Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Անուշիկ Համլետի Պետրոսյան

Ասիստենտ | Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
Կրթություն
1989 - 1994 թթ. ԵՊՀ, Կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ, մաթեմատիկոս
2002 - 2006 թթ. ԵՊՀ, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, տնտեսագետ
1994 - 1997 թթ. ԵՊՀ, Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա
Թեկնածուական թեմա`«Դիֆերենցիալ օպերատորի սեփական ֆունկցիաներով վերլուծության մասին», 2005, ԵՊՀ

Գիտական աստիճան
Ֆիզ.մաթ. գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
1997 - 1999 թթ. ԵՊՀ, Կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ,
1999 - 2009 թթ. ԵՊՀ, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ
2009 - 2016 թթ. ԵՊՀ, Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետի գործարարության և հետազոտման կենտրոն հիմնադրամի տնօրեն
2012 թ-ից առ այսօր, ՀՊՏՀ, Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ
2016 թ-ից առ այսօր, ԵՊՀ, Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ

Կարդացվող դասընթացներ
Մաթեմատիկական անալիզ, Մակրոտնտեսագիտություն, Միկրոտնտեսագիտություն, Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական մեթոդներ, Դիֆերենցիալ հավասարումներ, Մաթ.ֆիզ հավասարումներ, Անալիտիկ երկրաչափություն և գծային հանրահաշիվ:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Դիֆերենցիալ օպերատորներ, Ֆինանսական մաթեմատիկա, տնտեսագիտամաթմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում:

Որակավորում
05.2009- 05.2012 թթ. Ներքին դիտարկումների մարմնի ղեկավար, ՀՀ ԿԲ, ք. Երևան, 2012
2012Ã.
11.2008Ã. Financial Analysis Techiques Course, US Treasury, Office of Technical Assistance,

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական մեթոդներ
2017 | Գիրք/Book
Ուս.ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 136 էջ
Անուշ Պետրոսյան , Թավադյան Աշոտ, Նալչաջյան Վ., Մանուկյան Ե., Հակոբյան Տ., Մկրտչյան Ա., Թևիկյան Ա., Բազինյան Ե., Կեսոյան Ն., Հարությունյան Կ., Հարությունյան Մ., Թավադյան Աղ., Խչեյան Մ., Սարգսյան Ա.
Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելներ
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ, Տնտեսագետ, 2017թ․, 324 էջ
Anush Petrosyan , Tamara Babayan
Social survey and assessment of energy efficency investments in Armenia
2017 | Հոդված/Article
Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017թ․, էջ 24-27
|
Էներգաարդյունավետ վարքագծի ձևավորման մեթոդներ
2017 | Հոդված/Article
Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017թ․, էջ 65-68
|
Petrosyan A. , Khachatryan I. G.
Դիֆերենցիալ օպերատորի սեփական ֆունկցիաներով վերլուծություն
2005 | Հոդված/Article
Abstracts of the International Conference “Harmonic Analysis and Approximation” III, Armenia, 2005, 43-44
Петросян А. Г. , Хачатрян И. Г.
О Разложенин по собственным функциям самосопряженного дифференцильного оператора с коэффициентами, имеюшими определенные поведения
2004 | Հոդված/Article
Ученные записки ЕГУ, 1, 2004, ст. 22-27.
Ա. Հ. Պետրոսյան , Ի. Գ. Խաչատրյան
О разложении по собственным функциям самосопряженного дифференциального оператора с коэффициентами, имеющими определенные поведения на бесконечности (Անվերջությունում որոշակի վարք ունեցող գործակիցներով ինքնահամալուծ դիֆերենցիալ օպերատորի ըստ սեփական ֆունկցիաների վերլուծության մասին )
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #1, էջ 22-27 (ռուսերեն)
|
Исследование точечного спектра самосопряженного дифференциального оператора с коэффициентами, имеющими определенные поведения (Անվերջությունում որոշակի վարք ունեցող գործակիցներով ինքնահամալուծ դիֆերենցիալ օպերատորի կետային սպեկտրի հետազոտությունը)
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #3, էջ 8-15 (ռուսերեն)
|
Исследование точечного спектра самосопряженного дифференцильного оператора с коэффициентами, имеюшими определенные поведения
2003 | Հոդված/Article
Ученные записки ЕГУ, 3, 2003, ст. 8-15
Решение вырoждающихся полуэллиптических уравнений в полупространстве (Վերասերվող կիսաէլիպտիկ հավասարումների լուծումը կիսատարածությունում)
1998 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #1, էջ 13-23 (ռուսերեն)
|