Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Գևորգ Կամոյի Պետրոսյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն
Կրթություն
2000-2002: Երևանի Պետական Համալսարան, Տնտեսագիտության թեկնածու,
Ձեռնարկությունը միկրոտնտեսական մակարդակում և մակրոտնտեսական առնչություններում
1998-2000: Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի Պետական Համալսարան, Տնտեսագիտության մագիստրոս, Ձեռնարկության և ճյուղային շուկաների տնտեսագիտություն
1995-1998: Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի Պետական Համալսարան, Տնտեսագիտության բակալավր, Ընդհանուր տնտեսագիտություն

Աշխատանքային փորձ
09/2002-այսօր: Երևանի Պետական Համալսարան, Տնտեսագիտության և Միջազգային Տնտեսական Հարաբերությունների ամբիոնի դոցենտ
08/2005- այսօր: Ջեյ-Ինտերսեքտ, ԱՄՆ, Հետազոտող-վերլուծաբան
10/2008-06/2012: ՌԵՍՈ Ապահովագրական ՓԲԸ, Գործակալական ցանցի ղեկավար
09/2000-09/2004: Հայ-հունական ՀՁ Մասիս Տոբակո ՍՊԸ, Տնտեսական Պլանավորման բաժնի ղեկավար
07/1998-08/2000: ԱՄԻ Գրուպ ՓԲԸ, ՌԴ, Ֆինանսական բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ

Դասավանդվող դասընթացներ
Տնտեսագիտության հիմունքներ, Միջազգային բիզնեսի հիմունքներ, Միջազգային տուրիզմ, Ձեռնարկատիրություն և ռիսկեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Սպառողական վարքի վերլուծություն, հարկային քաղաքականություն, ռիսկերի կառավարում, ապահովագրություն

Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն - ազատ, անգլերեն - ազատ


gevorgkpetrosyan@ysu.am

Արտադրողի տնտեսական վարքագիծը և արտադրության գործոնների շուկան
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 84 էջ
|
Գևորգ Պետրոսյան , Լաուրա Զոհրաբյան
Աշխատանքային վեճերի լիակատար քննության սկզբունքը
2016 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 4 (74), Երևան, 2016, 33-44 էջ
|
Հարկային քաղաքականության տեսական հիմունքները
2013 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, Լիմուշ, 2013
Сравнительный анализ классической, марксистской и институциональной теорий экономического развития в ретроспективе
2011 | Հոդված/Article
Современные Тенденции в Экономике и Управлении: Новый Взгляд. Сборник Материалов VII Международной Научно-Практической Конференции./Под. Общ. Ред. С.С. Чернова. - Новосибирск: Издательство НГТУ, 2011, 450 стр., стр. 29 - 37
Ձեռնարկության կառավարման հարցի շուրջ
2002 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, 2002, N 1 /106/,էջ 148-152
Ձեռնարկության կառավարման հարցի շուրջ
2002 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (106), Երևան 2002թ., էջ 148-152
|