Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Արևիկ Էդիկի Մինասյան

Դասախոս | Ռոմանական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2006 - 2010 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, բակալավր:
2010 - 2012 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա:

Մասնագիտական գործունեություն
2010 - 2013 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի լաբորանտ:
2012 թ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս:

Օտար լեզուներ
Իսպաներեն, անգլերեն, ռուսերեն:

Analisis semantico de los refrenes y proverbios con el componente ''Perro'' en Espanol y Armenio
2017 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, Ա, 473-481 էջ, Հայաստան
|