեր 25-26 մարտ 2010թ.)
2010 | Հոդված/Article
Երևան,Տնտեսագետ, 2010թ
The probabilistic (stochastic) nature of dependence between social variables, Annals of agrarian science
2009 | Հոդված/Article
Tbilisi, 2009 vol. 7, No. 1
Տարածքային կառավարման արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում (Երկրաշարժի 20-րդ տարելիցին նվիրված հանրապետական գիտաժողովի նյութեր)
2009 | Հոդված/Article
Երևան, Նահապետ, 2009
Ինստիտուտների բնութագրման և դասակարգման համակարգային սկզբունքները, Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում (Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր)
2009 | Հոդված/Article
Երևան «Տնտեսագետ» 2010թ: Երևան, 2009
Ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների իրականացման այլընտրանքային հնարավորությունները Հայաստանում (Գիտաժողովի նյութեր)
2008 | Հոդված/Article
Երևան, Նահապետ, 2008
Տնտեսական բարեփոխումների էվոլյուցիոն ինստիտուցիոնալ տեսությունը (Գիտաժողովի նյութեր)
2008 | Հոդված/Article
Երևան, 2008
Էվոլյուցիոն ինստիտուցիոնալ տեսությունը և համակարգային մոտեցումը (Գիտաժողովի նյութեր)
2007 | Հոդված/Article
Երևան, 2007
Սոցիալական փոփոխականների կապի, կախվածության հավանական (ստոխաստիկ) բնույթը(Գիտաժողովի նյութեր)
2006 | Հոդված/Article
Երևան, Նահապետ, 2006
Սոցիալական փոփոխականների բաշխումային ներկայացման և մոտարկման առանձնահատկությունները: (Գիտաժողովի նյութեր)
2006 | Հոդված/Article
Երևան, Նահապետ, 2006
Մակրոէկոնոմիկան ինստիտուցիոնալ էվոլյուցիոն տեսության մեկնաբանությամբ (Գիտաժողովի նյութեր)
2006 | Հոդված/Article
Երևան, Նահապետ, 2006
Ինստիտուտների էվոլյուցիան տնտեսական համակարգում (Գիտաժողովի նյութեր)
2005 | Հոդված/Article
Երևան, Նահապետ, 2005
Մակրոէկոնոմիկան ինստիտուտների համակարգային ամբողջությունն է (Գիտաժողովի նյութեր)
2005 | Հոդված/Article
Երևան, Նահապետ, 2005
Սեփականությունից եկամտի ապահովման տնտեսագիտական հիմքերը
2003 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա N10-11, 2003
Պետական պարտքի կառավարման այլընտրանքային սկզբունքները: ՏՀԳՀԻ Գիտաժողովի նյութեր 2002թ.
2002 | Հոդված/Article
Երևան, 2002թ
Տեսական մեկնաբանություններ սեփականություն և եկամուտ կատեգորիաների վերաբերյալ
2002 | Հոդված/Article
Рынок капитала в Армении N23, 24, 2002
Փոխարժեքի ձևավորման առանձանահատկությունները ՀՀ-ում: Գույքի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, գիտաժողովի նյութեր 2001թ
2001 | Հոդված/Article
Երևան, Նահապետ, 2001
ՀՀ-ում իրականացվող ֆինանսական քաղաքականության այլընտրանքային տարբերակները: ՀԳԱ գիտական կենտրոն
2000 | Հոդված/Article
Կոնֆերանս (22-25 հուլիսի 1999թ.) «Գյուղատնտեսական գիտության հիմնախնդիրները»: Երևան 2000թ
ՀՀ-ում դրամավարկային քաղաքականության այլընտրանքային տարբերակը: Զեկույց ԵՊՀ 80-ամյակին նվիրված գիտաժողովում
1999 | Հոդված/Article
Երևան ԵՊՀ 1999թ. սեպտեմ¬բերի 27-30: Երևան ԵՊՀ 1999թ. սեպտեմ¬բերի 27-30
Փոխատվության շուկայական տոկոսադրույքի ձևավորման օրինաչափությունները ՀՀ-ում: ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները: Գիտաժողովի նյութեր
1999 | Հոդված/Article
Երևան: «Նահապետ», 1999թ.
Գործարար պլան
1999 | Գիրք/Book
Մեթոդական ձեռնարկ՝ տեստային ապահովումով, «Նահապետ», Երևան, 1999թ, էջ 176 /15-43/
Վճարային ճգնաժամի էությունը և նրա հանդես գալու ձևերը ՀՀ-ում: ՀՀ տնտեսության և ձեռնարկատիրության զարգացման արդի խնդիրները
1998 | Հոդված/Article
Երևան «Նոյան-Տապան» 1998թ.
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
1994 | Հոդված/Article
Երևան, 1994թ.
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագիր: Ֆինանսական քաղաքականությունը
1993 | Հոդված/Article
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն: Երևան, 1993թ
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագիր
1992 | Հոդված/Article
ՀՀ էկոնոմիկայի պետական կոմիտե: Երևան, 1992թ
Համաշխարհային շուկայի գների ավտոմատացված համակարգը
1992 | Հոդված/Article
ՀՀ էկոնոմիկայի պետական կոմիտե: Երևան, 1992թ
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագիր: Գնային քաղաքականությունը
1991 | Հոդված/Article
ՀՀ էկոնոմիկայի պետական կոմիտ: Երևան, 1991թ
Ազատ շուկայական գնագոյացման առանձնահատկությունները ՀՀ ում
1990 | Հոդված/Article
Երևան, «Ազատամարտ» 1990թ.