Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Գայանե Լեյնադի Դանիելյան

Ասիստենտ | Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն
Կրթություն
1980 – 1985 թթ. Բանասիրական ֆակուլտետի Ռոմանագերմանական բաժին (անգլերեն լեզու), ԵՊՀ (բանասերի, թարգմանչի, ուսուցչի որակավորմամբ)
2005 – 2007 թթ. Հայցորդ, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ
2005 թ. Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց «Անգլիական բանասիրություն» մասնագիտությամբ
2009 թ. Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց «Անգլիական բանասիրություն» մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
2008 թ. «Լեզվաբանական իրազեկության զարգացման հիմնախնդիրն անգլերենի բանասիրական ուղղվածությամբ դասընթացում», մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի վկայագիր, ՀՀ ԲՈՀ

Մասնագիտական գործունեություն
2009 թ–ից ԵՊՀ անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոնի ասիստենտ
1993 – 2009 թթ. ԵՊՀ անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոնի դասախոս
1991 – 1993 թթ. Երևանի թիվ 142 միջն. դպրոցի ուսուցչուհի
1985 – 1991 թթ. Երևանի թիվ 135 միջն. դպրոցի ուսուցչուհի

Օտար լեզուներ
Անգլերեն, ռուսերեն (գերազանց), գերմաներեն (խոսակցական)

«Թարգմանչի կեղծ բարեկամների» հետ աշխատանքի ռազմավարությունն անգլերենի հումանիտար դասընթացում
2013 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N15, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 56 - 64
|
Փոխներթափանցման հոգելեզվաբանական հայեցակարգի կիրառությունը անգլերենի ուսուցման գործընթացում
2010 | Հոդված/Article
Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես: 2010, N 2(8) էջ 74-80
Միջմշակութային իրազեկոթւյան զարգացումը բանասիրական կողմնորոշմամբ անգլերենի դասընթացում
2009 | Հոդված/Article
Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես, 2009, N 3(6), էջ 39-44
Թարգմանության դերը գեղարվեստական տեքստի վերլուծության ուսուցման գործընթացում
2009 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2009, N 10, էջ 228-232
Անգլերենի ուսուցման առանձնահատկությունները բանասիրական կողմնորոշմամբ դասընթացում
2008 | Հոդված/Article
Մանկավարժություն հրատ., 2008թ., էջ 360-367
Հապավումների ուսուցումը բանասիր. կողմնորոշման անգլերենի դասընթացում
2007 | Հոդված/Article
Մանկավարժություն, 2007, N 5-6, էջ 78-84
Գենդերային հարցերը և լեզուն
2006 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 7, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006, էջ 185-195
Անգլերեն հատուկ նպատակներով (ESP) դասընթացի խնդիրները բանասիրական ֆակուլտետում
2006 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք, 2006, N 1-2, էջ 163-166
Անգլերենի hnչյունաբանական ուսուցումը բանասիրական ֆակուլտետում
2006 | Գիրք/Book
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, Գիտ. աշխ.- ժողով... 2006, N 7, էջ 185-195
Գենդերային հարցերը և լեզուն
2005 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 6, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2005, էջ 41-48
Մշտակիրարկը որպես կապակցելիության գլխավոր միջոց
2003 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 4, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2003, էջ 64-70