Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Ալվարդ Հակոբի Ջիվանյան

Պրոֆեսոր | Անգլիական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1988-1991 Մոսկվայի պետական լեզվաբանական համալսարանի ասպիրանտուրա
1981-1986 Երևանի պետական համալսարան (ռոմանագերմանական լեզուներ և գրականություն):

Գիտական աստիճաններ
1991 բանասիրական գիտությունների թեկնածու (շնորհվել է Մոսկվայի պետական լեզվաբանական համալսարանի մասնագիտական խորհրդի որոշմամբ, ատենախոսության վերնագրը` «Ալոգիզմների լեզվական և ճանաչողական առանձնահատկությունները գեղարվեստական տեքստում»
2009 բանասիրական գիտությունների դոկտոր (շնորհվել է ՀՀ ԳԱԱ Գրականության ինստիտուտի մասնագիտական խորհրդի որոշմամբ, ատենախոսության վերնագիրը` «Հայ հրաշապատում հեքիաթի պոետիկան»:

Գիտական կոչումներ
2007 Դոցենտ (շնորհվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի որոշմամբ):
2016 Պրոֆեսոր (շնորհվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի որոշմամբ):

Աշխատանքային գործունեություն
2009 – ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ,
2009 – Հովհ. Թումանյանի թանգարանի հեքիաթագիտության բաժնի ղեկավար,
2010- «Հասկեր». մանկական բանահյուսության և գրականության տարեգրքի գլխավոր խմբագիր:
2009- «Ոսկե դիվան». հեքիաթագիտական հանդեսի գլխավոր խմբագիր,
2007-2009 հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարանի լեզվի տեսության և միջմշակութային հաղորդակցության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար,
2000-2008 ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ,
1992-2000 ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս:

Դասավանդվող տեսական առարկաներ
Ոճագիտություն, տեքստի մեկնություն, բանագիտություն, մանկական գրականության տեսություն, ակադեմիական անգլերեն:

Կազմակերպած գիտաժողովներ
2015 Քունը և երազը հեքիաթում. 7-րդ հեքիաթագիտական գիտաժողով, Հովհ.Թումանյանի թանգարան,
2014 Գերբնականի խորհուրդը հեքիաթում, հեքիաթագիտական 6-րդ գիտաժողով, Հովհ. Թումանյանի թանգարան,
2013 Անտառը հրաշապատում հեքիաթում. hեքիաթային անտառներ, հեքիաթագիտական 5-րդ գիտաժողով Հովհ. Թումանյանի թանգարան,
2012 Հրաշապատում հեքիաթի թարգմանական մեկնություններ, հեքիաթագիտական 4-րդ գիտաժողով, Հովհ. Թումանյանի, թանգարան,
2011 Արևելյան հեքիաթ. արևելքը հեքիաթում, hեքիաթագիտական 3-րդ գիտաժողով, Հովհ. Թումանյանի թանգարան,
2010 Հեքիաթի զարգացումը բանահյուսական և գրական միջավայրում, hեքիաթագիտական 2-րդ գիտաժողով, Հովհ. Թումանյանի թանգարան,
2009 Հնօրա զրույցներ և հրաշապատում. hեքիաթագիտական 1- ին գիտաժողով, Հովհ. Թումանյանի թանգարան,
2009 Վաղ միջնադարյան Իռլանդիա և Հայաստան. Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ:

Կազմակերպած ցուցահանդեսներ
2010 Օսկար Ուայլդի հեքիաթների ցուցահանդես. միջմշակութային երկխոսություններ մանկական գրականության համատեքստում
2009 Ֆրանսիական մանկական գրականությունը ռուսերենով միջնորդավորված հայերեն թարգմանություններում. միջմշակութային երկխոսություններ մանկական գրականության համատեքստում

Միջազգային հետազոտական ծրագրեր եվ դրամաշնորհներ
2010 Միջազգային փոխանակման ծրագիր, Օլսթերի համալսարանի իռլանդական և կելտական ուսումնասիրությունների ինստիտուտ, Միացյալ թագավորություն,
2010 Միջազգային փոխանակման ծրագիր, Բանահյուսության ազգային կենտրոն, Դուբլինի համալսարան (University College Dublin), Իռլանդիայի հանրապետություն,
1998 TACIS լեզվի ուսուցման միջազգային ծրագիր, Էջ Հիլի համալսարան, Միացյալ թագավորություն:
1997 Ֆայֆի (Շոտլանդիա) Ռոտարի ակումբի դրամաշնորհ, Միացյալ թագավորություն:

Անդամակցություն միզազգային կազմակերպությունների
1998-2002 Բրիտանական բանահյուսական միության անդամ (British Folklore Society)
2003 Ամերիկյան բանաhյուսական միության անդամ (American Folklore Society)

Օտար լեզուների իմացություն
Հայերեն (մայրենի), անգլերեն, ռուսերեն (գերազանց), ֆրանսերեն (բավարար):

Հմայված հոգիների պարտեզում. մանկական գրականության տեսության խնդիրներ
2016 | Գիրք/Book
Զանգակ, 2016թ․, 174 էջ
Մանկական գրականության միջմշակութային և ներմշակութային փոխակերպումներ
2011 | Հոդված/Article
Հասկեր. Մանկական գրականության և բանահյուսության տարեգիրք, Հովհ. Թումանյանի թանգարան, 2011, N 1, Էջ 96-105
Երկնքից ընկավ երեք խնձոր. Հայկական հեքիաթի ավարտի բանաձևերը
2010 | Հոդված/Article
Հայկազյան հայագիտական հանդես, հատոր Լ, 2010, Բեյրութ, Էջ 29-41
Հեքիաթը որպես եզր և հասկացություն. Բանհյուսական և գրակա հեքիաթների փոխառնչությունը
2010 | Հոդված/Article
Աստղիկ, 20-21, 2010-2011, Երևան, Էջ 65-71
Spinning and Speech in Armenian Versions of “Kind and Unkind Girls” (ATU 480)
2009 | Հոդված/Article
Cosmos/The Journal of the Traditional Cosmology Society, vol. 23 for 2007, Edinburgh 2009, pp. 151-169
Հեքիաթը բարձր նորաձևության համատեքստում
2009 | Հոդված/Article
Ոսկեդիվան. Հեքիաթագիտականհանդես, պրակ 1, 2009, Երևան, Էջ 155-168
Երկնքից ընկավ երեք խնձոր. հրաշապատում հեքիաթը որպես վաղնջատեքստ
2008 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Զանգակ, 2008, 86 էջ
Fairy Tales and Goose Flights: Storytelling as Trance
2007 | Հոդված/Article
Գիտելիքևխորհրդանիշ, միջազգայիներկրորդգիտաժողովիհոդվածներիժողովածու, Երևան, 2007, pp. 217-231
Rhetorical Transformations in Translated versions of Fairy Tales
2007 | Հոդված/Article
Աստղիկ, 17-18, Երևան, 2007, pp. 63-71
Fairy Tale Characters as Archetypes
2007 | Հոդված/Article
Աստղիկ, 17-18, Երևան, 2007, pp. 260-267
Christianization of Fairies in Armenia
2007 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, (AASE International Journal of English Studies)Yerevan, 1(3)/2007, pp. 147-152
The Fairy Tale Possible World
2007 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, Երևան, 2007, N 8, pp. 34-38
Intertextuality of the Fairy Tale Text
2007 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, ԵՊՀ գիտ. Աշխ. Ժող. , Երևան, 2007, N 8, pp. 38-44
Neutralization of Tropes in Fairy Tales
2007 | Հոդված/Article
Folklore, 7, vol. 136. Tartu, 2007, pp. 89-101
Rhetorical Transformations in Fairy Tales
2007 | Գիրք/Book
Monograph, Երևան, Զանգակ, 2007, 47p.
The Fairy Tale as Archetext
2007 | Գիրք/Book
Monograph, Երևան, Զանգակ, 2007, 58 p.
The Old Woman as the Patron Spirit of Hair in Armenian Fairy Tales
2006 | Հոդված/Article
Ավանդական բանավոր ժառանգություն: Միջազգային առաջին գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2006, pp. 72-80
As White as a Wisp of Cotton: On the Rhetoric of Armenian Spinning Tales
2006 | Գիրք/Book
Monograph, Yerevan: Zangak, 2006, 56 p.
From Fairy Tales to their Animated Versions
2006 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, (AASE International Journal of English Studies) Yerevan, 2006, N1(2), pp. 111-118
The Bluebeard or Reading between the Lines
2002 | Հոդված/Article
Աստղիկ, N12, Երևան, 2002, pp. 43-48
Glimpses into Armenian Nursery
2002 | Գիրք/Book
Monograph, Երևան, Տոներ, 2002, 90 p.