Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Անահիտ Աղվանի Ոսկանյան

Դոցենտ | Անգլերենի թիվ 1 ամբիոն
Կրթություն
2016 Դասախոսների վերապատրաստման դասընթաց, ԵՊՀ
2015 IELTS Teacher Training Course, Բրիտանական խորհուրդ
2015 LSAT իրավաբանության ֆակուլտետի ընդունելության թեստ, Բրայան Բեջլիի /ԱՄՆ/ հեղինակային ծրագիր
2010-2015 Հայցորդ, ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Ատենախոսության թեմա՝ <<Միջմշակութային հաղորդակցման հմտությունների զարգացումը անգլերենի մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացում>>
2010 Դասախոսների վերապատրաստման դասընթաց, ԵՊՀ
2007 American Legal English դասընթաց, US Embassy in Armenia
2005 Դասախոսների վերապատրաստման դասընթաց, ԵՊՀ
1978-1983 Անգլերեն լեզվի ֆակուլտետ, Գերազանցության դիպլոմ, Վ․ Յա․ Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզուների պետական մանկավարժական ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
2019- առայսօր Մ.գ.թ դոցենտ, ԵՊՀ, Անգլերենի թիվ 1 ամբիոն
2011- առայսօր IBT TOEFL ծրագրի համակարգող, ԵՊՀ, IBT TOEFL կենտրոն
2008- առայսօր Գիտական խորհրդի անդամ, ԵՊՀ, Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
2013-2017 Հանձնաժողովի անդամ, ԵՊՀ, հեռակա ընդունելության քննությունների <<Անգլերեն լեզու>> առարկայի հանձնաժողով
2015-2019 Մ.գ.թ ասիստենտ, ԵՊՀ, Անգլերենի թիվ 1 ամբիոն
2012-2014, 2016 Հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ, ԳԹԿ, բուհական ընդունելության քննությունների <<Անգլերեն լեզու>> առարկայի բանավոր քննության հանձնաժողով
2004-2015 Հանձնաժողովի անդամ, ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն, հյուրանոցների որակավորման հանձնաժողով
1995-2015 Դասախոս, ԵՊՀ, Անգլերենի թիվ 1 ամբիոն
2012 Համաժամանակյա թարգմանիչ, ԵԱՀԿ մարդու իրավունքների և դեմոկրատական ինստիտուտների բյուրո
2001-2002 Նախագահության անդամ, Սպառողների ազգային ասոցիացիա ՀԿ
1995-1998 Մ.գ.թ. ասիստենտ, ԵՊՀ, Անգլերենի թիվ ամբիոն, Դասախոս
1990-1995 Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, Ուսուցչուհի, Ան․ Շիրակացու անվան քոլեջ
1989-1993 Մեթոդիստ, ՀԽՍՀ կուլտուրայի մինիստրության ՀԳՄԿ
1987-1989 Ավագ տեսուչ, Էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ
1984-1987 Գրասենյակի վարիչ, Հիդրոապարատ
1984-1986 Դասախոս, Հայաստանի պետական պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, անգլերենի ամբիոն
1985 Հաղորդավար, Հայկական հեռուստատեսություն, <<Անգլերենը բոլորի համար>> ծրագիր

Մասնագիտական անդամակցություն
Ռոմանո-գերմանական բանասիրության ֆակուլտետի գիտ. խորհրդի անդամ
«Մասնագիտական անգլերենի ուսուցում» խորհրդի անդամ, ծրագրերի մշակման խորհրդի անդամ

Կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
2019 թ. «Լեզու, մշակույթ, հաղորդակցություն», ԵՊՀ
2019 թ. "English Teacher and Educator Development", British Council
2017 թ. "Annual Professional Development", British Council
2016 թ. "HEI Internationalization", Visegrad Fund, ԵՊՀ
2015 թ. "Face to Face IELTS Teacher Training Course", British Council
2015 թ. "Connecting Globally", British Council
2014 թ. "Promoting Independent Learning", US Embassy, YSU, AASE
2012 թ. "Propell™” Workshop for the TOEFL IBT Test, ETS, AUA
2011 թ. «IELTS և TOEFL քննությունների նախապատրաստական դասընթաց»- Cambridge University Press
2009 թ. «Համալսարանական կրթությունը 21-րդ դարում», ԵՊՀ
2008 թ. Միջազգային գիտաժողով «Լեզու և մշակույթ», Բրյուսովի անվ. լեզվաբանական համալսարան
2007 թ. Միջազգային գիտաժողով «Աթայանական ընթերցումներ», ԵՊՀ
2006 թ. «Օտար լեզվի դասավանդման ժամանակակից հիմնախնդիրներ», Եվրոպական ակադեմիա
2005 թ. «Լեզու և բովանդակություն», Բրյուսովի անվ. լեզվաբանական համալսարան

Պարգևներ և կոչումներ
2019 Դոցենտի գիտական կոչում, ԲՈԿ /N 03802/
2019 Պատվոգիր ԵՊՀ հիմնադրման 100-ամյակի կապակցությամբ, ԵՊՀ
2011 Պատվոգիր ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի հիմնադրման 20-ամյակի կապակցությամբ, ԵՊՀ

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Համակարգչային հմտություններ
MS Office

Անգլերեն Իրավաբանական Ենթալեզվի Ուսուցման Միջմշակութային Հայեցակերպը
2019 | Գիրք/Book
Հեղինակային հրատ., 2019, 234 էջ
Լիլի Կարապետյան , Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան , Նաիրա Ավագյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան , Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան , Մերի Նազարյան
Անգլերեն 2018թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 3
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2018թ․, 304 էջ
Լիլի Կարապետյան , Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան , Նաիրա Ավագյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան , Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան , Մերի Նազարյան
Անգլերեն 2018թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 1
2017 | Հոդված/Article
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ, 2017թ․, 304 էջ
Լիլի Կարապետյան , Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան , Նաիրա Ավագյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան , Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան , Մերի Նազարյան
Անգլերեն 2018թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 2
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2017թ․, 336 էջ
Միջմշակութային հաղորդակցման կարողությունների ձևավորման հիմնախնդիրը ESP-ում
2017 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք, 2017, 1-2(64-65), էջ 143-149
|
Միջմշակությային Հաղորդակցության Ուսուցման Հիմնական Առանձնահատկությունները ESP Դասընթացում
2017 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2017, 1-2, էջ 76-80
|
Նաիրա Ավագյան , Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան , Իգոր Կարապետյան, Լիլի Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան , Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան , Մերի Նազարյան
Անգլերեն 2016թ.պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 2
2015 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2015թ․, 336 էջ
|
Նաիրա Ավագյան , Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան , Իգոր Կարապետյան, Լիլի Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան , Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան , Մերի Նազարյան
Անգլերեն 2016թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 1
2015 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ, 2015թ․, 304 էջ
|
Նաիրա Ավագյան , Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան , Իգոր Կարապետյան, Լիլի Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան , Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան , Մերի Նազարյան
Անգլերեն 2016թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 3
2015 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2015թ․, 288 էջ
|
Անգլերենի 2016թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա.2
2015 | Գիրք/Book
Եր., ԲԱԲՈՒՆԻ ՍՊԸ, 2015, 336 էջ
Անգլերենի 2016թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա.1
2015 | Գիրք/Book
Եր. ԲԱԲՈՒՆԻ ՍՊԸ, 2015, 304 էջ
Անգլերենի 2014թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա3
2014 | Գիրք/Book
Եր., Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2014, 304 էջ
Անգլերենի 2014թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա1
2014 | Գիրք/Book
Եր., Բաբունի, 2014, 320 էջ
Մարգարիտա Ապրեսյան , Նաիրա Ավագյան , Լիլի Կարապետյան , Արուս Մարգարյան , Լուսինե Աթոյան , Ռուբինա Գասպարյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան , Մերի Նազարյան , Անահիտ Ոսկանյան
2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների անգլերենի շտեմարան, մաս 2
2013 | Գիրք/Book
Երևան, ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ, 2013 թ., 250 էջ
Մարգարիտա Ապրեսյան , Լուսինե Աթոյան , Նաիրա Ավագյան , Ռուբինա Գասպարյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան , Մերի Նազարյան , Անահիտ Ոսկանյան , Լիլի Կարապետյան , Արուս Մարգարյան
2013թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների անգլերենի շտեմարան, մաս 3
2013 | Գիրք/Book
Երևան, ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ, 2013 թ. 331 էջ
Մարգարիտա Ապրեսյան , Լուսինե Աթոյան , Ռուբինա Գասպարյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան , Մերի Նազարյան , Անահիտ Ոսկանյան , Նաիրա Ավագյան , Լիլի Կարապետյան , Արուս Մարգարյան
2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների անգլերենի շտեմարան, մաս 1
2013 | Գիրք/Book
Երևան, ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ, 2013 թ.
Մարգարիտա Ապրեսյան , Լուսինե Աթոյան , Ռուբինա Գասպարյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան , Մերի Նազարյան , Անահիտ Ոսկանյան , Նաիրա Ավագյան , Լիլի Կարապետյան , Արուս Մարգարյան
2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների անգլերենի շտեմարան, մաս 2
2013 | Գիրք/Book
Երևան, ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ, 2013 թ., 368 էջ
Անգլերենի 2013թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա. 2
2013 | Գիրք/Book
Եր., Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2013, 368 էջ
Անգլերենի 2013թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. մաս 2
2013 | Գիրք/Book
Եր., Զանգակ, 2013, 256 էջ
Մարգարիտա Ապրեսյան , Նաիրա Ավագյան , Լիլի Կարապետյան , Արուս Մարգարյան , Լուսինե Աթոյան , Ռուբինա Գասպարյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան , Մերի Նազարյան , Անահիտ Ոսկանյան
2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների անգլերենի շտեմարան, մաս 1
2012 | Գիրք/Book
Երևան, ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ, 2012 թ.
Անգլերենի 2013թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա3
2012 | Գիրք/Book
Եր., Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2012, 334 էջ
Անգլերենի 2013թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա. 1
2012 | Գիրք/Book
Եր.: Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2012, 282 էջ
Վիճահարույց գիտական ակնարկ
2010 | Հոդված/Article
FLSP, Երևան
Վերլուծական ակնարկ գրելու առանձնահատկություններն ու գնահատման չափանիշները/On analytical essay writing and grading
2008 | Հոդված/Article
FLSP N7,Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2008թ., 203-208 էջ
Անգլերեն - հայերեն կոմպյուտերագիտության բառարան
2005 | Գիրք/Book
Բառարան, ԵՊՀ-ի հրատարակչություն, 2004թ., 246 էջ
Հայերեն - անգլերեն կոմպյուտերգիտության բառարան
2005 | Գիրք/Book
Բառարան, Երևան, 2005
ESP դասընթացում ծրագիր կազմելու հարցերի շուրջ
2004 | Հոդված/Article
FLSP N4,Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2004թ., 136-144 էջ
Ակադեմիական ընթերցողության տարատեսակների կիրառումը ESP-ի դասընթացում
2001 | Հոդված/Article
FLSP N1,Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2001թ., 97-106 էջ
Գիտահետազոտական աշխատանքը ESP-ում
2001 | Հոդված/Article
«Աստղիկ», Երևան