Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Անի Նորիկի Գալստյան

Ասիստենտ | Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն
Կրթություն
1992-1997թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, «Տնտեսագիտական կիբեռնետիկա» մասնագիտություն

Գիտական աստիճան
Տնտեսագիտության թեկնածու, 2014թ. շնորհվել է ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից

Աշխատանքային փորձ
1997թ.-ից առ այսօր ԵՊՀ Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի տնտեսագիտության տնտեսության ամբիոնի ասիստենտ
Դասավանդվող դասընթացներ
Տնտեսագիտական տեսություն-1
Տնտեսագիտական տեսություն-2
Տնտեսագիտական մտքի պատմություն
Մարդկային զարգացման հիմունքներ
Տնտեսագիտության հիմունքներ ԵՊՀ ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Շահույթի ձևավորումը և բաշխումը շուկայական կառուցվածքներում, մրցունակություն, տնտեսական անվտանգություն

Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն-ազատ, անգլերեն-լավ

Եկամուտների անհավասարության և աղքատության արդի միտումները
2022 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2022 № 3 (39), էջ 76-91
|
Մարդկային զարգացման հայեցակարգը հետահայացով
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2021 № 2 (35), էջ 3-16
|
Նոր ստեղծված արդյունքը, տեսակները և ձևավորման աղբյուրները
2009 | Հոդված/Article
Հայաստան. Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2009թ. N 1-2, էջ 87-89
Գլոբալ տրանսֆորմացիոն գործընթացների ազդեցությունը շահույթի ձևավորման և բաշխման վրա
2009 | Հոդված/Article
Հոդված Հայաստան. Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2009թ. N8-9, էջ 109-114
Շահույթի տեղը դրամական հարաբերությունների համակարգում
2008 | Հոդված/Article
Հայաստան. Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2008թ. N11-12, էջ 109-114