Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Աննա Ֆահրադի Մկրտչյան

Ասիստենտ | Կառավարման և գործարարության ամբիոն
Կրթություն
1992 - 1997 Երևանի պետական համալսարան, տնտեսագիտության ֆակուլտետ
2001 - 2005 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ասպիրանտուրա

Աշխատանքային փորձ
1997 - 2003 թթ. ԵՊՀ, տնտեսագիտության ֆակուլտետ, միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն, լաբորոնտ
07.2002 - 12.2002 թթ. Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագիր, փորձագետ
2003 - 2009 թթ. ԵՊՀ, տնտեսագիտության ֆակուլտետ, կառավարման և գործարարության ամբիոն, դասախոս: Դասավանդվող առարկա՝ Մենեջմենթի հիմունքներ
2009 թ–ից մինչ այժմ ԵՊՀ, տնտեսագիտության ֆակուլտետ, կառավարման և գործարարության ամբիոն, ասիստենտ: Դասավանդվող առարկաներ՝ Մենեջմենթի հիմունքներ, Մարքեթինգի հիմունքներ, Ռազմավարական պլանավորում, Մենեջմենթ 2-րդ մակարդակ /սեմ/

Վերապատրաստման դասընթացներ
2016 թ. «Դասախոսների որակավորման բարձրացում»
2012 թ. «Դասախոսների որակավորման բարձրացում»
2009 թ. «Դասախոսների մանկավարժական-հոգեբանական վերապատրաստում»
2006 թ. «Դասախոսների որակավորման բարձրացում»

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Աննա Մկրտչյան , Վ. Հ. Առաքելյան, Ա. Տկաչենկո
Կազմակերպության ռազմավարության հայեցակարգեր
2018 | Հոդված/Article
ԳՊՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2019, 7, 225
Սահմանափակ հեռանկարում առավելագույն շահույթի ստացման ռազմավարության մշակումը
2018 | Հոդված/Article
ԳՊՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2018, 5, էջ 369-372
|
Աննա Մկրտչյան , Վ. Հ. Առաքելյան
Նոր ապրանքների մշակման և առևտրականացման գործընթացի որոշ խնդիրներ
2017 | Հոդված/Article
ԳՊՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2017, 4, 188-2001
Մարքեթինգի դասընթացի դասավանդման մեթոդական ցուցումներ
2016 | Գիրք/Book
Մեթոդական ցուցումներ, Երևան 2016, 23 էջ
|
Логистические основы обслуживания потребителей
2006 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 2006թ., թիվ 2-2, Երևան, <>, 8 տպ էջ
Прогнозирование спроса в логистике
2006 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 2006թ., թիվ 2-1, Երևան, <>, 6 տպ էջ
Управление запасами в логистике
2006 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 2006թ., թիվ 2-1, Երևան, <>, 5 տպ էջ
Роль логистики в стратегическом планировании
2004 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 2004թ., թիվ 4-2, Երևան, <>, 5 տպ էջ
Функционально-стоимостный анализ и его применение в логистике
2004 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 2004թ., թիվ 2, Երևան, <>, 8 տպ էջ
Логистика и маркетинг
2004 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 2004 թ., թիվ 4- 2, Երևան, «Encyclopedia-Armenia», 6 տպ էջ
Логистика как фактор повышения конкурентоспособности фирм
2004 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 2004թ., թիվ 2, Երևան, <>, 8 տպ էջ