Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Արփինե Համլետի Մադոյան

Դոցենտ | Անգլիական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն
1989 - 1997 թթ. Խաչիկ Դաշտենցի անվան N114 դպրոց
1997 - 1998 թթ. Խաչատոր Աբովյանի անվան N 2 դպրոց
1998 - 2002 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բաժին, բակալավրի աստիճան գերազանցության դիպլոմով
2002 - 2005 թթ ավարտել է նույն ֆակուլտետի մագիստրատուրան գերազանցության դիպլոմով
2015 թ. բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
2012 - 2015 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն, դասախոս
2015 թ-ից մինչ օրս բ․գ․թ․ ասիստենտ

Լեզուներ
Անգլերեն, ռուսերեն, իսպաներեն

Քննադատական խոսքի գործաբանական քննությունը անգլերենում
2021 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2021, 196 էջ
The Study Of The Scottish Identity Through The Key Concepts In Folklore
2019 | Հոդված/Article
Филологические Науки. Научные Доклады Высшей Школы, 2019, 2, 31-38 էջ
Քննադատման պերլոկուտիվ ազդեցության ուժգնության աստիճանի որոշարկումը խոսքի վերհատույթային մակարդակում
2016 | Թեզիս/Thesis
Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո: Միջազգային գիտաժողով – 4: 2016, էջ 46, Հայաստան
|