Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Ամալյա Ռաֆիկի Հարությունյան

Դասախոս | Ֆրանսիական բանասիրության ամբիոն
Կրթությունը
2000 - 2004 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, ֆրանսիական բաժին, բակալավրի աստիճան
2004 - 2006 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, ֆրանսիական բաժին, մագիստրոսի աստիճան
2006 - 2009 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, բակալավրի աստիճան

Գիտական աստիճան
2014 թ-ից բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Մասնագիտական գործունեությունը
2010 թ-ից ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ֆրանսիական ամբիոնի հայցորդ, դասախոս

Գիտական գործունեությունը
Թեկնածուական ատենախոսություն` «Գունային իմաստի լեզվական դրսևորումները ժամանակակից ֆրանսերենում» թեմայով:

Այլ գործունեություններ
Հոգեբան «Օրրան» բարեգործական կազմակերպությունում

Լեզուներ`
Հայերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (լավ)

Հետաքրքրությունների շրջանակները
Կրոն, հոգեբանություն, արվեստ

Գունանունների հավելիմաստները ժամանակակից ֆրանսերենում
2018 | Հոդված/Article
Ուս. ձեռնարկ: Ասողիկ, 2018թ․, 134 էջ
Գունանունների իմաստային կառուցվածքը և պատճառաբանվածությունը
2014 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N16, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2014, էջ 65 - 71
|
«Գույն» հասկացության գիտական ըմբռնման հարազարգացումը
2013 | Հոդված/Article
Կանթեղ, Գիտական հոդվածներ, Երևան «Ասողիկ» հրատարակչություն 2013
Դեռահասության շրջանի ճգնաժամը և անձնային բնորոշ փոխակերպումները
2012 | Հոդված/Article
Հոգեբանությունը և կյանքը ամսագիր, Երևան, «Զանգակ» հրատարակչություն, 2012
Ֆրանսիական բանասիրության և ֆրանսերենի` որպես երկրորդ օտար լեզվի, դասավանդման արդիական խնդիրները
2011 | Գիրք/Book
Երևան,ԵՊՀ հրատարակչություն, 2011
Աշխարհի գունային պատկերի արտացոլումը լեզուներում
2011 | Հոդված/Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ գիտական հոդվածների ժողովածու, 2011
Երեխայի հոգևոր և մտավոր զարգացումն անբարենպաստ ընտանիքում
2009 | Հոդված/Article
Հոգեբանությունը և կյանքը ամսագիր, Երևան Զանգակ հրատարակչություն 2009
Բժշկող լույսը
2008 | Հոդված/Article
Հոգեբանությունը և կյանքը ամսագիր, Երևան Զանգակ հրատարակչություն 2008
Հայկական առածանու զուգահեռները ֆրանսերենում և անգլերենում
2006 | Գիրք/Book
Աստղիկ 16, Սահակ Պարթև հրատարակչություն 2006