Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Աննա Վանիկի Խաչատրյան

Դոցենտ | Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն
Կրթությունը
Սեպտեմբեր 1998 – Հունիս 2002 Ասպիրանտուրա, ԵՊՀ Անգլիական բանասիրության ամբիոն
Սեպտեմբեր 1993 – Հունիս 1998 ԵՊՀ ռոմանագերմանական ֆակուլտետ /թարգմանչական բաժին/
Սեպտենբեր 1983 – Հունիս 1993 թիվ 192 ռուսական միջն. դպրոց

Գիտական աստիճանը
Մարտ 2004 Բանասիրական գիտությունների թեկնածու /ՀՀ ԲՈԿ-ի կողմից/
Ատենախոսություն` «Բառախաղերի թարգմանելիության խնդիրըե
Օգոստոս 2008 Դոցենտի գիտական աստիճան /ՀՀ ԲՈԿ-ի կողմից/

Աշխատանքային գործունեություն
Սեպտեմբեր 2009 – առ այսօր ԵՊՀ թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոնի դոցենտ
Փետրվար 2007 – սեպտեմբեր 2009 ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ
Սեպտեմբեր 2004 – փետրվար 2007 ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ
Սեպտեմբեր 2001 – սեպտեմբեր 2004 ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս

Մասնագիտական գործունեություն
Սեպտեմբեր 2004 – առ այսօր Անգլերենի Ուսումնասիրության Հայկական Ասոցիացիայի (AASE) անդամ
Սեպտեմբեր 2016 – առ այսօր ԵՊՀ եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ

Մասնագիտական հետաքրքրություններ
Թարգմանության տեսական և գործնական խնդիրներ, մասնագիտական թարգմանություն, գեղ. գրականության թարգմանություն, ոճագիտություն, բառագիտություն, արտասահմանյան գրականություն

Մասնակցություն միջազգային գիտաժողովներին/սեմինարներին
2-4 հոկտեմբեր, 2019, Eurasian Translation Congress 1: Translation and Education, YSU
12-15 սեպտեմբեր, 2019, Language Culture Communication, YSU
30 սեպտեմբեր - 3 հոկտեմբեր, 2016, “Shakespeare-400: The Enigma of Endurance”, ԵՊՀ/British Council
17-18 հոկտեմբեր, 2013, Թարգմանությունը որպես գիտ. ուսումնասիրության առարկա և միջմշակութային փոխներթափանցման միջոց, ԵՊՀ
23-24 մարտ, 2007, Թարգմանությունը միջմշակութային հաղորդակցման համատեքստում, ԵՊՀ
8-22 օգոստոս, 2006, շեքսպիրագետների սեմինար “Shakespeare’s Globe” թատրոնում, Լոնդոն
5-8 մայիս, 2006, Լեզու, հաղորդակցություն և միջմշակութային փոխըմբռնում, Երևան, Ինտերլինգվա ԼՀ
27-30 հոկտեմբեր, 2004, AASE /Անգլերենի Ուսումնասիրության Հայկական Ասոցիացիայի/ միջազգային գիտաժողով, ԵՊՀ
9-13 հոկտեմբեր, 2003, Պոեզիայի ապագան թարգմանության միջոցով, ԵՊՀ
11-17 մայիս, 1998, Շեքսպիրը ժամանակի և տարածության մեջ, ԵՊՀ

Օտար լեզուներ
Անգլերեն /ազատ/, ռուսերեն /ազատ/, գերմաներեն /բառարանով/։

«Համանունության վրա հիմնված բառախաղերի թարգմանությունը անգլերենից հայերեն»
2021 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես, 2(51), Երևան, 2021, էջ
“Key Issues in Translation Quality Assessment”
2020 | Հոդված/Article
Եվրոպական համալսարան /գիտ․հոդվածների ժողովածու/, 11 (02), Երևան, 2020, էջ 384-395
“On Some Key Issues of Poetry Translation”
2020 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2(29), ԵՊՀ, Երևան, 2020, էջ 3-12
Շեքսպիրի ստեղծագործությունների առաջին հայերեն թարգմանությունները
2018 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես, 2018, 1(39), էջ 37-46
|
Բառախաղը Որպես Թարգմանական Խնդիր
2018 | Հոդված/Article
Հայագիտական Հանդես, 2018, 4 (42), 3-14 էջ
«Շեքսպիրի ստեղծագործությունների առաջին հայերեն թարգմանությունները»
2018 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես N1 (39), Երևան, 2018
“Shakespeare’s Language as a Means of Shaping Individual Worldview”
2017 | Հոդված/Article
Աստղիկ, թիվ 28, Երևան, Սահակ Պարթև, 2017
“Stylistic Peculiarities of Tumanyan’s Poetry and Their Rendering in English”
2016 | Հոդված/Article
Աստղիկ, թիվ 27, Երևան, Սահակ Պարթև, 2016
“Omission as a Translation Device”
2015 | Հոդված/Article
Աստղիկ, թիվ 26, Լուսակն, 2015
Բանաստեղծական խոսքի թարգմանությունը
2014 | Հոդված/Article
Թարգմանությունը որպես գիտ. Ուսումնասիրության առարկա և միջմշակութային փոխներթափանցման միջոց /գիտ.հոդվածների ժողովածու/, Երևան, 2014
“The Importance of Memory Training in Interpretation”
2013 | Հոդված/Article
Աստղիկ, թիվ 24, 2013
Թարգմանական գործընթացի առանձնահատկությունները
2013 | Հոդված/Article
Աստղիկ, թիվ 25, 2013
Համառոտ ակնարկ թարգմանաբանության
2012 | Գիրք/Book
համահեղինակությամբ, Երևան, 2012
Օ. Ուայլդը Հայաստանում
2012 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012
“English for Translators”, Part I
2012 | Գիրք/Book
համահեղինակությամբ, դասագիրք թարգմ. բաժնի ուսանողների համար, Երևան, 2012
“The cross-cultural perspective of phraseology”
2012 | Հոդված/Article
Աստղիկ, N 22-23, Yerevan, 2012
Օ. Հենրին Հայաստանում
2011 | Գիրք/Book
համահեղինակությամբ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011
Ռոմեո և Ջուլիետ ողբերգության բառախաղերը և թարգմանությունը
2011 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011
“Translation and Globalization”
2011 | Հոդված/Article
Collection of Scientific Articles, YSU Press, 2011
Pragmatic Aspect of Fairy-Tale Translation
2010 | Հոդված/Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 20-21, էջ 95-97, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2010-2011
Մշակույթի դերը թարգմանության մեջ
2010 | Հոդված/Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 20-21, էջ 92-94, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2010-2011
Մշակույթի դերը թարգմանության մեջ
2010 | Հոդված/Article
Աստղիկ, թիվ 20-21, 2010
“Pragmatic Aspect of Fairy-Tale Translation”
2010 | Հոդված/Article
Աստղիկ, թիվ 20-21, 2010
Հայերեն-Անգլերեն գրպանի բառարան
2009 | Գիրք/Book
Բառարան, Արեգ հրատ., Երևան, 2009թ., 336 էջ
Թարգմանչի կարգավիճակըհասարակության մեջ
2009 | Հոդված/Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 19, էջ 111-115, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2009
Basic Approaches to Translation
2009 | Հոդված/Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 19, էջ 116-120, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2009
Անգլերեն-հայերեն, հայերեն-անգլերեն բառարան (շուրջ 40 000 բառ և արտահայտություն) -
2009 | Գիրք/Book
Բառարան, Արեգ հարտ., Երևան, 2009
Հայերեն-անգլերեն (22000 բառ)
2009 | Գիրք/Book
Բառարան, «Արեգ» , Երևան, 2009
Անգլերեն-հայերեն (22000 բառ)
2009 | Գիրք/Book
Բառարան, «Արեգ» , Երևան, 2009
Անգլերեն–հայերեն/հայերեն–անգերեն բառարան
2008 | Գիրք/Book
համահեղինակությամբ, Երևան, 2008
Some Principles of Teaching Shakespeare
2008 | Հոդված/Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 17-18, էջ 155-158, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2007-2008
English for Translators (part 1)
2007 | Գիրք/Book
Ձեռնարկ, Հեղինակային հրատ., Երևան, 2007
Համառոտ ակնարկ թարգմանաբանության
2006 | Հոդված/Article
Ուսաումնական ձեռնարկ, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2006
Russian Translation School
2006 | Հոդված/Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 16, էջ 174-178, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2006
Translation Transformations
2006 | Հոդված/Article
Язык, коммуникация и этнический менталитет (мат. науч. конф.), էջ 3-12, Երևան, 2006
Թարգմանության տեսության կարևոր բնագավառները
2005 | Հոդված/Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 14-15, էջ 110-120, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2005
Բառախաղերի համարժեք փոխանցման խնդիրը
2004 | Հոդված/Article
Պոեզիայի ապագան թարգմանության միջոցով/ Գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, էջ. 151-159, Ա և Մ հրատ., Երևան, 2004
Հումորի զենք բառախաղը Ռոմեո և Ջուլիետ ողբերգության մեջ
2003 | Գիրք/Book
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 13, էջ151-166, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2003
Շեքսպիրի Ռոմեո և Ջուլիետ ողբերգության Հ Մասեհյանի երկու թարգմանությունը
2002 | Հոդված/Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 12, էջ 108-116, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2002
Շեքսպիրի Ռոմեո և Ջուլիետ ողբերգության պատկերավոր խոսքը
2002 | Հոդված/Article
ՙԿանթեղ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, էջ 135-144, Ասողիկ հրատ., Երևան, 2002
ՙԲառախաղերի թարգմանությունը Շեքսպիրի Ռոմեո և Ջուլիետ ողբերգության հայերեն թարգմանություններում
2001 | Հոդված/Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 11, էջ 121-138, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2001