Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Բելլա Կարապետի Սարուխանյան

Դասախոս | Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն
Կրթություն
1970 - 1975 թթ. ԵՊՀ Բանասիրական ֆակուլտետի ռոմանագերմանական բաժին (Անգլերեն լեզվի և գրականության մասնագետի որակավորմամբ)
1978 - 1980 թթ. ԵՊՀ Հասարակական մասնագիտությունների ֆակուլտետի արվեստագիտության բաժին 1997 – 2001 թթ. ԵՊՀ Իրավաբանական ֆակուլտետի իրավագիտության բաժին 2005 թ. ԵՊՀ Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց
2009 թ. ԵՊՀ Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց

Մասնագիտական գործունեություն
1979 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոնի դասախոս

Հասարակական գործունեություն
2001 թ.-ից Հայ Կանանց Միջազգային Միության հիմնադիր անդամ, ՀԿՄՄ Խորհրդի անդամ, ՀԿՄՄ Կրթության հանձնաժողովի նախագահ

Մասնակցություն Միջազգային գիտաժողովներին
1985 թ. Թբիլիսի, 2000 թ. Երևան (մասնագիտական գիտաժողովներ),
1992 թ. Բոստոն, 1994 թ. Լոնդոն, 1996 թ. Պեկին, 1997 թ. Փարիզ, 2001 թ. Երևան, 2004 թ. Ժնև, 2007 թ. Բուենոս-Այրես (հասարակական գիտաժողովներ)

Օտար լեզուներ
Ռուսերոն և անգլերեն (ազատ) ֆրանսերոն և գերմաներեն (բառարանով)

Ընթերցանության նյութեր մանկավարժության մասին
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ, Մեկնարկ, 2018թ․, 132 էջ
Հայաստանը՝ մշակույթների խաչմերուկ
2016 | Թեզիս/Thesis
Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո: 2016, էջ 60, Հայաստան
|
Համառոտ անդրադարձ 20-րդ դարի հայերեն-անգլերեն բառարանագրությանը
2016 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2016թ․, 1-2(20), 172-177 էջ, Հայաստան
|
Մշակութային իրազեկության դերը օտար լեզվի ուսուցման գործընթանցում
2015 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2015թ․, 2(19), 158-164 էջ
|
English for art students (advanced)
2004 | Գիրք/Book
Երևան, «Ասողիկ» հրատարակչություն, 2004
Գասպարյան Ն. , Գասպարյան Ս. , Ալեքսանդրյան Լ., Բաղդասարյան Ս., Երզնկյան Ե. , Տեր-Պողոսյան Ի., Հովհաննիսյան Ն., Մխիթարյան Ե. , Քաջբերունի Հ., Չալաբյան Ս., Ապրեսյան Մ. , Պողոսյան Օ , Պետրոսյան Գ., Մկրտչյան Ս. , Ղազարյան Ռ. , Սարուխանյան Բ. , Կարագուլյան Լ., Վարդանյան Գ., Չիրքինյան Ժ.
Անգլերեն լեզվի գրավոր քննության հարցաշարերի շտեմարան
2003 | Գիրք/Book
Շտեմարան, Լուսակն հրատ., Երևան, 2003թ.
A Book in Reading Comprehension 3
2000 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2000
A Book in Reading Comprehension 3
2000 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2000
A Book in Reading Comprehesion 2
1996 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ.,1996
A Book in Reading Comprehesion 2
1996 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ.,1996
A Book in Reading Comprehesion 2
1996 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ.,1996
A Book in Reading Comprehesion
1995 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 1995
A Book in Reading Comprehesion
1995 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 1995