Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Արմինե Արամի Դեյրմենջյան

Դասախոս | Ռոմանական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1971-1975 – ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
1975-1992-Անգլիսկան թեքումով 139 դպրոցում անգլերեն լեզվի ուսուցիչ
1992-ից մինչև հիմա-ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, իսպաներեն լեզվի դասախոս
1995-1997 - ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, ռոմանական բանասիրության ամբիոն, իսպաներեն բաժնի վարիչ
1996-2004 - ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, դեկանի տեղակալ

Հասարակական գործունեություն
1988-1991 - Դասավանդում անգլերեն լեզվի «Գիտելիք» ընկերությունում

Օտար լեզուներ
Իսպաներեն, անգլերեն, ռուսերեն

Իսպաներենի դասագիրք
2007 | Գիրք/Book
Դասագիրք, Երևանի Համալսարանի Հրատարակչություն, 2007
Pensamientos Seleccionados
2006 | Հոդված/Article
Երևանի Համալսարանի Հրատարակչություն, 2006
Իսպաներենի ընդունելության գրավոր քննության հարցաշարերի շտեմարան
2003 | Գիրք/Book
Դասագիրք, Երևան, «Ասողիկ», 2003
Իսպաներեն-հայերեն, հայերեն-իսպաներեն
1996 | Գիրք/Book
Զրուցարան, Հայաստանի Ազգային հրատարակչություն, 1996