Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
 • ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿԱԿ
  2020 թվականի դասավանդման գերազանցության մրցանակակիրն է ԵՊՀ արտասահմանյան գրականության ամբիոնի պրոֆեսոր Տիգրան Սիմյանը։

  Հարցազրույցի հղում՝ «ԴԱՍԱԽՈՍՈՂ ԳԻՏՆԱԿԱՆԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԵԼ, ԻՍԿ ԵԹԵ ՉԻ ԳՐՈՒՄ, ՀԱԿՎԱԾ ԵՄ ԿԱՐԾԵԼՈՒ, ՈՐ ԱՍԵԼԻՔ ՉՈՒՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆԸ». ՏԻԳՐԱՆ ՍԻՄՅԱՆ

  Դասախոսություններին ծանոթացեք այստեղ՝ https://www.youtube.com
 • ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    • «Անգլերեն, Ֆրանսերեն, Գերմաներեն, Իսպաներեն, Իտալերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտություն
     2021 - 2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
    • «Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն» մասնագիտություն
     2021 - 2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
    • «Թարգմանչական գործ» մասնագիտություն
     2021 - 2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
    • «Անգլերեն, Ֆրանսերեն, Գերմաներեն, Իսպաներեն, Իտալերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտություն
     2021 - 2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
    • «Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն» մասնագիտություն
     2021 - 2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
    • «Թարգմանչական գործ` անգլերեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն և հայերեն» մասնագիտություն
     2021 - 2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
  • Հեռակա
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
 • ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    • «Վարչագործարարական թարգմանություն» մասնագիտություն
     2021 - 2022 ուստարվա առաջին կիսամյակ
    • «Միջազգային գործարար հաղորդակցման լեզվամշակույթ» մասնագիտություն
     2021 - 2022 ուստարվա առաջին կիսամյակ
    • «Կիրառական լեզվաբանություն» մասնագիտություն
     2021 - 2022 ուստարվա առաջին կիսամյակ
    • «Միջմշակութային հաղորդակցություն. ֆրանսերեն, գերմաներեն, իսպաներեն, իտալերեն» մասնագիտություն
     2021 - 2022 ուստարվա առաջին կիսամյակ
    • «Թարգմանչական գործ» մասնագիտություն
     2021 - 2022 ուստարվա առաջին կիսամյակ
    • «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտություն
     2021 - 2022 ուստարվա առաջին կիսամյակ
    • «Արտասահմանյան գրականություն» մասնագիտություն
     2021 - 2022 ուստարվա առաջին կիսամյակ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
    2021 - 2022 ուստարվա առաջին կիսամյակ
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
  • Հեռակա
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
  • Մագիստրատուրայի ընդունելության քննության հարցաշար
 • ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
  • Առկա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար

   2021

   2020

   2019

   2018

   2017

   2016

  • Հեռակա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար