Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Աշոտ Վազիկի Կակոսյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
Կրթություն
1986-1988 թթ. Մոսկվայի մաթեմատիկայի ինստիտուտ, ՍՍՀՄ, ԳԱ
1972-1975թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա, Սանկտ Պետերբուգի մաթեմատիկայի ինստիտուտ
1966 -1971 թթ. ԵՊՀ մեխ-մաթ ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
1994 թ-ից առ այսօր`, Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի դոցենտ
1992-1994թթ․ Չեխովի անվան N55 դպրոցի տնօրեն
1975-1992թթ․ Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի դոցենտ
1971-1972թթ․ ԵՊՀ մաթեմատիկայի ամբիոնի ասիստենտ

Դասավանդվող դասընթացներ
Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն, գնահատման տեսություն, քլաստերային տեսություն, բազմաչափ վիճակագրական վերլուծություն, էկոնոմետրիկա, պանելային տվյալների վերլուծություն
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Էկոնոմետրիկայի կիրառություններ ֆինանսական շուկաների ուսումնասիրություններում,
հավանակային մետրիկաների տեսության որոշ հարցերի ուսումնասիրում,
բազմաչափ վիճակագրական վերլուծության կիրառում անորոշություն պարունակող խնդիրներում։
Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն - ազատ, անգլերեն - լավ,

ashotkakosyan@ysu.am

Ashot V. Kakosyan , Lev B Klebanov
Andrea Karlova Outliers and related problems
2017 | Հոդված/Article
arxiv: submit/1785457 [math.PR], 2017, 16 page
Էլեկտրաէներգիայի և բնական գազի սպառման վերլուծությունը էներգետիկ անվտանգության տեսանկյունից
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 459-464
|
Մատակարարման շղթայի ցանցային մոդելի կառուցումը ՀՀ Էլեկտրաէներգետիկ ոլորտում
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 465-476
|
Ներդրումային որոշման կայացումը իրական օպցիոնների միջոցով փոքր հիդրոէլեկտրակայնների համար (ՀՀ օրինակով)
2013 | Թեզիս/Thesis
Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա գիտական հանդես, Երևան 9(159)2013թ., էջեր 38-39
Անորոշության պայմաններում էլեկտրաէներգիայի պահանջարկի բավարարաման ծախսային համեմատությունը իրական օպցիոնների մեթոդով
2013 | Հոդված/Article
Ճարտարագիտական Ակադեմիա (ՀՃԱ). Լրաբեր, 2013թ., Հատոր 10, № 4, էջեր 633-637
A.V.Kakosyan , H. Tomsen
Armenia Regional Development Programme Regional Development Programming
2004 | Գիրք/Book
Methology Manual
Erevan, 2004
Nonlinear Statistical Estimation of Parameters of linear Regression Schemes
1990 | Գիրք/Book
Yerevan, 1990
Kakosyan A.V. , Clebanov L.B., Rachev S. T.
Quantitative Criterion’s of Convergence of Probability Measures
1988 | Գիրք/Book
Yerevan, “Ajastan”, 1988
The Problem of Constructions of Models in Statistical Theory of Estimations of Parameters
1986 | Գիրք/Book
Tbilisi, “Metzniereba”, 1986
Kakosyan A.V. , Clebanov L.B., Melaned I.A.
Characterization of Distributions by the Method of Intensively Monotone Operators
1984 | Գիրք/Book
Lecture Notes in Mathematics, 1088, Springer-Verlag, Berlin, 1984