Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Գայանե Վարդգեսի Հակոբյան

Դասախոս | Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն
Կրթություն
1989 - 1994 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, հայցորդ
1982 - 1985 թթ. Մոսկվայի պետական համալսարան, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, դիպլոմ
1979 - 1982 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2009 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոնի դասախոս
1990 - 2009 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագորմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
1987 - 1990 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի լաբորանտ և ժամավճարով դասախոս

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, Մեծ Բրիտանիա

Հասարակական գործունեություն
Երիտասարդ թարգմանիչների միավորում ՀԿ-ի վարչության անդամ
AASE-ի (Անգլերենի ուսումնասիրության հայյկական ասոցիացիա) անդամ

Օտար լեզուներ
ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց), գերմաներեն (կարդում և թարգմանում եմ բառարանով)

Textbook of legal and economic translation
2017 | Գիրք/Book
Դասագիրք: Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 158 էջ
Allusions in J. Joyce’s “A portrait of the artist as a young man” and their translation
2016 | Հոդված/Article
Աստղիկ, 2016, 27, 226-243 էջ
|
GayaneHakobyan , MelineYeghoyan
Female Discrimination in Language,
2011 | Գիրք/Book
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 20-21, էջ 151-157, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2010-11
GayaneHakobyan , MelineYeghoyan
The Peculiarities of Children’s Discourse in Literature
2011 | Հոդված/Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 20-21, էջ 157-163, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2010-11
English for Translators (part 3)
2010 | Գիրք/Book
Manual, Եր., 2010, 276 էջ
Մասնագիտական տեքստերի ժողովածու
2010 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ թարգմանչական բաժնի ուսանողների համար, հեղինակային հրատ., Երևան, 2010
English for Translators (part 1)
2007 | Գիրք/Book
Ձեռնարկ, Հեղինակային հրատ., Երևան, 2007
English for Translators (Part 2)
2006 | Գիրք/Book
Ձեռնարկ, Հեղինակային հրատ., Երևան, 2009
Մշակութային գործոնը որպես թարգմանաբանական խնդիր
2006 | Հոդված/Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 16, էջ 319-323, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2006
Քամու կերպարը Ք. Մենսֆիլդի «Փչում է քամին» պատմվածքում
2005 | Հոդված/Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 16, էջ 198-207, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2006
Լուիս Քերոլի «Ալիսների» հայերեն երկու թարգմանությունները
2000 | Հոդված/Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 16, էջ. 278-286, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2006
Իմաստաբանական հարցի շուրջ
1989 | Հոդված/Article
Օտար լեզուներ: Արտասահմանյան գրականություն, Գիտական աշխատությունների միջբուհական ժողովածու, Պրակ 9, Երևան, 1989