Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Անի Սամվելի Կոջոյան

Դասախոս | Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն
Կրթություն
2011-2012 մագիստրատուրա – Օքսֆորդի համալսարան, Անգլերեն լեզվի և գրականության ֆակուլտետ, Անգլիական գրականության բաժին, (գիտական ղեկավար` դոկտոր, պրոֆեսոր Դիանա Փրքիս)
2010 - 2014 ասպիրանտուրա – Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ), Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Անգլիական բանասիրության բաժին, (գիտական ղեկավար` բ.գ.դ. դոցենտ Ալվարդ Ջիվանյան)
2008-2010 մագիստրատուրա– ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրությանֆակուլտետ, Անգլիական բանասիրության բաժին (գիտական ղեկավար` բ.գ.թ.դոցենտ Նվարդ Երնջակյան)
2004-2008 բակալավրիատ – ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Անգլիական բանասիրության բաժին, (գիտական ղեկավար` բ.գ.դ.դոցենտ [Գայանե Գիրունյան])

Մասնագիտական գործունեություն և դասավանդման փորձ
2012 – առ այսօր - անգլերենի դասախոս – ԵՊՀ Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության բանասիրության ֆակուլտետ, Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն
2012 - 2021 - անգլերենի դասախոս – ԵՊՀ Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության բանասիրության ֆակուլտետ, Անգլիական բանասիրության ամբիոն
2017 (հունվար-հուլիս) – Գենդերային միջազգային հետազոտությունների կենտրոնի գիտահետազոտող, Օքսֆորդի համալսարան
2013 (օգոստոս) - 2013 (դեկտեմբեր) – գիտահետազոտող, սոցիալական տրանսֆորմացիայի դպրոց՝ կանանց և գենդերային ուսումնասիրության բաժին; Արիզոնայի պետական համալսարան
2012 - 2013 - Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Օտար լեզուների ֆակուլտետ, գերմանական լեզուների ամբիոն
2009 - 2012 - ամբիոնի աշխատակից - ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Անգլերեն N2 ամբիոն
2009-2011 - անգլերենի դասախոս - ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Անգլերեն N2 ամբիոն

Հետազոտություն
2013 թ. (դեկտեմբեր) - 2014 թ. (հունիս) - «Կնոջ կերպարը և ուժի-բռնության խոսքային և ոչ-խոսքային դրսևորումներն ու պատկերումը հայկական սերիալներում» (Աննա Գևորգյանի /ԵՊՀ Քաղաքակրթության և մշակութաբանության ուսումնասիրության կենտրոնի հետազոտող/ հետ համատեղ):

Ակադեմիական հետաքրքրություններ
Հանրալեզվաբանություն, գենդերային ուսումնասիրություններ, տեքստի մեկնաբանություն, կիրառական լեզվաբանություն, կրթության կառավարում, ոճագիտություն, վաղ ժամանակակից անգլիական դրամա, լեզվա-բանագիտություն:

Անդամակցություն և համագործակցություն
2011 թ. առ այսօր Օքսֆորդի համալսարանի հայ ուսանողների միության անդամ:
2011 թ. առ այսօր Օքսֆորդի համալսարանի ուսանողական և շրջանավարտների միության անդամ:
2009 - 2010 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի Ուսանողական գիտական ընկերության նախագահ:
2009 - 2010 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ:
2008 - 2011 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի Ուսանողական գիտական ընկերության շրջանակում գործող Անգլերենի Ակումբի (“English Discussion Club”) հիմնադիր-պատասխանատու և համակարգող:

Կրթաթոշակներ, գիտաթոշակներ և մրցանակներ
2017 – Գենդերային միջազգային ուսումնասիրությունների կենտրոնի գիտաթոշակ, Օքսֆորդի համալսարան
2013 - 2014 թթ. Գենդերային հարցերի և կանանց ուսումնասիրության գիտաթոշակ, USAID և HED:
2014 թ., 2013 թ. Երիտասարդ գիտնականների աջակցման ծրագրի դրամաշնորհ:
2011 - 2012 թթ. «Րաֆֆի Մանուկյան» Օքսֆորդի համալսարանի կրթաթոշակ:
2011 թ. Առէկսիմբանկ «Ուսանող 2011» կրթաթոշակ:
2009 թ. Երևանի պետական համալսարանի «Լավագույն ուսանող - 2009» մրցանակաբաշխության հաղթող (պատվոգիր և հուշամեդալ):
2009 թ. ESU (Անգլախոսնորի միություն):

Միջազգային գիտաժողովներ
Հայաստանի Հանրապետություն, Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորություն, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստանի Դաշնություն:

Լեզուներ
Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), անգլերեն, ռուսերեն, իսպաներեն

Էլ․ հասցե
akojoyan@ysu.am

Ani Kojoyan , I. Aghakhanyan
Gender in Education Settings: Case Study of English Primary School Textbooks in Armenia
2020 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, (Reviewed International Journal in Cooperation with Yerevan State University, Yerevan State Linguistic University, Moscow State Lomonosov University, Jagiellonian University, University of Zaragoza, University of Montenegro), AASE, Yerevan
Gendered Power in Armenian Soap Operas: Women, Masculinity and Violence
2016 | Հոդված/Article
Gender, Women’s and Leaderships Studies Conference Records, Yerevan.
From Practice to Policy: Evaluating Language and Gender Policy in EFL Textbooks
2016 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, (Reviewed International Journal in Cooperation with Yerevan State University, Yerevan State Linguistic University, Moscow State Lomonosov University, Jagiellonian University, University of Zaragoza, University of Montenegro), AASE, Yerevan.
Ani Kojoyan , Maxim Fomin, Alvard Jivanyan, Seamus MacMathuna
Review to the Journal Ireland and Armenia: Studies in Language, History and Narrative
2015 | Գիրք/Book
Jourmal of Indo-European Studies Monograph Series 61. Institute for the Study of Man, Washington, D.C. 2012
Haigazian Armenological Review, Haigazian University Press, Beirut.
Curses and Cursing as Women Speech Behavior in “The Old Wives’ Tales” in reference to “The Three Heads of the Well”
2015 | Հոդված/Article
Voske Divan, Journal of Fairy-Tale Studies, Yerevan
From practice to policy: evaluating language and gender policy in EFL textbooks
2015 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: Գիտական հոդվածների ժողավածու N7, Երևան, «Լուսակն», 2015թ., 193-202 էջ
|
“WWW.GENDER-SEX.AM?”. Մեծ աղմուկ ոչնչից. Կամ՝ Ինչպես որ կամենաք
2014 | Հոդված/Article
Երևանի պետական համալսարան. Լիդերության և գենդերային ուսումնասիրության կենտրոն, Երևան, ԵՊՀ, էջ 1-4
Գենդերային հետազոտությունների կենտրոնի կայք
Գենդեր. Պատմագիտական ակնարկ
2014 | Հոդված/Article
Երևանի պետական համալսարան. Լիդերության և գենդերային ուսումնասիրության կենտրոն, Երևան, ԵՊՀ, էջ 1-6
Գենդերային հետազոտությունների կենտրոնի կայք
Գենդեր.պատմագիտական ակնարկ
Damnable Lives? The Inter-textual Relations between Marlowe’s Doctor Faustus and The English Faust Book
2014 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, (Reviewed International Journal in Cooperation with Yerevan State University, Yerevan State Linguistic University, Moscow State Lomonosov University, Jagiellonian University, University of Zaragoza, University of Montenegro), AASE, Yerevan
The influence of Reginald Scot’s “The discoverie of witchcraft” on Thomas Middleton’s “The witch”
2013 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N14, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 231 - 238
|
The Influence of Reginald Scot’s ‘The Discovery of Witchcraft’ on Shakespeare’s Macbeth
2013 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika 1-2 (11), (Reviewed International Journal in Cooperation with Yerevan State University, Yerevan State Linguistic University, Moscow State Lomonosov University, Jagiellonian University, University of Zaragoza, University of Montenegro), AASE, Yerevan, pp. 166 - 172
Curst of Own Tongue: Dramatic Peculiarities of Cursing in Shakespeare’s “Macbeth”
2012 | Հոդված/Article
Համատեքստ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 285 - 292
Cursing is enough for Becoming a Witch
2012 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները Հայաստանում N 13. Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 219 - 226
The Dark Fairy Lady. From Cry to Word
2011 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները Հայաստանում N 12. Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 229 - 241
Stylistic Peculiarities of Contextual Hyperbole in Sh. Anderson’s “The Book of the Grotesque” and “Godliness”
2010 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika 1-2 (7), (Reviewed International Journal in Cooperation with Yerevan State University, Yerevan State Linguistic University, Moscow State Lomonosov University, Jagiellonian University, University of Zaragoza, University of Montenegro), AASE, Yerevan, pp. 95 - 101
The Importance of Background Knowledge in Philological Reading: Allusion in the Context of William Shakespeare’s “Macbeth”
2010 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները Հայաստանում N 11. Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010, էջ 38 - 46
Some Facts from the History of British Witchcraft and Magic
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ ՈՒԳԸ, Հոբելյանական գիտական նստաշրջան նվիրված ԵՊՀ հիմնադրման 90 ամյակին. Հոդվածների ժողովածու. Բանասիրություն N 3., Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, էջ 222 - 226
Hyperbole in the Context of Sherwood Anderson’s Short Stories
2009 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները Հայաստանում N 10. Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009, էջ 57 - 64