Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Էլեոնորա Մերուժանի Մարտիրոսյան

Դասախոս | Ֆրանսիական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն,գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1970 - 1974 թթ. Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզուների մանկավարժական ինստիտուտ, ֆրանսերեն լեզվի բաժին

Մասնագիտական գործունեությունը
1998 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
1990 - 1998 թթ. «Գլաձոր» կառավարման համալսարան,դասախոս, ավագ դասախոս
1989 - 1990 թթ. Դասախոս, Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզուների մանկավարժական ինստիտուտ
1988 - 1989 թթ. Թարգմանիչ, «Բժիշկներ առանց սահմանի կազմկերպության» կրտսեր գիտաշխատող
1978 - 1988 թթ. ԳԱՄ «Հայգյուղմեքենայացում» կրտսեր գիտաշխատող,թարգմանիչ
1974 - 1976 թթ. Ֆրանսերեն լեզվի ուսուցիչ Լոռու և Հրազդանի շրջանների գյուղերի միջնակարգ դպրոցներում

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն (ազատ), ֆրանսերեն (ազատ)

Ֆրանսերեն լեզվի գրավոր քննության թեստերի ժողովածու
2008 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2008