Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն
Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
Կառավարման և գործարարության ամբիոն
Ֆինանսահաշվային ամբիոն
Նորարարության տնտեսագիտության ամբիոն
Սահմանադրական տնտեսագիտության գիտավերլուծական կենտրոն