Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Անուշիկ Համլետի Պետրոսյան

Ասիստենտ | Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
Կրթություն
1989 – 1994թթ., ԵՊՀ, «Կիրառական մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա» ֆակուլտետ, կիրառական մաթեմատիկա մասնագիտությամբ, մաթեմատիկոս։
1994 – 1997թթ., ԵՊՀ, «Մեխանիկայի և մաթեմատիկայի» ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա, ֆիզ.մաթ. գիտությունների թեկնածու։
2002 – 2006 թթ., ԵՊՀ, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, տնտեսագիտություն մասնագիտությամբ, Տնտեսագետ։

Աշխատանքային փորձ
2016թ. - առ այսօր, ԵՊՀ, Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ, Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն:
2009 - 2016թթ., ԵՊՀ, Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ, Մաթեմատիկական անալիզի ամբիոն, Դիֆֆերենցիալ հավասարումների ամբիոն:
2012 - 2018 թթ., ՀՊՏՀ, Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ,Մաթեմատիկական մեթոդները և մոդելները տնտեսագիտության մեջ ամբիոն:
1999 - 2009թթ., ԵՊՀ, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Մաթեմատիկայի ամբիոն:
2007 - 2009թթ., ԵՊՀ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետի, գործարարության և հետազոտման կենտրոն հիմնադրամ, տնօրեն:
1997 - 1999թթ., ԵՊՀ, Կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ, Մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն:

Դասավանդվող (դասավանդված) դասընթացներ
Միկրոտնտեսագիտություն, Մակրոտնտեսագիտություն, Տնտեսագիտություն (II մակարդակ), Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական մեթոդներ, Տնտեսական իրավիճակների մաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելներ, Դիֆերենցիալ հավասարումներ, Մաթ-ֆիզ հավասարումներ, Մաթեմատիկական անալիզ, Անալիտիկ երկրաչափություն և գծային հանրահաշիվ:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Ֆինանսական մաթեմատիկա, տնտեսագիտամաթմատիկական մեթոդներ-մոդելներ, Էներգետիկ և էկոլոգիական անվտանգության, շուկաների ազատատականացում, դիֆերենցիալ օպերատորներ, հավասարումներ:

Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն, անգլերեն:

anoushpetrosyan@ysu.am

Petrosyan A. , Qocharyan A.
Waste reduction as an environmental safety factor
2020 | Հոդված/Article
Yerevan 2020, pg 22-31, http://inenergysecurity.org/index.php/2019-09-21-08-24-56/2020-07-03-05-04-25
Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական մեթոդներ
2017 | Գիրք/Book
Ուս.ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 136 էջ
Petrosyan A. , Babayan T.
Sociological Evaluation System for Energy Efficiency Investments in Armenia
2017 | Հոդված/Article
Problems of Energy Efficiency and Energy Saving International Conferanc, 3-4 November, 2017, pg` 20-22, http://www.ysu.am/files/7-1548057450-.pdf, http://ysu.am/files/PROCEEDINGS_CONFERENCE_1.pdf:
Անուշ Պետրոսյան , Թավադյան Աշոտ, Նալչաջյան Վ., Մանուկյան Ե., Հակոբյան Տ., Մկրտչյան Ա., Թևիկյան Ա., Բազինյան Ե., Կեսոյան Ն., Հարությունյան Կ., Հարությունյան Մ., Թավադյան Աղ., Խչեյան Մ., Սարգսյան Ա.
Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելներ
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ, Տնտեսագետ, 2017թ․, 324 էջ
Anush Petrosyan , Tamara Babayan
Social survey and assessment of energy efficency investments in Armenia
2017 | Հոդված/Article
Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017թ․, էջ 24-27
|
Էներգաարդյունավետ վարքագծի ձևավորման մեթոդներ
2017 | Հոդված/Article
Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017թ․, էջ 65-68
|
Petrosyan A. , Khachatryan I. G.
Դիֆերենցիալ օպերատորի սեփական ֆունկցիաներով վերլուծություն
2005 | Հոդված/Article
Abstracts of the International Conference “Harmonic Analysis and Approximation” III, Armenia, 2005, 43-44
Петросян А. Г. , Хачатрян И. Г.
О Разложенин по собственным функциям самосопряженного дифференцильного оператора с коэффициентами, имеюшими определенные поведения
2004 | Հոդված/Article
Ученные записки ЕГУ, 1, 2004, ст. 22-27.
Ա. Հ. Պետրոսյան , Ի. Գ. Խաչատրյան
О разложении по собственным функциям самосопряженного дифференциального оператора с коэффициентами, имеющими определенные поведения на бесконечности (Անվերջությունում որոշակի վարք ունեցող գործակիցներով ինքնահամալուծ դիֆերենցիալ օպերատորի ըստ սեփական ֆունկցիաների վերլուծության մասին )
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #1, էջ 22-27 (ռուսերեն)
|
Исследование точечного спектра самосопряженного дифференциального оператора с коэффициентами, имеющими определенные поведения (Անվերջությունում որոշակի վարք ունեցող գործակիցներով ինքնահամալուծ դիֆերենցիալ օպերատորի կետային սպեկտրի հետազոտությունը)
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #3, էջ 8-15 (ռուսերեն)
|
Исследование точечного спектра самосопряженного дифференцильного оператора с коэффициентами, имеюшими определенные поведения
2003 | Հոդված/Article
Ученные записки ЕГУ, 3, 2003, ст. 8-15
Решение вырoждающихся полуэллиптических уравнений в полупространстве (Վերասերվող կիսաէլիպտիկ հավասարումների լուծումը կիսատարածությունում)
1998 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #1, էջ 13-23 (ռուսերեն)
|