Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Աննա Երվանդի Հաջի-Հակոբյան

Դոցենտ | Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1987-1992 - ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլերենլեզվի բաժին

Մասնագիտական գործունեություն
2011 թ-ին Անգլերենլեզվի ուսուցման նոր դասընթացներ և մեթոդաբանություն Հայաստանում/Երևան, Փետրվար 7-8/մասնակցության վկայագիր:
2006 թ-ից հայցորդ եմ: Թեմա՝ Գենդերիհասկացությունը անգլերենումհայերենի զուգադրությամբ:
2005 թ-ին Թարգմանել եմ Ջոշ Մաք-Դաուլի «Վճռական վկայություն» գիրքը, հատոր 1, «Գասպրինա» տպագրատուն:
2004 թ-ին ԵՊՀ, դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց
2004 թ-ին Հայաստանի անգլերեն լեզվի ուսուցիչներիասոցիացիա/AELTA/ 7-րդ համաժողով
2003 թ-ին Բրիտանական Խորհրդի կազմակերպած դասախոսների որակավորման բարձրացման եռամսյա դասընթաց:

Լեզուներ
անգլերեն (գերազանց), ռուսերեն (գերազանց), իսպաներեն (բառարանի օգնությամբ)

Գենդերային հիմնախնդիրը միջմշակութային ընկալումների համատեքստում
2018 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 146 էջ
Աննա Հաջի-Հակոբյան , Կարինե Մաթևոսյան
Դերային խաղի կիրառումը լսարանում` բանավոր խոսքի զարգացման նպատակով
2016 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2016, 1-2(20), 270-278 էջ
|
Կանանց և տղամարդկանց հարցեր տալու և տեղեկություն ստանալու առանձնահատկությունները գենդերային ուսումնասիրության շրջանակներում
2012 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 13, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 52 - 59
|
Խոսքն աշխատանքի վայրում. աշխատանքային խոսքի առանձնահատկությունները գենդերային ուսումնասիրության դաշտում
2010 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 11, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010, էջ 129 - 139
|
Խոսքի ուղղակիությունն ու անուղղակիությունը և դրանց ընկալումը տարբեր մշակույթներում գենդերային տարբերակումների հայեցակետից
2010 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, 2 (43), «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան, 2010, էջ 101 - 111
|
A. Haji-Hakobyan , L. Grigoryan
English-Armenian glossary of international relations, politology & diplomacy: Related terms & expressions / Միջազգային հարաբերություններին, քաղաքագիտությանն ու դիվանագիտությանն առնչվող տերմինների և արտահայտությունների անգլերեն-հայերեն բառարան
2009 | Գիրք/Book
Երևան, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2009
Թեմայի քննարկումը որպես լեզվական ռազմավարության միջոց
2009 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները Հայաստանում» գիտամեթոդական հանդես, N 1, Երևան, ԿԱԻ հրատ., 2009, էջ 25 - 34
|
Ընդհատումը և զուգահեռ խոսքը գենդերային հիմնահարցի համատեքստում
2008 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 9, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008, էջ 52 - 58
|
Լեզվաբանական լրացուցչության տեսություն
2005 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 6, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2005, էջ 49 - 61
|
English for art students (advanced)
2004 | Գիրք/Book
Երևան, «Ասողիկ» հրատարակչություն, 2004
Anna Haji-Hakobyan , Bella Sarukhanyan
English for art students (advanced)
2004 | Գիրք/Book
Երևան, «Ասողիկ» հրատարակչություն, 2004
Անգլիական և ամերիկյան գրողները Ձեզ համար
2001 | Գիրք/Book
Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ., 2001, 166 էջ
|
Լեզվական երևույթների դասավանդումը հաղորդակցական ուսուցման շրջանակներում
1999 | Հոդված/Article
Գիտամեթոդական կոնֆերանս նվիրված ԵՊՀ 80 ամյակին, սեպտ. 29 - 30, 1999
|