Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Արփիկ Նիկոլայի Պապոյան

Դոցենտ | Արտասահմանյան գրականության ամբիոն
Կրթություն
1990 - 95 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2016 - Դոցենտի գիտական կոչում
2007- 2016 ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի արտասա-հմանյան գրականության ամբիոնի ասիստենտ, բ.գ.թ.
2000-2007- ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի արտասահմանյան գրականության և գրականության տեսության ամբիոնի ասիստենտ, բ.գ.թ.
2000 – Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, Երևան

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն, ֆրանսերեն

Ֆրանսիական կլասիցիզմի պատմամշակութային առանձնահատկությունները
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ.: 2016թ․, 64 էջ
|
Անդրադարձումները Հենրիկ Էդոյանի պոեզիայում
2013 | Հոդված/Article
«Գրականագիտական հանդես» ԺԴ, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., Երևան 2013, էջ 339 - 345
Շարլ Բոդլերի «Փոքրիկ արձակ պոեմների ժանրապոետիկական առանձնահատկությունները»
2013 | Հոդված/Article
«Համատեքստ 2013» ԵՊՀ հրատ., Երևան 2013, էջ 80 - 86
Աստվածանչյան լեգենդների բայրոնյան մեկնությունները
2012 | Հոդված/Article
«Համատեքստ 2012» ԵՊՀ հրատ., Երևան 2012, էջ 79 - 83
Դավիթ Ավետիսյան «Կյանքն իմ աչքերով»
2012 | Հոդված/Article
«Նոր դար» համահայկական հանդես, N 2, Երևան 2012, էջ 54 - 60
Մարդկայինը «Ծաղկած փշալարերի» ետևում
2000 | Հոդված/Article
«Լրաբեր», ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., Երևան 2000, էջ 112 - 120
Գ. Մահարու գեղագիտական դավանանքը
2000 | Հոդված/Article
«Հայագիտական հանդես», Մանկավարժական համալսարանի գիտական հետազոտությունների ժողովածու, Երևան 2000, էջ 37 - 42
«Ծաղկած փշալալերի» հայ արձակը
1999 | Գիրք/Book
«Մանկավարժ», Մանկավարժական համալսարանի գիտական հետազոտությունների ժողովածու, Երևան 1999, 159 էջ