Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Հասմիկ Հովհաննեսի Դովլաթյան

Ասիստենտ | Ֆինանսահաշվային ամբիոն
Կրթություն
2009 - 2013 թթ. Երևանի պետական համալսարան, տնտեսագիտության ֆակուլտետ, ֆինանսահաշվային ամբիոն, հայցորդ
2007 - 2009 թթ. Երևանի պետական համալսարան, տնտեսագիտության ֆակուլտետ, «Ֆինանսահաշվային» ամբիոն, մագիստրատուրա
2003 - 2007 թթ. Երևանի պետական համալսարան, տնտեսագիտության ֆակուլտետ, բակալավրիատ

Աշխատանքային փորձ
01.09.2014 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի ֆինանսահաշվային ամբիոնի ասիստենտ
24.03.2014 թ-ից առ այսօր «ԱՌՆԱԴՕ» ՍՊԸ ֆինանսատնտեսական գծով տնօրենի տեղակալ
01.09.2017թ.- 30․06․2018թ․ Երևանի պետական հումանիտար քոլեջ, դասախոս
01.11.2010 - 24.03.2014 թթ. «Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ, «Աղասյան» մասնաճյուղ, հաշվապահության մասնագետ
11.09.2010 - 01.11.2010 թթ.«Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ, փոքր և միջին բիզնեսի զարգացման դեպարտամենտի մարքեթինգի և տեխնոլոգիաների զարգացման վարչություն, մասնագետ
16.03.2010 - 11.09.2010 թթ. «Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ, փոքր և միջին բիզնեսի զարգացման դեպարտամենտի մարքեթինգի և տեխնոլոգիաների զարգացման վարչություն, փորձնակ

Դասավանդվող դասընթացներ
Բանկային մարքեթինգ, Ֆինանսներ, ներդրումային քաղաքականություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Բանկային մարքեթինգ,,
բանկային մենեջմենթ,
անձնական և կորպորատիվ ֆինանսների կառավարում

Լեզուների իմացություն
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն - ազատ, անգլերեն - լավ

hasmik_dovlatyan@yahoo.com

Ավանդների ապահովագրման ժամանակակից առանձնահատկությունները
2012 | Հոդված/Article
Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա հանդես, Երևան, նոյեմբեր 2012, #11 (149), էջ 38-40
Ավանդների ապահովագրման արդյունավետ համակարգերի հիմնարար սկզբունքները
2009 | Հոդված/Article
Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա հանդես, Երևան, հուլիս-օգոստոս 2009, #8-9 (109-110), էջ 47-48
Բանկային ավանդների ապահովագրման միջազգային փորձը
2009 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում պարբերական, Երևան, 2009, N4, էջ 147-153