Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
R. Ghazaryan , I. Dadyan
Alexander Pushkin's "Winter Evening" in Armenian and English Translation
2021 | Հոդված/Article
Translation Studies: Theory and Practice պարբերական, 2021, 1/ 1-2, 134-141 էջ, Երևան, 2021
Ինքնակենսագրական վեպի ժանրային փոխակերպումները
2021 | Գիրք/Book
"Արմավ" հրատարակչություն, 239 էջ, Երևան, 2021թ․
«Համանունության վրա հիմնված բառախաղերի թարգմանությունը անգլերենից հայերեն»
2021 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես, 2(51), Երևան, 2021, էջ
Mechanisms of Promoting Proficiency of Speaking Skills in the RA High Schools
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր», Եվրասիա Միջազգային Համալսարան, Երևան , 2021, N 1, Էջ 165-175
Metamorphosis in Fairy Tale Translation: Linguocognitive Perspective Translation Studies
2021 | Հոդված/Article
Theories and Practice Yerevan 2021, N1 issue 1-2, pp 54-64
Memory and Note-Taking as Key Elements in Consecutive Interpretation
2021 | Հոդված/Article
Translation Studies: Theory and Practice, p.100-108, YSU, Yerevan, 2021
Ալեքսանդր Պուշկինի «Ձմեռվա իրիկունը» բանաստեղծության հայերեն և անգլերեն թարգմանությունները
2021 | Հոդված/Article
«Թարգմանաբանություն: տեսություն և պրակտիկա» միջազգային գիտական հանդես 1/1-2, 2021, 134-141, համահեղինակ՝ Ռ. Ղազարյան (անգլերեն)
Բարու և չարի հիմնախնդիրը ժամանակակից հայ արձակում (Հարություն Քեշիշյան. «Սատանայի ընտրությունը»)
2021 | Հոդված/Article
«Գրականագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 1, էջ 102-115
|
Teaching Grammatical Gender of Borrowings in Teaching German as a First and Second Language
2021 | Հոդված/Article
Scientific Proceedings. Issue B. Humanities and Social Sciences, Teaching Methodology. Gyumri, 2021. Pp. 300-306.
Պատերազմը և անհատի հոգեբանությունը (Ստեփան Զորյան – Նորման Մեյլեր)
2021 | Հոդված/Article
«Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 2 (51), էջ 56-74
|