Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Աննա Կլիմենտի Պապոյան

Ասիստենտ | Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ
Ասիստենտ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
1995 - 2000 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, հայցորդ
1989 - 1994 թթ. ԵՊՀ,Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, ուսանող
2008 թ-ին Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ,ԲՈՀ, ՀՀ
2008 թ-ին ԵՊՀ, Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց, Վկայական
2003 թ-ին Մոսկվայի Մ.Լոմոնոսովի անվ. Պետական համալսարան, Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց

Մասնագիտական գործունեություն
1996 թ-ից ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ , Անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոն, դասախոս
2009 թ-ինԱնգլերեն լեզվի բուհական ընդունելության քննական հանձնաժողովի անդամ
2003 թ-ին Անգլերեն լեզվի բուհական ընդունելության քննական հանձնաժողովի անդամ
2002 - 2003 թթ. Ռուս-հայկական Սլավոնական համալսարան, դասախոս
2001 - 2002 թթ. Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանություն, վարել եմ անգլերենի դասընթաց դիվանագետների համար
1994 - 1996 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ , Անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոն, լաբորանտ
1992 - 1994 թթ. «Արաքս» Ռադիոգործակալություն, թարգմանիչ, հաղորդավար

Լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց), գերմաներեն (խոսակցական)

On Some Aspects of Developing Speaking Skills in ESL and ESP Collaborative Classrooms
2021 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում», 2021, թիվ 1 (30), էջ 131-144
Հենրի Միլլերի «Այծեղջյուրի արևադարձը» վեպի հիմնախնդիրները
2017 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2017թ․, 1(22), 255-261 էջ, Հայաստան
|
Security Issues in English
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2016թ․, 88 էջ
On the Use of Authentic Listening Materials in an ESP Class
2016 | Թեզիս/Thesis
Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո: 2016, էջ 86, Հայաստան
Մարդը և ժամանակակից աշխարհը Հենրի Միլլերի «Խեցգետնի արևադարձը» վեպում
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ հրատարակչություն, «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, Երևան 2013, էջ 254 - 260
|
On some aspects of a Jigsaw listening and speaking method in an EFL classroom for the humanities
2013 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N15, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 191 - 195
|
Միֆականը որպես այլաբանություն Ափդայքի «Կենտավրոս» վեպում
2012 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 13, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 251 - 257
|
Հայերենից անգլերեն լեզվական տրանսֆերի (փոխանցման) փորձարարական արդյունքների շուրջ
2007 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 8, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, էջ 242 - 249
|
Անգլերեն - հայերեն - ռուսերեն հապավումների համառոտ բառարան
2007 | Գիրք/Book
Երևան, «ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ հրատարակչություն, 2007
Վոնեգուտը և գրականության ամերիկյան երգիծական ավանդույթները
2007 | Հոդված/Article
Երևան, «Գարուն», թիվ 5 - 6, «Տոներ» հրատ., 2007, էջ 68 - 70
|
Կուրտ Վոնեգուտը` պացիֆիստ
2007 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 8, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, էջ 296 - 304
|
Гендерный фактор как важное условие речевого поведения
2006 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 7, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006, էջ 125-132
|
Ապոկալիպսիսի թեման Կուրտ Վոնեգուտի ստեղծագործության մեջ
2006 | Հոդված/Article
«Համատեքստ - 2005», Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ., 2006, էջ 221 - 226
|
Трудности, возникающие при чтении оригинальных газетных текстов на материале английских газет
2006 | Հոդված/Article
Ռոմանագերմանական բանասիրության և օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի արդիական խնդիրները: Գիտաժողով` նվիրված ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի հիմնադրման 15 ամյակին: Երևան, 26 - 27 հոկտեմբերի, 2006, էջ 36-37
|
CNN World News in TEFL Class
2004 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 5, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2004, էջ 213 - 218
|