Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Տարոն Սիրակի Վարազդատյան

Ասիստենտ | Կառավարման և գործարարության ամբիոն
Կրթություն
2013 - 2016 թթ. ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ասպիրանտուրա
2011 - 2013 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, կառավարման մագիստրոսի աստիճան «Կառավարում» մասնագիտությամբ
2007 - 2011 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, կառավարման բակալավրի աստիճան «Կառավարում» մասնագիտությամբ

Աշխատանքային փորձ
2019թ. դեկտեմբեր – առ այսօր` «ՔԵՅԷՄՋԻ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ» ՍՊԸ տնօրեն
2019թ. փետրվար – առ այսօր` ԵՊՀ Կառավարման և գործարարության ամբիոնի ասիստենտ
2017թ. հունվար - 2017թ. օգոստոս` Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի ասիստենտ
2012թ. մայիս – 2019թ. նոյեմբեր` «ԷՅ-ԷՆ ԱՈՒԴԻՏ» ՓԲԸ աուդիտի մենեջեր (մինչև 2018թ. փետրվար՝ ավագ աուդիտոր, մինչև 2015թ. ապրիլ՝ աուդիտորի օգնական)

Դասավանդվող դասընթացներ
Տնտեսության պետական կարգավորում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Տնտեսական մրցակցության պետական կարգավորում
Հակամենաշնորհային քաղաքականություն
Պետության տնտեսական քաղաքականություն

Լեզուների իմացություն
Հայերեն - գերազանց, ոուսերեն - լավ, անգլերեն - լավ, ֆրանսերեն - լավ

Էլ. փոստ
taron.varazdatyan@ysu.am

Տարոն Վարազդատյան , Կ. Խաչատրյան
Տնտեսական մրցակցության պաշտպա-նության համակարգի կայացվածության խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Հոդված/Article
«Պատմություն և քաղաքականություն» գիտական հանդես 6 (11) / 2020, էջ 92-103
Անբարեխիղճ մրցակցությունը որպես ձեռնարկատիրության զարգացման խոչընդոտ, Զարգացման ժամանակակից մարտահրավերներ
2015 | Հոդված/Article
ՀՊՏՀ 24-րդ գիտաժողովի (2014 թ. հոկտեմբերի 29-31) նյութեր, I / ՀՊՏՀ: - Եր.: Տնտեսագետ, 2015, էջ 741-746
Բնական մենաշնորհների դրսևորումները ՀՀ-ում, Եվրոպական ակադեմիա
2015 | Հոդված/Article
Գիտ. հոդվածների ժղվ. / ԵՏԱ. – Եր.: «ԵՏԱ» հրատ., 2015: Գիրք 6, էջ 131-136
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության և մենաշնորհների պետական կարգավորման բարելավման ուղիները ՀՀ-ում
2015 | Հոդված/Article
«Այլընտրանք» եռամսյա գիտական հանդես, 2015 # 4, Հոկ¬տեմ¬բեր – Դեկտեմբեր, 2015 թ., էջ 381-395
ՀՀ պետական մարմինների համագործակցության ուղիները մրցակցության պաշտպանության բնագավառում
2015 | Հոդված/Article
«Այլընտրանք» եռամսյա գիտական հանդես, 2015 # 4, Հոկտեմբեր – Դեկտեմբեր, 2015 թ., էջ 455-462
Մենաշնորհների պետական կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2014 | Հոդված/Article
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր: Ուսանողների, ասպիրանտ¬ների և երիտասարդ գիտնականների միջազգային 2-րդ գիտաժողովի նյութեր: - Եր.: ԵՊՀ ԵԳՄ, 2014, էջ 120-125
Հակամրցակցային համաձայնությունները ՀՀ պետական գնումների համակարգում
2014 | Հոդված/Article
«Հանրային կառավարում» գիտական հանդես (Հատուկ թողարկում) 3-4/2014: Պետական կառավարման արդյունավետության ապահովման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, Միջբուհական գիտաժողովի (27-28 մարտի 2014 թ.) նյութերի ժողովածու, Մաս 1 / ՀՀՊԿԱ: - Երևան: «Պետական ծառայություն», 2014, էջ 56-64
Մենաշնորհ ցածր գները և դրանց կանխման անհրաժեշտությունը ՀՀ-ում
2013 | Հոդված/Article
«Ֆինանսներ և էկոնոմիկա» հանդես # 11-12 (161-162) նոյեմբեր-դեկտեմբեր 2013, էջ 49-52