Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Աննա Գառնիկի Ամիրյան

Դասախոս | Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն
Կրթություն
2011 թ-ից Հայցորդ, ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Արտասահմանյան գրականության ամբիոն
2005 - 2007 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգերեն լեզվի բաժին, մագիստրատուրա, գերազանցության դիպլոմ
2001 - 2005 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգերեն լեզվի բաժին, բակալավրիատ, գերազանցության դիպլոմ

Մասնագիտական գործունեություն
2007 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլերենի թիվ 2 ամբիոնի դասախոս

Գիտաժողովների մասնակցություն
2009թ-ին «Օտար լեզուները Հայաստանում. նոր մարտահրավերներ, նոր մոտեցումներ» խորագրով երիտասարդ հետազոտողների գիտաժողով` նվիրված ԵՊՀ հիմնադրման 90-ամյակին, Երևան

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (գերազանց), գերմաներեն (բառարանով)

Մասնագիտական օտար լեզվի դասավանդումը ինտերակտիվ եղանակով
2016 | Թեզիս/Thesis
Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո: 2016, 22-23 էջ, Հայաստան
|
Ինտերակտիվ դասերի կազմակերպումը որպես մասնագիտական նյութն օտար լեզվով առավել արդյունավետ յուրացնելու միջոց
2015 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2015թ․, 2(19), 119-125 էջ
|
Հին և Նոր Ամերիկան Վաշինգտոն Իրվինգի նովելներում
2014 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N16, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2014, էջ 144 - 154
|
Վաշինգտոն Իրվինգը և իր ժամանակը
2012 | Գիրք/Book
Համատեքստ - 2012, Երևան 2012
Վաշինգտոն Իրվինգի եվրոպական ճանապարհորդություններն իբրև ռոմանտիկական աշխարհայեցողության աղբյուր
2010 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, թիվ 11, Երևան 2010
Իրականի և առասպելականի համադրությունն ու հակադրությունը Վաշինգտոն Իրվինգի պատմվածքներում և նովելներում
2008 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, թիվ 9, Երևան 2008