Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Դիանա Սարգսի Հայրոյան

Դասախոս | Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն
Հիմնական մասնագիտական գործունեություն
2010 թ-ից մինչև այսօր ԵՊՀ, թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն, դասախոս
2009 - 2010 թթ. ԵՊՀ, թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն, ավագ լաբորանտ-գործավար

Կրթություն
2010 թ-ից մինչև այսօր ԵՊՀ, թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն, ասպիրանտ
2008 - 2010 թթ. ԵՊՀ, ռոմանգերմանական բանսիրության ֆակուլտետ,թարգմանչական գործ` անգլերեն լեզու մասնագիտությամբ (մագիստրոսի աստիճան)
2004 - 2008 թթ. ԵՊՀ, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանսիրության բաժին, անգլերեն լեզու և գրականություն մասնագիտությամբ (բակալավրի աստիճան)
2009 թ-ին Իտալիա, Բոլոնիայի համալսարան, փոխանակման ծրագրին մասնակից ուսանող
1994 - 2004 թթ. Երևան,թիվ 27 դպրոց, ք. Երևան

Անդամություն կազմակերպություններին
2010 թ-ից մինչև այսօր Երիտասարդ թարգմանիչների միավորման անդամ

Լեզուների իմացություն
հայերեն, ռուսերեն,անգլերեն,իտալերեն

Համակարգչային իմացություն
MS Word, MS Excel, , Internet

Metamorphosis in Fairy Tale Translation: Linguocognitive Perspective Translation Studies
2021 | Հոդված/Article
Theories and Practice Yerevan 2021, N1 issue 1-2, pp 54-64
Կերպարանափոխությունը որպես ոճական ու պատմողական հնար Ջորջ Մակդոնալդի հեքիաթներում
2010 | Հոդված/Article
Հասկեր մանկական գրականության և բանահյուսության տարեգիրք, էջ 137-143, Զանգակ-97 հրատ., Երևան, 2010