Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Աննա Կարոյի Կարապետյան

Ասիստենտ | Անգլիական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն
1993-1998 - ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Անգլիական բանասիրության բաժին, անգլերեն լեզու և գրականություն

Մասնագիտական գործունեություն
1998 –մինչ օրս ԵՊՀ Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ, Անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ
2017-մինչ օրս Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ, Օտար լեզուների ամբիրնի ասիստենտ

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց)

Համակարգչային իմացություն
Word, Excel, Access

Getting Experience in Interpretation
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 246 էջ
Improve Your Writing: Texts for Reproduction
2009 | Գիրք/Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2009. 222pp. 2-nd edition, Revised. Co-author. (1-st edition in 2006, Yerevan University Press, 288pp.)
Improve Your Writing: Texts for Dictation
2009 | Գիրք/Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2009. 186pp. 2-nd edition, Revised. Co-author and editor. (1-st edition in 2006, Yerevan University Press, 228pp.)
Շեքսպիրի կատակերգությունների աշխարհը
2009 | Հոդված/Article
Աստղիկ 19/2009, Սահակ Պարթև հրատարակչություն, Երևան 2009, Էջ 39-43
Հղկենք գրավոր խոսքը. Թելադրության նյութեր
2009 | Գիրք/Book
Ձեռնարկ, Զանգակ - 97 հրատ., Երևան, 2008, էջ.228: (համահեղինակությամբ) 2-րդ հրատ. լրացված, բարեփոխված: 1-ին հրատ. Երևանի Համալսարանի հրատ. 2006. էջ 187
Հղկենք գրավոր խոսքը. Փոխադրության նյութեր
2009 | Գիրք/Book
Ձեռնարկ, Զանգակ - 97 հրատ., Երևան, 2009, էջ.224: (համահեղինակ)
Շեքսպիրի «Սիրո ապարդյուն ճիգերը» կատակերգության հայերեն թարգմանությունը
2008 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, 2 (4) Լուսակն, Երևան, 2008, Էջ 26-30
Շեքսպիրի «Անսանձ կնոջ սանձահարումը» կատակերգության հայերեն թարգմանությունը
2007 | Հոդված/Article
Աստղիկ 17-18/2007-08, Սահակ Պարթև հրատարակչություն, Երևան 2007-08, Էջ 32-36
Խաչիկ Դաշտենցը Շեքսպիրի թարգմանիչ
2005 | Հոդված/Article
Աստղիկ 14/2005, Սահակ Պարթև հրատարակչություն, Երևան 2005-06, Էջ 21-26
Շեքսպիրի «Վինձորի զվարճասեր կանայք» կատակերգության հայերեն թարգմանությունը
2005 | Գիրք/Book
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում 6/2005, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2005, Էջ 249-257