Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Աննա Վիկտորի Ավակիմյան

Դասախոս | Գերմանական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1992 - 1997 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
1996 - 1997 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի գերմանաերեն լեզվի ամբիոնի լաբորանտ
1997 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի դասախոս

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
1998 թ-ին Օտար լեզվի դասավանդման մեթոդները Հայաստանի բուհերում
15.10.1999 - 01.03.2000 թթ. վերապատրաստում Գերմանիայում, ք.Մաննհայմ, Լեզվի ինստիտուտ, ԳԱՓԾ
2001 - 2003 թթ. վերապատրաստման դասընթացներ ք.Երևան, Գյոթե Ինստիտուտ

Օտար լեզուներ
ռւսերեն, գերմաներեն, անգլերեն

Գերմաներեն ձեռնարկ բակալավրիատի ուսանողների համար
2011 | Գիրք/Book
«Անտարես» հրատարակչություն, Երևան 2011, 236 էջ
|
Գերմաներեն լեզվի ուսուցման ձեռնարկ
2010 | Հոդված/Article
Ուսումնական ձեռնարկ, Բակալավր ուսանողների համար, 2010
Geschichte, Religion, Kultur
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Staatliche Universität Jerewan, Jegea, 2009