Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Արաքսյա Հակոբի Ստեփանյան

Դասախոս | Ռոմանական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2010թ.–սեպտեմբեր-հոկտեմբեր, Վերապատրաստման դասընթացներ և ուսումնասիրություններ իտալերեն լեզվի, իտալական մշակույթի ու արվեստի բնագավառում,
Պերուջայի Արտասահմանցիների համալսարան, Իտալիա
2006թ.նոյեմբեր - 2007թ.փետրվար - Վերապատրաստման դասընթացներ և ուսումնասիրություններ՝ իտալական միջնադարյան գրականաության բնագավառում,
Բոլոնիայի համալսարան, Իտալիա
2006թ – Դիպլոմ՝ իտալերենի դասավանդման մեթոդիկայի գծով (թեկնածուական ատենախոսություն՝ «Գրական տեքստերի ուսուցման մեթոդներ, հաղորդակցական և թարգմանչական մոտեցումներ» թեմայով) - Պերուջայի արտասահմանցիների համալսարան, Իտալիա
2005թ. - Դիպլոմ՝ Իտալերեն լեզվի և մշակույթի գծով,, Պերուջայի Արտասահմանցիների համալսարան, Իտալիա
2003թ..Մասնակցության վկայական՝ Իտալերեն լեզվի դասախոսների վերապատրաստման դասընթացներ, Պերուջայի արտասահմանցիների համալսարան, Իտալիա
2000թ.- Գործուղում, Հետազոտական աշխատանքներ և ուսումնասիրություններ Իտալական դասական գրականության ոլորտում, Իտալագիտության ամբիոն, Բոլոնիայի համալսարան, Իտալիա
1999թ. - Դասախոսների վերապատրաստման դասընթացներ դասընթացներ, Պերուջայի արտասահմանցիների համալսարան, Իտալիա
1996թ. - Գործուղում, «Tempus - Tacis» - ի «Ռոմանական լեզուների դիդակտիկա և նոր տեխնոլոգիաներ» ծրագիր, Պերուջայի արտասահմանցիների համալսարան, Իտալիա
1983 – 1988թթ. - ԵՊՀ Ռոմանագերմանական ֆակուլտետ (ֆրանսերեն, իտալերեն լեզուներ, դիպլոմ՝ բանասերի, մանկավարժի, թարգմանչի որակավորմամբ)

Մասնագիտական գործունեություն
2009-2021թթ. Հ.Հ. պետական բուհերի ընդունելության քննությունների «իտալերեն լեզու» առարկայական հանձնաժողովի նախագահ
2011թ.– նոյեմբեր-դեկտեմբեր. Հրավիրյալ դասախոս, Բոլոնիայի համալսարանում, Իտալիա
2002թ. – 2008թ. – Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտում, դասախոս
2003թ. – 2005թ. – ԵՐԻԿՏԱ համալսարանում դասախոս
2001թ.– 2003թ. – Հումանիտար համալսարանում դասախոս
1994թ.մինչև այժմ– ԵՊՀ-ում Ռոմանական բանասիրության ամբիոնի իտալերեն լեզվի դասախոս
1992թ. – 1999թ. – Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատանը կից «Ֆրանս ֆորմասիոն» լեզվի կենտրոնում դասախոս
1992թ.–1994թ. – Հրաչյա Աճառյանի անվան համալսարանում դասախոս
1988թ.– 1994թ. – ԵՊՃՀ-ում դասախոս
Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
2016թ.-մայիս-Միջազգային գիտաժողով. «Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո»
Զեկույց «Բանաստեղծական տեքստի թարգմանության խնդիրները արդի թարգմանաբանության մեջ» թեմայով
2007թ.–«Հայաստանն այսօր» զեկույց, Բոլոնիայի համալսարան, Իտալիա
2006թ. – Կանանց իտալական ասոցիացիա «Հայոց ցեղասպանության հիշատակի օր» զեկույց, Ամելյա, Իտալիա
2005թ. – Իտալահայ բանաստեղծուհի Վ. Աղանուրին նվիրված կոնֆերանս, Մաջիոնե, Իտալիա

Դասավանդվող դասընթացներ
Թարգմանության տեսության հիմնախնդիրներ,
հերմենևտիկա և գեղարվեստական թարգմանություն,
Իտալիայի երկրագիտություն,
հայ-իտալական լեզվամշակութային փոխառնչություններ

Մասնագիտական հետաքրքրությունների ոլորտներ
Դարձվածաբանություն, թարգմանաբանություն, օտար լեզուների դասավանդնան մեթոդիկա, տեքստի մեկնաբանություն,

Օտար լեզուների իմացություն
Իտալերեն (գերազանց), ֆրանսերեն (գերազանց), ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (բավարար)

Ջ, Վերգա-« Գեղջկական պատիվ»
2019 | Հոդված/Article
Ծաղիկ թարգմանությանց, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2019, էջ 85-93
Թարգմանությունը օտար լեզուների դասավանդման մեջ
2016 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2016:, 1-2 (20) 236-245 էջ
Դ. Վարուժան, Ռ. Սևակ- Բանաստեղծություններ
2015 | Հոդված/Article
Ծաղիկ թարգմանությանց, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2015, էջ 79-84, էջ 124 -13
Ջ. Ռոդարի «Ջելսոմինոն խաբեբաների աշխարհում»
2014 | Հոդված/Article
«Զանգակ» հրատարակջություն, 2014, էջ 157-180
Ծաղիկ թարգմանությանց
2010 | Հոդված/Article
«Ասողիկ» հրատ., Երևան, 2010
Դիտարկումներ բանաստեղծական տեքստի թարգմանության հարցերի շուրջ
2009 | Հոդված/Article
«Ռոմանական բանասիրության հանդես», «Ասողիկ» հրատ., Երևան, 2009
Ջ. Լեոպարդի, Դ. Կամպանա
2005 | Հոդված/Article
Թարգմանություն իտալերենից հայերեն, «Աստղիկ», Սահակ Պարթև հրատ., 2005
Հայերը և Իտալիան
2005 | Հոդված/Article
«Զանգակ-97» հրատ., Երևան, 2005, համահեղինակ
Ջ. Լեոպարդի «Տաղեր»
2003 | Հոդված/Article
Թարգմանություն իտալերենից հայերեն, «Աստղիկ», Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2003
Dizionario della libertà
2002 | Հոդված/Article
Բառարան, Passigli Editore, Firenze 2002, Italia, համահեղինակ
Bollettario
2002 | Հոդված/Article
Թարգմանություն իտալերենից հայերեն, Associazione culturale LE AVANGUARDIE, Modena 2002, Italia, համահեղինակ
Իտալիայի քաղաքակրթության երկրագիտական ձեռնարկ
2000 | Հոդված/Article
ԵՊՀ, Երևան, 2000, համահեղինակ