Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Ռոմանական բանասիրության հանդես No 8
0000 | Հոդված/Article
“La traduccio´n de los refranes y proverbios de ‘‘El Don Quijote’’ del español al armenio’’
Ռոմանական բանասիրության հանդես No 10
0000 | Հոդված/Article
“La traduccio´n de los refranes y proverbios con nombres propios”
 
Կոնտակտներ
Դեկան` բանասիրական գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ Գևորգ Ռուդիկի Բարսեղյան

Դեկանատ` (+374 60) 71-05-42,
(+374 60) 71-05-43
(ներքին 55-42, 55-43)
romanogerm@ysu.am