Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
«Համանունության վրա հիմնված բառախաղերի թարգմանությունը անգլերենից հայերեն»
2021 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես, 2(51), Երևան, 2021, էջ
Mechanisms of Promoting Proficiency of Speaking Skills in the RA High Schools
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր», Եվրասիա Միջազգային Համալսարան, Երևան , 2021, N 1, Էջ 165-175
Irina Mkhitaryan , Diana Hayroyan
Metamorphosis in Fairy Tale Translation: Linguocognitive Perspective Translation Studies
2021 | Հոդված/Article
Theories and Practice Yerevan 2021, N1 issue 1-2, pp 54-64
Memory and Note-Taking as Key Elements in Consecutive Interpretation
2021 | Հոդված/Article
Translation Studies: Theory and Practice, p.100-108, YSU, Yerevan, 2021
Ալեքսանդր Պուշկինի «Ձմեռվա իրիկունը» բանաստեղծության հայերեն և անգլերեն թարգմանությունները
2021 | Հոդված/Article
«Թարգմանաբանություն: տեսություն և պրակտիկա» միջազգային գիտական հանդես 1/1-2, 2021, 134-141, համահեղինակ՝ Ռ. Ղազարյան (անգլերեն)
Բարու և չարի հիմնախնդիրը ժամանակակից հայ արձակում (Հարություն Քեշիշյան. «Սատանայի ընտրությունը»)
2021 | Հոդված/Article
«Գրականագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 1, էջ 102-115
|
Պատերազմը և անհատի հոգեբանությունը (Ստեփան Զորյան – Նորման Մեյլեր)
2021 | Հոդված/Article
«Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 2 (51), էջ 56-74
|
«Հիսուսյան վեպերը» գրական զուգահեռներում
2021 | Գիրք/Book
Մենագրություն, «Արմավ», Երևան, 2021, 216 էջ
|
Քրիստոնեության գաղափարական արտացոլումը ամերիկյան և հայ գրականության մեջ (Լյու Ուոլես և Գուրգեն Խանջյան)
2021 | Հոդված/Article
«Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 1 (50), էջ 74-84
|
Textkohärenz und Textverflechtung - Thema-Rhema-Gliederung
2021 | Հոդված/Article
Dokumentation der Referate und Abstracts der Referenten der Staatlichen Universität Jerewan, Satz: MaroDruck, Augsburg 1999, S. 9-10