Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Ամալյա Արմենի Սողոմոնյան

Դասախոս | Արտասահմանյան գրականության ամբիոն
Կրթություն
2018- 2021 ԵՊՀ Արտասահմանյան գրականության ամբիոնի ասպիրանտ
2016-2018 ԵՊՀ Արտասահմանյան գրականության ամբիոնի մագիստրանտ
2012-2016 ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլերեն լեզու և գրականություն, բակալավր

Մասնագիտական գործունեություն
2020- ԵՊՀ ԵԼՀ արտասահմանյան գրականության ամբիոնի դասախոս

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, ԱՄՆ, ՌԴ

Հասարակական գործունեություն
2019 –2021Գարուն ամսագրի սրբագրիչ
2019 –2021 ԵՊՀ Հոգաբարձուների խորհրդի անդամ
2019 -2021 ԵՊՀ ՈւԽ Վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահ
2018-2019 ԵՊՀ ՈւԽ Նախագահության անդամ
2018-2019 ԵՊՀ Գիտխորհրդի անդամ
2016-2019 ԵՊՀ ՈւԽ Գիտակրթական հանձնաժողովի նախագահ
2015 –2021 Թվ ալիք թերթի թղթակից
2013 – 2021 ԵՊՀ ԵԼՀ գիտխորհրդի անդամ

Մրցանակներ
ԵՊՀ բրոնզե մեդալ
ԵՊՀ ՈւԽ արծաթե մեդալ
ԵՊՀ 100-ամյակին նվիրված հոբելյանական հուշադրամ

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն (գերազանց) Անգլերեն (գերազանց) Ֆրանսերեն (գերազանց)

Ինքնության և մշակութային ավանդույթի բախումը ամերիկյան էմիգրանտական գրականության մեջ
2022 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 № 1 (37), էջ 25-34
|