Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Կարապետ Հովհաննեսի Թոմիկյան

Ասիստենտ | Կառավարման և գործարարության ամբիոն
Կրթություն
2005 - 2008 թթ. ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, ասպիրանտուրա, «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտացում
2003 - 2005 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա, «Տնտեսագիտություն» մասնագիտություն
1999 - 2003 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, «Տնտեսագիտություն» մասնագիտություն

Աշխատանքային փորձ
2010 թ-ից առ այսօր` ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ, Կառավարման և գործարարության ամբիոն, ասիստենտ
2022 թ․-ից առ այսօր՝ «ռեԱրմենիա» հիմնադրամ, նախագծերի կառավարիչ
2022 թ․մարտ-ապրիլ՝ «Ադոռ» ՍՊԸ, ֆինանսական տնօրեն
2014 – 2021 թթ` «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ, ֆինանսական բաժնի պետի տեղակալ
2019 թ-ից առ այսօր`«Դեպի Համայնք» համայնքային զարգացման հասարակական կազմակերպություն, նախագահ
2008 - 2014 թթ. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ, ֆինանսական վարչության գլխավոր մասնագետ
2007 - 2008 թթ. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ, ֆինանսական վարչության մասնագետ, առաջատար մասնագետ
2005-2007 թթ. «168 Ժամ» շաբաթաթերթ, լրագրող, տնտեսական վերլուծաբան

Դասավանդվող դասընթացներ
Տնտեսության պետական կարգավորում, Հանրային կառավարում, Քաղաքային տնտեսության զարգացում և կառավարում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
պետական տնտեսական քաղաքականություն, տարածքային կառավարում, մենաշնորհների
կարգավորում

Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն - ազատ, անգլերեն - ազատ, ֆրանսերեն - ազատ

karapettomikyan@ysu.am

Գազամատակարարման համակարգի դերը ՀՀ տնտեսությունում
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ, տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ, “Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր” ուսանողների, ասպիրանտների և երիտասարդ գիտնականների միջազգային 3-րդ գիտաժողով (նյութերի ժողովածու), Երևան, 2015, էջ 26-31:
Պետական գնումների մասնակիցների ֆինանսական միջոցների գնահատման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2014, էջ 630-637:
Issues of Corporate Governance System in the Joint-stock Companies of RA
2013 | Հոդված/Article
Yerevan State University, Faculty of Economics, “Current Economic Problems”, International Conference of Students, Postgraduates and Young Scientists, Proceedings, Yerevan, 2013
Կորպորատիվ կառավարման համակարգի զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ բաժնետիրական ընկերություններում
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ, տնտեսագիտության ֆակուլտետ, “Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր” ուսանողների, ասպիրանտների և երիտասարդ գիտնականների միջազգային գիտաժողով (նյութերի ժողովածու), Երևան, 2013, էջ 54-56:
Economy dollarization problem and anti-dollarization policy features in RA
2008 | Հոդված/Article
"Hayastan. Finansner ev economica" Ministry of fin. and econ. official magazine, #3 (92), March 2008
Formation of own funds and stable development of banking system in the process of strengthening Armenia’s economic sovereignty
2008 | Հոդված/Article
"Hayastan. Finansner ev economica" Ministry of fin. and econ. official magazine, #1 (90), January 2008
Տնտեսության դոլարայնացման հիմնախնդիրը և ապադոլարայնացման քաղաքականության առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում
2008 | Հոդված/Article
“Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա”, #4 (93) ապրիլ 2008, էջ 77-80:
Սեփական ֆինանսական ռեսուրսների ձևավորումը և բանկային համակարգի կայուն զարգացումը ՀՀ տնտեսական ինքնիշխանության ամրապնդման գործում
2008 | Հոդված/Article
“Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա”, #1 (90) հունվար 2008, էջ 32-36:
Economic sovereignty and the main factors influencing it
2007 | Հոդված/Article
“Information Technologies and Management”, Publishing House “Enciklopediya-Armenika”, #5, May 2007
Տնտեսական ինքնիշխանությունը և դրա վրա ազդող հիմնական գործոնները
2007 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում”, #5 մայիս 2007թ., էջ 200-209: