Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Բագրատ Արտաշեսի Ասատրյան

Դոցենտ | Ֆինանսահաշվային ամբիոն
Կրթություն
1973 - 1977 թթ. Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտական ֆակուլտետ - ԵրԺՏԻ ֆինանսահաշվային ֆակուլտետ,

Գիտական աստիճան
1985 թ-ին տնտեսագիտության թեկնածու
2016թ.-ից դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
1977 -1978 թթ. Երևանի կաթի կոմբինատ, տնտեսագետ
1978 - 1990 թթ. ՀՀ ԳԱ Տնտեսագիտության ին-տ, տնտեսագետ-ավագ գիտաշխատող
1990 - 1997 թթ. ՀՀ գերագույն խորհրդի, ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր
1990 - 1994 թթ. ՀՀ Գերագույն խորհրդի նախագահության անդամ, Առողջապահության և սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ
1994 - 1998 թթ. ՀՀ Կենտրոնական բանկի նախագահ
1998 - 1999 թթ. ՀՀ Բանկերի միության նախագահ
1999 - 2003 թթ. Հայներարտբանկ ՓԲԸ խորհրդի նախագահ-տնօրեն
2003 թ-ից առ այսօր Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտական ֆ-տետի ֆինանսահաշվային ամբիոնի դասախոս
2006 թ-ից առ այսօր ,Գառնի - Ինվեստե ՈՒՎԿ ՓԲԸ խորհրդի նախագահ-գործադիր տնօրեն
2014 թ-ից Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Բանկային գործ, Դրամավարկային քաղաքականություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մակրոտնեսություն, Ֆինանսական ու բանկային համակարգեր, Ժողովրդագրություն:

Լեզուներ
ռուսերեն, անգլերեն

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական համակարգի զարգացման հիմնախնդիրները, համահեղ., Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, նոյեմբեր-դեկտեմբեր, 0,5մ
2008 | Հոդված/Article
Երևան, 2008թ.
Տնտեսական աճ` հրաշք և իրականություն
2008 | Հոդված/Article
8 էջ, Երևան, 2008թ.
Ֆիանսական ճգնաժամ .Հայաստանյան անդրադարձ, 0,5մ
2008 | Հոդված/Article
Երևան, 2008թ.
Հայկական ֆինանսական կենտրոն` վիրտուալ իրականություն, 0,3մ
2008 | Հոդված/Article
Երևան, 2008թ.
Դրամի արժեքավորում` պատճառներ և հետևանքներ
2005 | Հոդված/Article
Երևան, 2005թ.
Հարավային Կովկաս` յոթ տարի անց
2005 | Հոդված/Article
8 էջ, Երևան, 2005թ.
Բանկային գործ
2004 | Հոդված/Article
ՈՒսումնական ձեռնարկЁ, Սարվարդ հրատ., Երևան, 2004թ.
Growth, inequality and poverty in Armenia, Banking system reform
2002 | Հոդված/Article
համահեղ., 16 էջ, Երևան, 2002թ.
Development of Armenian Banking system, the role of the Assosiation of Banks of Armenia
1999 | Հոդված/Article
16 էջ, Աթենք, 1999թ.
Роль и место банков с участием иностранного капитала на развивающихся рынках
1998 | Հոդված/Article
8 Էջ,Պրահա, 1998թ., European Banking and Financial Forum