Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Էլյանորա Նորայրի Մաթևոսյան

Ասիստենտ | Նորարարության տնտեսագիտության ամբիոն
Կրթություն
2011թ.՝ Սինգապուրի Քաղաքացիական ծառայության ինստիտուտ, «Արդյունավետ կառավարում» մասնագիտական վերապատրաստում։
2004թ.՝ ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության «Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ», հայցորդ, տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան։
2002թ.՝ ԱՄՆ ՄԶԳ-ի Եվրասիայում ուսուցման ծրագիր, «Ջրային ոլորտի ինստիտուցիոնալ և կարգավորիչ հիմնախնդիրները» տեխնիկական համագործակցության ծրագիր, Չիկագո, Իլինոյս, ԱՄՆ։
1998թ.՝ Եգիպտոսի կառավարության և Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների տարածաշրջանային ինստիտուտի (RITI), «Մասնավորեցման և բարեփոխումների քաղաքականությունը» վերապատրաստման դասընթաց, Կահիրե, Եգիպտոս։
1994թ.՝ Համաշխարհային բանկի և Վիեննայի միացյալ ինստիտուտի «Շուկայական տնտեսություն և ֆինանսական վերլուծություն» դասընթաց, Կիև, ՈՒկրաինա։
1986 – 1991թթ.՝ Երևանի ճարտարապետա-շինարարական ինստիտուտ, «Շինարարության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտություն։

Աշխատանքային փորձ
09.2019թ. – առ այսօր՝ ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի Նորարարության տնտեսագիտության ամբիոնի ասիստենտ:
10.2017թ. – 09.2019թ.՝ ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի Ֆինանսահաշվային ամբիոնի ասիստենտ:
02.2016թ. – 10.2016թ., 11.2017թ. - 12.2017թ.՝ «Ղրղզստանի Հանրապետությունում պետական գույքի կառավարման բարելավման ծրագիր», Միջազգային փորձագետ:
01.2012թ. – 06.2017թ.՝ ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն, Մեթոդաբանության և օրենսդրության մշակման բաժնի պետ:
11.2003թ. – 01.2012թ.՝ ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն, Նպատակային ծրագրերի մշակման բաժնի պետ:
09.2003թ. – 03.2004թ.՝ «Ջրային ռեսուրսների դիմաց վճարների սահմանման մեթոդաբանության մշակում» ԱՄՆ ՄԶԳ դրամաշնորհային ծրագիր, փորձագետ:
05.2003թ. – 08.2003թ.՝ «Ջրային ռեսուրսների օգտագործման համար ռեսուրսավճարի ռազմավարության մշակում՝ Ջրի ազգային ծրագրում ներառելու համար», ԱՄՆ ՄԶԳ դրամաշնորհային ծրագիր, փորձագիտական խմբի ղեկավար:
10.2001թ. – 10.2003թ.՝ «Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի տնտեսագիտական գործիքակազմի մշակում» ԱՄՆ ՄԶԳ, աշխատանքային խմբի անդամ, փորձագետ:
07.2000թ. – 11.2003թ.՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական գույքի կառավարման նախարարություն, Զարգացման ծրագրերի վարչության պետ:
06.2000թ. – 03.2001թ.՝ «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական համակարգի օպտիմալացման ծրագրի մշակում», TNO (Նիդեռլանդներ):
02.1998թ. – 07.2000թ.՝ Հայաստանի Հանրապետության սեփականաշնորհման նախարարություն, Մասնավորեցման ծրագրերի և վերլուծության բաժնի պետ:
01.1997թ. – 02.1998թ.՝ Հայաստանի Հանրապետության սեփականաշնորհման և օտարերկրյա ներդրումների նախարարություն, Սեփականաշնորհման ծրագրերի բաժնի պետ:
06.1995թ. – 01.1997թ.՝ Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն,
Տնտեսական գործունեության պետական կարգավորման բաժնի պետ:
11.1993թ. – 06.1995թ.՝ Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն,
Ձեռնարկատիրական գործունեության կարգավորման բաժնի գլխավոր մասնագետ:
02.1992թ. – 11.1993թ.՝ Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն,
Ձեռնարկատիրական գործունեության կարգավորման բաժնի առաջատար մասնագետ:
10.1991թ. – 02.1992թ.՝ Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի պետական կոմիտե,
Հաշվապահ:

Պարգևատրումներ
ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի 2017թ.-ի հուլիսի 17-ի արձանագրային որոշմամբ պարգևատրվել է ԱՊՀ հզորացման և զարգացման ոլորտում արգասաբեր աշխատանքի համար:
21.09.2016թ.՝ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-ամյակի կապակցությամբ աշխատանքային պարտականությունները բարեխիղճ կատարելու համար պարգևատրվել է ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի շնորհակալագրով:
19.09.2011թ.՝ Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնի 20-ամյակի առիթով և աշխատանքային գործունեության ընթացքում ունեցած նշանակալի ավանդի համար պարգևատրվել է ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության շնորհակալագրով :

Դասավանդվող դասընթացներ
Վիճակագրություն, Ձեռնարկության էկոնոմիկա, Լոգիստիկա։

Հրապարակումներ
92 հրապարակում և հոդված, այդ թվում՝ 7 մենագրություն (ներառյալ՝ կոլեկտիվ)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Պետական գույքի կառավարման մեթոդաբանություն, ռազմավարություն, հայեցակարգեր, հաշվառում, պետական գույքի մասնավորեցում,
Կառավարման արդյունավետության գնահատում,
Ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացում և պետական կարգավորում
Պետություն - մասնավոր հատված գործընկերության ծրագրեր,
Պետական և մասնավոր ձեռնարկատիրություն,
Ջրային ռեսուրսների և ջրային համակարգերի օգտագործում և կառավարում. սոցիալական, տնտեսական ու ֆինանսական հիմնախնդիրներ,
Առողջապահական համակարգի օպտիմալացում, առողջապահության ոլորտում կարգավորման լծակների կիրառում,
Էներգետիկ համակարգի գործունեությունը և զարգացումը:

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Էլ. փոստ
eleonora_matevosyan@ysu.am

Ազգային հարստության կապիտալացման և ըստ եկամտային խմբերի բնակչության դասակարգման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2021 № 2 (35), էջ 17-31
|
Հայաստանի Հանրապետության Էներգաարդյունավետության Ապահովման Հիմնական Ուղիները
2020 | Հոդված/Article
Հանրային Կառավարում, 2020, 1, 60-74 էջ
Հայաստանի Հանրապետության Տնտեսության Կառուցվածքը Եվ Փոփոխման Միտումները
2020 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի Համալսարանի: Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն: 2020, 1 (1), 16-27 էջ
Հայաստանի Հանրապետության Տնտեսության (Հնա-Ի) Կառուցվածքային Փոփոխությունները Եվ Դրանց Միտումները
2020 | Գիրք/Book
Գիտական Արցախ, 2020, 1 (4), 125-137 էջ
A.Kh.Markosyan , E.N.Matevosyan , V.G.Khachaturyan, T.S.Martirosyan
The Main Methods Of Improving The Management Of Water Resources Of The Republic Of Armenia
2020 | Հոդված/Article
Բարձր Տեխնոլոգիաների Տեղեկագիր, 2020, 1 (11), 76-90 էջ
A.Kh.Markosyan , E.N.Matevosyan , H.V.Tokmajyan, V.G.Khachaturyan
The State Of Utilization Of Water Resources Of The Republic Of Armenia And Related Issues
2020 | Հոդված/Article
Բարձր Տեխնոլոգիաների Տեղեկագիր, 2020, 1 (11), 62-75 էջ
Պետական ձեռնարկատիրության արդի վիճակը և արդյունավետությունը Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2020 № 2 (32), էջ 3-19
|
Ընդհատված թռիչք կամ «ժողովրդական կապիտալիզմի» ձևավորման փորձը և հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Հոդված/Article
«ԷԿՈնոմիկա ԳԻՏԱԿԱՆ», N 3, 2020թ., էջ 5-31
Էլյանորա Մաթևոսյան , Ա․Մարկոսյան
Բաժնետիրական սեփականության ձևավորման և զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Հոդված/Article
«Տնտեսական հրաշքները». գործարկման ուղիները Հայաստանում» (սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում – Հատոր 1)։ Գիտաժողովի նյութեր / ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ, 2020թ., էջ 32-51
Էլյանորա Մաթևոսյան , Kh.Markosyan, S.H.Tokmajyan
The issues of effectiveness of state entrepreneurship and perspectives of its development in the Republic of Armenia
2020 | Հոդված/Article
Bulletin of High Technology, N 3 (14) / 2020, Stepanakert, pp. 59-74
Էլյանորա Մաթևոսյան , Ա.Մարկոսյան, Վ.Խաչատուրյան
Ժամանակակից պետության տնտեսագիտություն. տնտեսության պետական կարգավորման գործիքակազմը
2020 | Գիրք/Book
Երևան, «Անտարես» հրատ., 2020թ., 628 էջ
Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության կառուցվածքը և փոփոխման միտումները
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2020 № 1 (1), էջ 16-27
|
Բնական Վտանգավոր Երեվույթների Հասցրած Վնասի Տնտեսական Գնահատումը
2019 | Հոդված/Article
Ճգնաժամային Կառավարում և Տեխնոլոգիաներ, 2019, 2 (15), 74-82 էջ
Հարկային Բարեփոխումների Իմացաբանական Հիմքերը
2019 | Հոդված/Article
Տնտեսական Հեղափոխության Հիմնարար Ուղենիշերը Հայաստանի Հանրապետությունում Ժողովածուն Նվիրվում Է Թավշյա Հեղափոխության Միամյակին (2018-2019թթ.), 2019, 122-133 էջ
Պետական պարտքի «ճգնաժամը» և Հայաստանի Հանրապետության արտաքին պետական պարտքի արդյունավետությունը
2019 | Հոդված/Article
«Գիտական Արցախ» ամսագիր, N 1(2), 2019թ., էջ 148-169
Էլյանորա Մաթևոսյան , Ա.Մարկոսյան, Վ.Խաչատուրյան
Տարածաշրջանի երկրների տնտեսական համագործակցությունը որպես երկրների ներուժի զարգացման միջոց. պետական պարտք
2019 | Գիրք/Book
«ՀԿ Դեպո – Հասարակական կազմակերպությունների զարգացման ծրագրի» շրջանակում ստեղծված ձեռնարկ, Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամ, ԵՀՀ համալսարան, նոյեմբեր 2019թ., էջ 32-62
Էլյանորա Մաթևոսյան , Ա.Մարկոսյան, Վ.Խաչատուրյան
Ազատությունը և արդարությունը որպես հանրային բարձրագույն արժեք
2019 | Հոդված/Article
«ԷԿՈնոմիկա ԳԻՏԱԿԱՆ», N 2, 2019թ., էջ 11-43
Էլյանորա Մաթևոսյան , Ա.Մարկոսյան, Վ.Խաչատուրյան
Ժամանակակից պետության տնտեսագիտություն. պետության և շուկայի նոր մարտահրավերները
2019 | Գիրք/Book
Երևան, «Անտարես» հրատ., 2019թ., 556 էջ
Տնտեսական հեղափոխությունը և դրա նախադրյալները Հայաստանի Հանրապետությունում
2019 | Հոդված/Article
«Ի՞նչ անել-2. Տնտեսական հեղափոխություն. ընկալումը և գործարկումը», գիտագործնական խորհրդաժողով, Երևան, «Անտարես» հրատ., 2019թ., էջ 18-40
Էլյանորա Մաթևոսյան , T.S.Martirosyan, A.Kh.Markosyan
The assessment of the effectiveness of state external debt of the government of the Republic of Armenia
2019 | Հոդված/Article
Տեղեկագիր բարձր տեխնոլոգիաների, N 2 (9)/ 2019, Շուշի, 2019թ., էջ 36-49
Պետություն - մասնավոր հատված գործընկերության ուղենիշերը. Տնտեսական հեղափոխության հիմնարար ուղենիշերը Հայաստանի Հանրապետությունում
2019 | Հոդված/Article
Գիտաժողովի նյութեր / ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ, ՀՀ ԳԱԱ «ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ», հրատ., 2019թ., էջ 311-326
Պետություն - Մասնավոր Հատված Գործընկերության Հիմնահարցերը
2018 | Գիրք/Book
Էդիթ Պրինտ, 2018, 232 էջ
Ազգային հարստությունը որպես տնտեսության կապիտալացման աստիճանի գնահատման հիմնական ցուցանիշ
2018 | Հոդված/Article
Ի՞նչ անել.Հայաստանի տնտեսության զարգացման արդի հիմնախնդիրները և ռազմավարական ուղղությունները, 2018, 95-106 էջ
Ա.Խ.Մարկոսյան , Է.Ն.Մաթեվոսյան , Դ.Ռ.Գալոյան, Կ.Ա.Ներսիսյան
Գլոբալ Եվ Տարածաշրջանային Տնտեսական Համագործակցության Հիմնախնդիրները
2018 | Գիրք/Book
Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան հրատ., 2018, 320 էջ
Էլյանորա Մաթևոսյան , A.Kh.Markosyan, M.V.Miqaelyan, L.Vu.Yarmaloyan
Monopoly and the problems of its regulation in Armenia
2018 | Հոդված/Article
Տեղեկագիր բարձր տեխնոլոգիաների, N 3 (7)/ 2018, Շուշի, 2018թ., էջ 58-73
Էլյանորա Մաթևոսյան , A.Kh.Markosyan, K.A.Nersisyan, L.V.Tokmajyan
Water resources of the Republic of Armenia and exporting opportunities of potable water
2018 | Հոդված/Article
Տեղեկագիր բարձր տեխնոլոգիաների, N 3 (7)/ 2018, Շուշի, 2018թ., էջ 13-28
Հայաստանի Հանրապետության խմելու ջրի արտահանման հնարավորությունները
2018 | Հոդված/Article
ԷԿՈնոմիկա, N 38-39, 2018թ., էջ 91-97
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը կամ նորը՝ լավ մոռացված հինն է
2018 | Հոդված/Article
ԷԿՈնոմիկա, N 38-39, 2018թ., էջ 75-83
Ազգային հարստություն ստեղծելու տնտեսության ներուժը
2018 | Հոդված/Article
«21-րդ դար», «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի տեղեկատվական-վերլուծական հանդես. N 4 (80), Եր., 2018թ., էջ 51-61
Էլյանորա Մաթևոսյան , Ա.Մարկոսյան, Մ.Միքայելյան
Ներդրումային շուկա և ներդրումային միջավայր
2018 | Հոդված/Article
ԷԿՈնոմիկա, N 36-37, 2018թ., էջ 101-106
Պետական կառավարման համակարգի Սինգապուրի փորձի համառոտ նկարագիրը և Հայաստանի Հանրապետությունում դրա տեղայնացման հնարավորությունները
2018 | Հոդված/Article
ԷԿՈնոմիկա, N 38-39, 2018թ., էջ 84-90
Էլյանորա Մաթևոսյան , A.Kh.Markosyan, M.V.Miqaelyan, Sh.S.Miqaelyan
Round the issue of the protection of economic competition
2018 | Հոդված/Article
Տեղեկագիր բարձր տեխնոլոգիաների, N 2 (6)/ 2018, Շուշի, 2018թ., էջ 61-67
Էլյանորա Մաթևոսյան , A.Kh.Markosyan, G.A.Ivanyan, A.D.Galstyan
The methodology of evaluating harmful influence of water
2018 | Հոդված/Article
Տեղեկագիր բարձր տեխնոլոգիաների, N 2 (6)/ 2018, Շուշի, 2018թ., էջ 3-8
Էլյանորա Մաթևոսյան , Ա.Մարկոսյան, Մ.Միքայելյան
Հայաստանում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մի քանի առաջնահերթություններ
2018 | Հոդված/Article
Բանբեր ՀՊՏՀ, N 2, 2018թ., էջ 17-29
Оценка технологического развития государств – членов ЕАЭС и стран других региональных экономических объединений
2018 | Հոդված/Article
Международная торговля и торговая политика, N 1, 2018г, с. 124-134
|
Հայաստանի Հանրապետության Էներգետիկայի զարգացման եւ էլեկտրաէներգիայի արտահանման հիմնախնդիրները
2017 | Հոդված/Article
Երեւան, 2017, 168 էջ
Հայաստանի Հանրապետության վճարային հաշվեկշիռը և արտաքին ապրանքաշրջանառության համեմատական առավելությունները
2017 | Հոդված/Article
«Հանրային կառավարում» գիտական հանդես, N 5, 2017թ., Եր., «Տիգրան Մեծ» տպագրատուն, էջ 107-116
Հայաստանի Հանրապետության վճարային հաշվեկշիռը և արտաքին ապրանքաշրջանառության համեմատական առավելությունները
2017 | Հոդված/Article
«Հանրային կառավարում» գիտական հանդես, N 5, 2017թ., Եր., «Տիգրան Մեծ» տպագրատուն, էջ 107-116
Էլյանորա Մաթևոսյան , Ա.Մարկոսյան, Մ.Միքայելյան
Հայաստանի Հանրապետության ներդրումային քաղաքականության արդյունքները և արդի հիմնախնդիրները
2017 | Հոդված/Article
ԷԿՈնոմիկա, N 35, 2017թ., էջ 24-35
Էլյանորա Մաթևոսյան , A.Kh.Markosyan, V.G. Hayrapetyan, Sh.S. Mikaelyan
The state of power industry of the Republic of Armenia and the main directions of reforms
2017 | Հոդված/Article
Տեղեկագիր բարձր տեխնոլոգիաների, N 2 (4)/ 2017, Շուշի, 2017թ., էջ 51-66
Ways of making the Republic of Armenia an energy efficient state
2017 | Հոդված/Article
Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները, Միջազգային գիտաժողովի նյութեր (3-4 նոյեմբերի 2017թ.), Եր., ԵՊՀ հրատարակչություն, 2017թ., էջ 55-57
Էլյանորա Մաթևոսյան , A.Markosyan, H.Sargsyan
The trends of energetic security and liberalization of energetic market in the Republic of Armenia
2017 | Հոդված/Article
Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները, Միջազգային գիտաժողովի նյութեր (3-4 նոյեմբերի 2017թ.), Եր., ԵՊՀ հրատ., 2017թ., էջ 53-54
Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի զարգացման և էլեկտրաէներգիայի արտահանման հիմնախնդիրները
2017 | Հոդված/Article
«ԼԻՄՈՒՇ» ՍՊԸ-ի տպարան, Եր., 2017թ., 170 էջ
Էլեկտրաէներգիայի արտահանման հնարավորությունները ՀՀ-ում
2017 | Հոդված/Article
«21-րդ դար», «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի տեղեկատվական-վերլուծական հանդես. N 6 (76), Եր., 2017թ., էջ 54-69
Approaches for electricity tariff formation and their connection with the minimum size of salaries
2017 | Թեզիս/Thesis
Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017, էջ 57-58
|