Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Վարսենիկ Կարենի Սարգսյան

Դասախոս | Նորարարության տնտեսագիտության ամբիոն
Կրթություն
2009-2013թթ. ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, բակալավր
2013-2015թթ․ ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ, կառավարման և գործարարության ամբիոն, մագիստրատուրա
2016-2020թթ․ ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ, կառավարման և գործարարության ամբիոն, ասպիրանտուրա, Տնտեսագիտության թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
2015-2017թթ․ Արդշինբանկ ՓԲԸ
2017-ից առ այսօր ԵՊՀ Սահմանադրական տնտեսագիտության գիտավերլուծական կենտրոն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կազմակերպությունների սնանկություն
Ֆինանսական կայունություն
Ազգային տնտեսություն
Կազմակերպությունների տնտեսագիտություն

Լեզուների իմացություն
Հայերեն
Ռուսերեն
Անգլերեն

Էլ. փոստ
v.sargsyan@ysu.am

Թվային փոխակերպումների զարգացման միտումները ՀՀ-ում
2022 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2022 № 3 (39), էջ 92-101
|
«ՀՀ անվտանգության հիմնախնդիրները» (գիտական սեմինար ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետում)
2022 | Գրախոսություն/Review
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2022 № 1 (37), էջ 64-80
|
Կազմակերպությունների սնանկացման հիմնահարցերը ճգնաժամային կառավարման դիտանկյունից
2021 | Հոդված/Article
ԵՊՀ, Բանբեր համալսարանի.տնտեսագիտություն, 2021 (2), Էջ 57-65
Վարսենիկ Սարգսյան , Մ.Հովհաննիսյան, Գ.Մնացականյան
Ֆինանսական կայունության ախտորոշումն ու վերլուծությունը միկրոտնտեսական մակարդակում
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ, Բանբեր համալսարանի.տնտեսագիտություն, 2020 (2), Էջ 20-35
Վարսենիկ Սարգսյան , Գ.Մնացականյան, Վ.Տեփոյան
Ֆինանսական կայունության վրա ազդող գործոնների գնահատման մոդելը ՀՀ առևտրային կազմակերպությունների օրինակով
2019 | Հոդված/Article
«Հանրային կառավարում» գիտական հանդես, 2019 (1), Էջ 159-167
|
Վարսենիկ Սարգսյան , Գ.Մնացականյան, Վ.Տեփոյան
Սնանկության կանխարգելման հիմնահարցերը ֆինանսական կայունության համատեքստում
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ, Բանբեր համալսարանի. տնտեսագիտություն, 2019 (1), Էջ 50-62
ՀՀ առևտրային կազմակերպությունների սնանկացման իրավատնտեսական կարգավորումը սահմանադրականության համատեսքտում
2018 | Հոդված/Article
ՀՊՏՀ Բանբեր (3), 2018, Էջ 94-101
|
Անվճարունակության կանխարգելման կառուցակարգային և օրենսդրական բարելավումների հիմնահարցերը
2018 | Հոդված/Article
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ, Պարբերական գիտական ժողովածու, Գիրք 11, 2018, Էջ 251-262
Սնանկացում.գործընթացներ և կառավարում
2017 | Հոդված/Article
Այլընտրանք եռամսյա գիտական հանդես, հոկտեմբեր-դեկտեմբեր 2017, Էջ 194-207
http://alternative.am/2017/11/
Սնանկություն. տնտեսաիրավական կարգավորման և կառավարման որոշ հիմնախնդիրներ
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ, Բանբեր համալսարանի 3(24), 2017, էջ 41-53
|